Rada Gminy
XXIII Sesja Rady Gminy Purda Drukuj
środa, 21 grudnia 2016 09:50

Informuję, że XXIII sesja Rady Gminy Purda odbędzie się 29 grudnia (czwartek)

godz. 10:30 w świetlicy wiejskiej w Purdzie.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad (tylko w przypadku zmian).
 3. Przyjęcie protokołu z XXII sesji Rady Gminy.
 4. Sprawozdanie z pracy Wójta Gminy.
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w  budżecie gminy Purda na 2016 r.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Purda na lata 2017-2029.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Purda na 2017 r.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta gminy Purda.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Polityki Społecznej i Rodziny na 2017 r.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Budżetu, Finansów, Infrastruktury, Rozwoju i Promocji na 2017 r.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie skargi na działalność Kierownika GOPS w Purdzie
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie skargi na działalność Wójta Gminy Purda.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie skargi na działalność Wójta Gminy Purda.
 14. Zapytania i interpelacje radnych.
 15. Sprawy różne.
 16. Zakończenie sesji.

Przewodnicząca Rady Gminy Purda

/-/ Jolanta Wilga

 
Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Drukuj
środa, 09 listopada 2016 11:59

Informuję, że posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbędzie się dnia 14 listopada 2016 r. o godz. 1400 w Urzędzie Gminy Purda.

temat: Rozpatrzenie skargi na działalność Wójta Gminy Purda. Kontrola wybranych przetargów.

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

/-/ Aleksander Pepłowski

 
XXII Sesja Rady Gminy Purda Drukuj
środa, 09 listopada 2016 11:34

Informuję, że XXII sesja Rady Gminy Purda odbędzie się 18 listopada 2016 r. (piątek) godz. 10:30 w świetlicy wiejskiej w Purdzie

Proponowany porządek obrad:    
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.       
2. Przyjęcie porządku obrad ( tylko w przypadku zmian ).       
3. Przedstawienie Mapy zagrożeń  bezpieczeństwa– asp. Adam Maciejewski- Kierownik Posterunku Policji w Purdzie        
4. Przyjęcie protokołów z XX I XXI sesji Rady Gminy.        
5. Sprawozdanie z pracy Wójta Gminy.       
6. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia podatków od nieruchomości na 2017 r.       
7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Purda na lata 2016-2029.       
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w  budżecie gminy Purda na 2016 r.        
9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów ustalenia podatku rolnego na rok 2017.
10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie podatków od środków transportowych.       
11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Klewki.       
12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie organizacji wspólnej obsługi administracyjnej i finansowej jednostek organizacyjnych zaliczonych do sektora finansów publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Purda.       
13. Rozpatrzenie projektu uchwały przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków.       
14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie „Rocznego programu współpracy Gminy Purda z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 r.”
15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Purda.
16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie skargi na działalność Wójta Gminy Purda.
17. Zapytania i interpelacje radnych.
18. Sprawy rożne.
19. Zakończenie sesji.

Komisja Budżetu, Finansów, Infrastruktury, Rozwoju i Promocji odbędzie się w dniu 15.11.2016 r. (wtorek) o godz. 16:00 w świetlicy wiejskiej w Purdzie.

Komisja Polityki Społecznej i Rodziny odbędzie się w dniu 15.11.2016 r. (wtorek) o godz. 14:00 w świetlicy wiejskiej w Purdzie.

Przewodnicząca Rady Gminy Purda
/-/ Jolanta Wilga


 
zmiana posiedzenia Komisji Rewizyjnej Drukuj
piątek, 07 października 2016 09:01

Informuję, że posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbędzie się 10 i 17 października 2016 r. (poniedziałek).

Temat: Kontrola dożywiania dzieci w szkołach i przedszkolach. Skontrolowane zostaną Zespół Szkolno - Przedszkolny w Purdzie, Zespół Szkolno - Przedszkolny w Klebarku Wielkim,  Szkoła Podstawowa w Szczęsnym oraz Przedszkole w Klewkach.

Dnia 10 października 2016 r. odbędzie się wizytacja zespołów kontrolnych Komisji w stołówkach w czasie wydawania posiłków.

Dnia 17 października 2016 r. o godz. 1400 w świetlicy wiejskiej w Purdzie, Komisja przeanalizuje dokumenty w tej sprawie oraz wypracuje stanowisko.

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

/-/ Aleksander Pepłowski

 
XXI Sesja Rady Gminy Purda Drukuj
środa, 05 października 2016 14:41

INFORMACJA

XXI Sesja Rady Gminy Purda odbędzie się

13 października 2016 r. (czwartek)

o godz. 1030 w Gminnym Ośrodku Kultury w Klewkach

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad (tylko w przypadku zmian).
 3. Przyjęcie protokołu z XVII, XVIII, XIX sesji.
 4. Sprawozdanie z pracy Wójta Gminy Purda.
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Purda na lata 2016- 2029.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w  budżecie Gminy Purda na 2016 r.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2017 rok.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia miejscowości, w których pobiera się opłatę miejscową, dziennych stawek opłaty miejscowej, terminu płatności oraz sposobu jej poboru.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych przy sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców lokali mieszkalnych położonych w budynkach wchodzących w skład zasobu nieruchomości Gminy Purda.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia zadania z zakresu administracji rządowej dotyczącego obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych przez Gminę Purda.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury pod nazwą Gminny Ośrodek Kultury w Purdzie.
 13. Zapytania i interpelacje radnych.
 14. Sprawy różne.
 15. Zakończenie sesji.

 

Przewodnicząca Rady Gminy Purda

/-/ Jolanta Wilga

 
« pierwszapoprzednia12345678910następnaostatnia »

Strona 1 z 10

WSPIERAMY LOKALNIE

Jesteś z Gminy Purda i chcesz
mieć tu swoj baner ? - skontaktuj się.


 

 
Kontakt do Sołtysów

Kontakty do Sołtysów

Urząd Gminy czynny

 

poniedziałek - piątek 7.30-15.30

Facebook

Wyszukiwanie

Bank

Bank Spółdzielczy w Szczytnie
Filia w Purdzie
Purda 71B, 11-030 Purda
tel.: (089) 512 04 00; 512 24 80
fax: (089) 512 09 09

purda@bsszczytno.pl

www.bsszczytno.pl

Bank czynny:

Poniedziałek - Piątek: 7.30-15.30
Kasa 7.45-15.00

AMW