Serwis Internetowy Gminy Purda
Europejski Dzień Bez Samochodu Drukuj
piątek, 23 września 2016 22:29

22 września obchodziliśmy w Butrynach Europejski Dzień bez Samochodu. Piknik organizowany przez Gminę Purda oraz współfinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony i Gospodarki Wodnej w Olsztynie odbył się na boisku sportowym przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Butrynach.

Uczniowie Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi hasło przewodnie imprezy wzięli sobie bardzo do serca ponieważ na piknik przybyli rowerami. Również z tej okazji ogłosiliśmy w placówkach edukacyjnych z terenu Gminy Purda konkurs na EKO-POJAZD oraz transparent, którego hasłem było „Europejski Dzień bez Samochodu”. Technika prac była dowolna, a kreatywność uczniów bardzo pozytywnie nas zaskoczyła. Bardzo dziękujemy szkołom, które dały swoi uczniom możliwość wzięcia udziału w konkursie.
Po rozpoczęciu, przywitaniu gości przez Panią Dyrektor Marię Laskowską oraz prelekcji na temat zachowania bezpieczeństwa w trakcie uczestnictwa w ruchu drogowym przygotowanej przez dzielnicowego Posterunku Policji w Purdzie aspiranta Jacka Witkowskiego, dzieci i młodzież udały się na przemarsz wokół boiska w celu zaprezentowania przygotowanych przez siebie transparentów.

W programie pikniku znalazły się animacje – gry, zabawy, konkursy prowadzone przez animatorów. Pszczółka, kłobuk oraz strach na wróble w ciekawy sposób zainteresowali dzieci problemami związanymi z ochroną środowiska. W przygotowanych przez nich konkursach dzieci musiały wykazać się dużą wiedzą na tematy „eko”. Pole do popisu mieli również mali projektanci mody, ponieważ jednym z zadań było stworzenie stroju z dostępnych śmieci.

W międzyczasie komisja konkursowa, w której skład weszli: Agnieszka Budziszewska – Dyrektor GOK w Purdzie, asp. Jacek Witkowski oraz Piotr Różański – przedstawiciel Nadleśnictwa Nowe Ramuki, oceniła prace przygotowane przez dzieci.

Na uczestników pikniku czekało również ognisko.

Około godziny 13:00, po wykładzie leśniczego na temat zagrożeń czyhających na dzieci w lesie, zostały ogłoszone wyniki konkursów plastycznych na EKO – POJAZD oraz transparent. W każdej konkurencji nagrody zostały wręczone w trzech kategoriach wiekowych. EKO – POJAZDY wykonywane były indywidualnie, natomiast transparenty przez grupy / klasy. Do obu konkursów zostało zgłoszonych wiele ciekawych prac, a nagrody wywołały dużo uśmiechów i okrzyków radości. Zwycięskie prace zwróciliśmy na pamiątkę ich autorom.

Fotogaleria na naszym profilu na Facebook'u. Zapraszamy!

 
Baza budynkowa olsztyńskiego Sądu w Starym Olsztynie Drukuj
piątek, 23 września 2016 11:18

Dnia 22 września 2016r. w siedzibie Oddziału Terenowego Agencji Nieruchomości Rolnych w Olsztynie odbyło się wstępne spotkanie, w którym uczestniczyli Grzegorz Kierozalski – Dyrektor Oddziału Terenowego Agencji Nieruchomości Rolnych w Olsztynie, Danuta Hryniewicz – Prezes Sądu Okręgowego w Olsztynie, Rafał Turek – Dyrektor Sądu Okręgowego w Olsztynie oraz Piotr Płoski – Wójt Gminy Purda,  Małgorzata Dolińska - pracownik OT ANR w Olsztynie, dotyczące omówienia możliwości przekazania nieruchomości położonej na terenie naszej gminy, Sądowi Okręgowemu i Sądowi Rejonowemu w Olsztynie.

Przedmiotem spotkania było przekazanie przez Agencję Nieruchomości Rolnych w trwały zarząd części działki na 8/60, położonej w miejscowości Stary Olsztyn, obręb geodezyjny Linowo, na potrzeby budowy bazy budynkowej Sądu Okręgowego i Sądu Rejonowego w Olsztynie.

Obecny na spotkaniu Wójt Gminy Purda przedstawił możliwości podłączenia do infrastruktury technicznej proponowanej części nieruchomości oraz poinformował o konieczności uwzględnienia takiego przeznaczenia terenu w tworzonej zmianie „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gmina Purda”.

