O gminie
Informacje ogólne Drukuj
wtorek, 30 listopada 2010 13:02

Jezioro KlebarskieGmina Purda w województwie warmińsko-mazurskim to jeden z najpiękniejszych krajobrazowo obszarów regionu. Purda jest gminą wiejską, należącą do powiatu olsztyńskiego, od północnego zachodu graniczy z Olsztynem. Przez jej teren przebiegają: linia kolejowa relacji Olsztyn-Szczytno, droga krajowa z Olsztyna do Szczytna oraz drogi wojewódzkie i gminne, zapewniające dojazd do wszystkich miejscowości gminy. Historycznie należy w zasadniczej części do Warmii.

Więcej…
 
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Drukuj
środa, 27 kwietnia 2011 15:01

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Purda wraz z załącznikami zamieszczone są do pobrania poniżej.

Załączniki:
Pobierz (uchwala_podpisana.pdf)Studium309 Kb
Pobierz (zal_1_SUiKZP tekst.doc)Załącznik 1214 Kb
Pobierz (zal_2_SUiKZP Purda  rysunek.jpg)Załącznik 25111 Kb
 
Historia gminy Drukuj
środa, 10 listopada 2010 14:01

Sanktuarium Świętego Krzyża w Klebarku WielkimU progu średniowiecza tereny południowo-wschodnich pobrzeży Bałtyku były zasiedlone przez ludy określane wspólnym mianem bałtyjskich. Dzieliły się one na wiele grup o charakterze plemiennym i nie tworzyły organizmów państwowych. Tereny pojezierzy zasiedlone były przez grupę ludów określanych Prusami. Obszar ten był podzielony na szereg mniejszych terytoriów utożsamianych z zasięgiem plemion. Były to od zachodu: Pomezania, Pogezania, Warmia, Natangia, Barcja, Sambia, Nadrowia, Galindia, Skalowia i Sudowia. Ludy te, pozostające nadal w przedpaństwowej fazie rozwoju społecznego i prowadzące dość prymitywną gospodarkę, nie wykształciły stabilnych podstaw gospodarczych swego istnienia. Zmieniające się stosunki polityczno-społeczne w ich otoczeniu, mające wyraz w utworzeniu państw słowiańskich, spowodowały powstanie zagrożenia ich ekspansją na tereny plemion pruskich.

Więcej…
 


WSPIERAMY LOKALNIE

Jesteś z Gminy Purda i chcesz
mieć tu swoj baner ? - skontaktuj się.


 

 
Kontakt do Sołtysów

Kontakty do Sołtysów

Urząd Gminy czynny

 

poniedziałek - piątek 7.30-15.30

Facebook

Wyszukiwanie

Bank

Bank Spółdzielczy w Szczytnie
Filia w Purdzie
Purda 71B, 11-030 Purda
tel.: (089) 512 04 00; 512 24 80
fax: (089) 512 09 09

purda@bsszczytno.pl

www.bsszczytno.pl

Bank czynny:

Poniedziałek - Piątek: 7.30-15.30
Kasa 7.45-15.00

AMW