Informacja o wyniku rokowań - Purda, Wyrandy Drukuj
piątek, 16 września 2016 12:39

Purda, dnia 16 września 2016 roku

INFORMACJA O WYNIKU ROKOWAŃ

Działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2015 r. poz. 1774) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. 2014 poz. 1490) Wójt Gminy Purda informuje, że w dniu
16 września 2016 roku o godzinie 10:00 w pokoju nr 11 A w Urzędzie Gminy w Purdzie (woj. Warmińsko-Mazurskie) odbyły się rokowania na zbycie nieruchomości gminnych

Przedmiotem rokowań były poniżej przedstawione nieruchomości:

  • Purda dz. nr 367/17 pow. 1997m2 KW OL1O/00128010/9 cena wywoławcza 26 500,00 zł
  • Wyrandy dz. nr 96/7 pow. 1644 m2 KW OL1O/00127663/4 cena wywoławcza 10 000,00 zł
  • Wyrandy dz. nr 96/8 pow. 1515 m2 KW OL1O/00127663/4 cena wywoławcza 9 500,00 zł
  • Purda dz. nr 510/5 pow. 1690m2 KW OL1O/00150400/3 cena wywoławcza 9 500,00 zł
  • Purda dz. nr 725/3 pow. 1188m2 KW OL1O/00180399/2 cena wywoławcza 13 000,00 zł

W rokowaniach złożono 1 ofertę na każdą z w/w działek, która spełniła warunki rokowań. W wyniku przeprowadzonych rokowań nabywcą została firma : MANGO Sp. z o. o. z siedzibą Wilimy 5, 11-300 Biskupiec, NIP: 739-384-73-16, REGON: 281339344

 

 

Osiągnięto ceny ostateczne w kwotach:

  • Purda dz. nr 367/17 cena 27 050,00 zł.  Do ceny nabycia  dolicza się podatek VAT w wysokości 23%.
  • Wyrandy dz. nr 96/7 cena 10 000,00 zł.  Do ceny nabycia  dolicza się podatek VAT w wysokości 23%.
  • Wyrandy dz. nr 96/8 cena 9 500,00 zł.  Do ceny nabycia  dolicza się podatek VAT w wysokości 23%.
  • Purda dz. nr 510/5 cena 9 700,00 zł.  Do ceny nabycia  dolicza się podatek VAT w wysokości 23%.
  • Purda dz. nr 725/3 cena 13 300,00 zł.  Do ceny nabycia  dolicza się podatek VAT w wysokości 23%.

Sporządziła:

Magdalena Dawidczyk