 

 

 

 
Odwołanie oddania w dzierżawę nieruchomości oznaczonej nr ew. 5/6, obręb Klewki Drukuj
piątek, 23 września 2016 08:00

Wójt Gminy Purda
odwołuje oddanie w dzierżawę nieruchomości oznaczonej nr ew. 5/6, położonej w obrębie geodezyjnym Klewki, gmina Purda

w trybie I przetargu pisemnego nieograniczonegoOpis nieruchomości:
Nieruchomość oznaczona jako działka gruntu numer 5/6 o powierzchni 1,5719 ha, położona w obrębie geodezyjnym Klewki o numerze KW OL1O/0094641/3 – oddanie w dzierżawę
w trybie przetargu pisemnego nieograniczonego, cena opłaty wywoławczej czynszu dzierżawnego 0,09 zł netto/ m2 rocznie.
Na nieruchomość nie został sporządzony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.
W "Zmianie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Purda" - uchwała nr XXXIX/272/14 Rady Gminy Purda z dnia 12 maja 2014 r. , nieruchomość położona w strefie I - "podmiejskiej" i II – „rolniczo – turystyczno – osadniczej”, obszar IIA – „ turystyczny” na terenach rolniczych.Purda, dnia 22 września 2016 rokuSporządziła:
Magdalena Dawidczyk
Tel. 89 522 89 62

Załączniki:
Pobierz (odwołanie dzierżawa.pdf)odwołanie dzierżawa.pdf246 Kb
 
Środki unijne na inwestycje proekologiczne w jednostkach Gminy Purda Drukuj
czwartek, 22 września 2016 13:29

Ponad 650 tys. zł pozyskała Gmina Purda na inwestycje proekologiczne w jednostkach Gminy Purda, co stanowi 85% wartości całego przedsięwzięcia. Jeszcze w tym roku planowane jest ogłoszenie przetargu na modernizację dwóch niskosprawnych kotłowni na węgiel na dwie nowe wysokosprawne kotłownie na biomasę (pellet) wraz z automatyką w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Butrynach (100Kw) oraz Szkole Podstawowej w Szczęsnem (75KW). Zaś w marcu 2017 roku planowane jest rozstrzygnięcie przetargu na budowę czterech elektrowni fotowoltaicznych o łącznej mocy 97,79 kW. (energia ze słońca) zlokalizowanych w:
1) Purda (Gimnazjum) 12,99 kW
2) Marcinkowo (hala sportowa) 39,75 kW
3) Purda (oczyszczalnia) 39,75 kW
4) Trękusek (oczyszczalnia) 5,3 kW.

Efektem realizacji ww. inwestycji będzie m.in. uzyskanie oszczędności w kosztach produkcji energii w placówkach objętych projektem.

 
Uroczyste otwarcie nowej siedziby GOPS-u w Purdzie Drukuj
wtorek, 20 września 2016 10:03

W miniony piątek miało miejsce uroczyste otwarcie nowej siedziby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Purdzie. Nowe pomieszczenia zostały wydzielone z części garażowej  i magazynowej parteru oraz pomieszczeń biurowych i aresztu znajdujących się na piętrze, do tej pory zajmowanych przez Posterunek Policji w Purdzie.

W wyniku remontu i przebudowy powstały: dwa pomieszczenia biurowe i magazynowe na parterze oraz cztery pomieszczenia biurowe i pomieszczenie socjalne na piętrze. Wejście oraz klatka schodowa są częścią wspólną. Głównym wykonawcą prac remontowych była firma DROMARK Marek Drążkiewicz z Woli Młockiej. Wartość wykonanych robót wyniosła 163.106,17 zł brutto.

Wśród zgromadzonych gości byli m. in. Radni Gminy Purda, Sołtysi, pracownicy jednostek organizacyjnych. Wszyscy byli zgodni, że inwestycja została wzorowo wykonana, cały projekt, wystrój, dobór mebli, wykończenie jest na wysokim poziomie. Można sobie życzyć tylko więcej takich inwestycji w naszej gminie.

Oficjalnego przecięcia wstęgi dokonali: Krystyna Sobótka – kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Purdzie, Piotra Płoski - Wójt Gminy Purda, Jolanta Wilga - Przewodnicząca Rady Gminy, oraz asp. Adam Maciejewski – Kierownik Posterunku Policji w Purdzie. Budynek poświęcił  Ks. Kanonik Krzysztof Wojciechowski.

Po części oficjalnej można było zwiedzić budynek, a na przybyłych gości czekała słodka niespodzianka, przygotowana przez pracowników GOPS-u.

 
Informacja o wyniku rokowań - Purda, Wyrandy Drukuj
piątek, 16 września 2016 12:39

Purda, dnia 16 września 2016 roku

INFORMACJA O WYNIKU ROKOWAŃ

Działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2015 r. poz. 1774) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. 2014 poz. 1490) Wójt Gminy Purda informuje, że w dniu
16 września 2016 roku o godzinie 10:00 w pokoju nr 11 A w Urzędzie Gminy w Purdzie (woj. Warmińsko-Mazurskie) odbyły się rokowania na zbycie nieruchomości gminnych

Przedmiotem rokowań były poniżej przedstawione nieruchomości:

 • Purda dz. nr 367/17 pow. 1997m2 KW OL1O/00128010/9 cena wywoławcza 26 500,00 zł
 • Wyrandy dz. nr 96/7 pow. 1644 m2 KW OL1O/00127663/4 cena wywoławcza 10 000,00 zł
 • Wyrandy dz. nr 96/8 pow. 1515 m2 KW OL1O/00127663/4 cena wywoławcza 9 500,00 zł
 • Purda dz. nr 510/5 pow. 1690m2 KW OL1O/00150400/3 cena wywoławcza 9 500,00 zł
 • Purda dz. nr 725/3 pow. 1188m2 KW OL1O/00180399/2 cena wywoławcza 13 000,00 zł

W rokowaniach złożono 1 ofertę na każdą z w/w działek, która spełniła warunki rokowań. W wyniku przeprowadzonych rokowań nabywcą została firma : MANGO Sp. z o. o. z siedzibą Wilimy 5, 11-300 Biskupiec, NIP: 739-384-73-16, REGON: 281339344

Więcej…
 
XIX nadzwyczajna sesja Rady Gminy Purda Drukuj
poniedziałek, 12 września 2016 09:43

Informacja

XIX nadzwyczajna sesja Rady Gminy Purda odbędzie się 16 września 2016 r. (piątek)

godz. 1600 w świetlicy wiejskiej w Purdzie

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad (tylko w przypadku zmian).
 3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie pozbawienia kategorii grogi gminnej.
 4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaopiniowania planu aglomeracji Olsztyn.
 5. Zakończenie sesji.

 

Przewodnicząca Rady Gminy Purda

/-/ Jolanta Wilga

 
I miejsce ratowników z OSP Nowa Wieś w Wojewódzkich Mistrzostwach Strażaków Ochotników w Ratownictwie Wodnym i Powodziowym. Drukuj
poniedziałek, 12 września 2016 09:19

11 września 2016 r. w Centrum Sportowo-Rekreacyjnym UKIEL w Olsztynie odbyły się Wojewódzkie Mistrzostwa Strażaków Ochotników w Ratownictwie Wodnym i Powodziowym.

Mistrzostwa Strażaków Ochotników w Ratownictwie Wodnym i Powodziowym są formą intensywnego szkolenia niezbędnego w przygotowaniu do sprawnego prowadzenia działań ratowniczych, a ich celem jest:

 • Sprawdzenie stopnia wyszkolenia Strażaków Ochotników w zakresie ratownictwa wodnego i powodziowego.
 • Podnoszenie kwalifikacji poprzez rywalizację sportową.
 • Mobilizowanie do intensywnego szkolenia z zakresu ratownictwa wodnego i powodziowego, zmierzającego do skutecznego prowadzenia akcji ratowniczych.
 • Wymiana doświadczeń w zakresie akcji ratowniczych oraz zasad bezpieczeństwa na wodzie i nad wodą.
 • Przekazywanie społeczeństwu zasad bezpiecznego wypoczynku nad wodą.
 • Integracja środowiska strażackiego z innymi służbami ratownictwa wodnego.
 • Popularyzacja idei i tradycji strażackich wśród społeczeństwa.

W zmaganiach wzięło udział 16 drużyn z terenu województwa warmińsko – mazurskiego, w tym jedna drużyna z gminy Purda – OSP Nowa Wieś, która wystartowała w klasie łodzi do 49 KM.

Konkurencje, z którymi musieli się zmierzyć uczestnicy, to m.in. budowa wału powodziowego, wyścig łodzi wiosłowych, slalom łodzią motorową.

Drużyna z OSP Nowej Wsi zajęła I miejsce w swojej klasie (do 49 KM).

Pozostała klasyfikacja Mistrzostw:

klasa do 49 KM: 1 m - OSP Nowa Wieś, 2 m - OSP Miłakowo, 3 m - OSP Barczewo
klasa od 50 KM: 1 m - OSP Pluski, 2 m - OSP Bratian , 3 m - OSP Miłki

Kobiety: 1 m - OSP Miłakowo, 2 m - OSP Bratian

 

W organizacji Wojewódzkich Mistrzostw Strażaków Ochotników w Ratownictwie Wodnym i Powodziowym wzięła udział jednostka OSP "Pomoc Maltańska" w Klebarku Wielkim, wpierając organizacyjnie i osobowo organizatora Mistrzostw - Oddział Wojewódzki Związku OSP RP Województwa Warmińsko - Mazurskiego.

Gratulujemy Krzysztofowi Kowalskiemu, Kamilowi Szulc, Romanowi Tetmer, Kamilowi Zieńko zwycięskiego podium.

 
Porozumienie o współpracy z Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim podpisane! Drukuj
piątek, 09 września 2016 11:04

altWójt Gminy Purda Piotr Płoski podpisał porozumienie o współpracy z Prorektorem Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie prof. dr hab. Jerzym Jaroszewskim. Pierwszym efektem w/w współpracy będzie realizacja projektu badawczego na terenie gminy.

 

Do 31 sierpnia 2017 roku na terenie gminy Purda realizowane będą badania mające na celu określenie potencjału rozwoju funkcji mieszkaniowej naszej gminy. Prace badawcze pod kierownictwem dr inż. Elżbiety Zysk będą prowadzone przez Katedrę Gospodarki Nieruchomościami i Rozwoju Regionalnego (KGNiR) oraz Katedrę Polityki Gospodarczej i Regionalnej (KPGiR). W skład zespołu naukowego wchodzą: dr Alina Źróbek-Różańska, dr inż. Anna Źróbek-Sokolnik, dr inż. Piotr Dynowski. Ekspertem i reprezentantem dwóch jednostek naukowych jest Pani Prof.dr hab. Sabina Źróbek.

Realizacja projektu badawczego jest możliwa dzięki porozumieniu podpisanemu 8 września 2016 r. przez Wójta Gminy Purda Piotra Płoskiego z Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim.

Efektem współpracy pomiędzy gminą Purda i UW-M będzie szczegółowe opracowanie stanowiące cenną wskazówkę dla władz gminy. Wyniki badań posłużą do trafniejszego przewidywania funkcji mieszkaniowej na poszczególnych obszarach oraz optymalnego gospodarowania przestrzenią w celu zapewnienia mieszkańcom jak najlepszych warunków do życia.

Cieszymy się, że Wójt Gminy Purda Piotr Płoski podejmuje inicjatywy służące obecnym i przyszłym mieszkańcom i dba o to, aby żyło nam się lepiej.

alt

Foto: Wójt gminy Purda: Piotr Płoski i kierownik Katedry Gospodarki Nieruchomościami i Rozwoju Regionalnego: Pani Prof. dr hab. Sabina Źróbek.

 
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEWIDZIANYCH DO ODDANIA W NAJEM I DZIERŻAWĘ Drukuj
czwartek, 08 września 2016 10:59

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEWIDZIANYCH DO ODDANIA W NAJEM I DZIERŻAWĘ

Na podstawie art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku  o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z  2015 r. poz. 1774 ze zmianami.) podaję się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem i dzierżawę na czas określony do trzech lat.

Więcej…
 
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - działka o nr 8/68 Linowo Drukuj
czwartek, 08 września 2016 09:33

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY


Działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2015 r. poz. 1774), ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. 2016 poz. 446) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. 2014 poz. 1490), podaje się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży:

1.    Nieruchomość oznaczona jako działka gruntu numer 8/68 o powierzchni 0,0031 ha położona w obrębie geodezyjnym Linowo o numerze KW OL1O/00042232/4 – sprzedaż w trybie bezprzetargowym, na poprawę zagospodarowania nieruchomości przyległej, składającej się z działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi 8/34 oraz 8/32
- cena wywoławcza 1 400,00 zł

 

Więcej…
 
« pierwszapoprzednia12345678910następnaostatnia »

Strona 8 z 77

WSPIERAMY LOKALNIE

Jesteś z Gminy Purda i chcesz
mieć tu swoj baner ? - skontaktuj się.


 

 
Kontakt do Sołtysów

Kontakty do Sołtysów

Urząd Gminy czynny

 

poniedziałek - piątek 7.30-15.30

Facebook

Wyszukiwanie

Bank

Bank Spółdzielczy w Szczytnie
Filia w Purdzie
Purda 71B, 11-030 Purda
tel.: (089) 512 04 00; 512 24 80
fax: (089) 512 09 09

purda@bsszczytno.pl

www.bsszczytno.pl

Bank czynny:

Poniedziałek - Piątek: 7.30-15.30
Kasa 7.45-15.00

AMW