Serwis Internetowy Gminy Purda
Zbiórka elektrośmieci oraz odpadów wielkogabarytowych Drukuj
poniedziałek, 17 października 2016 11:33

 

 
XLI Ogólnpolski Konkurs Krasomówczy Młodzieży Szkolnej im. Marii Zientary - Malewskiej Drukuj
poniedziałek, 17 października 2016 08:31

Z przyjemnością pragnę poinformować, że rusza kolejna edycja eliminacji powiatowych XLI Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego Młodzieży Szkolnej im. Marii Zientary – Malewskiej. Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży z terenu Powiatu Olsztyńskiego, które będą walczyć o najwyższe laury w następujących kategoriach:

- szkół podstawowych,

- szkół gimnazjalnych,

- szkół ponadgimnazjalnych.

Zgodnie z Regulaminem Konkursu uczestnicy prezentują w wystąpieniach tematykę związaną z turystyką, krajoznawstwem i historią naszego kraju. Zalecana jest prezentacja walorów regionu, jego zabytków, historii, współczesnych osiągnięć i sylwetek ciekawych ludzi, bliskich sercu uczestnika oraz zasłużonych dla kraju i regionu. Wypowiedzi powinny być spontaniczne, sugestywne, zaprezentowane barwną i piękną polską prozą. Śpiew, gra na instrumentach muzycznych, stroje ludowe, duża ilość cytatów nie powinny zdominować wystąpień krasomówczych. Uczestnicy zobowiązani są do zaprezentowania jednego wybranego tematu trwającego:

- w kategorii szkół ponadgimnazjalnych – 10 minut,

- w kategorii szkół podstawowych i gimnazjalnych – 5 minut.

 

Więcej…
 
"Bezpieczny i widoczny na drodze" Drukuj
piątek, 14 października 2016 14:03

Zapraszamy do udziału w konkursie plastycznym pod hasłem "Bezpieczny i widoczny na drodze" współorganizowany przez Starostwo Powiatowe w Olsztynie oraz Wydział Prewencji Komendy Miejskiej Policji.

Konkurs skierowany jest do uczniów klas IV, V, VI szkół podstawowych z terenu Powiatu Olsztyńskiego, tematem swym nawiązując do Światowego Dnia Pamięci o Ofiarach Wypadków Drogowych, ustanowionego przez  Światową Organizację Zdrowia w dniu 18 listopada, a jego celem jest podkreślenie znaczenia znajomości przepisów ruchu drogowego, uświadomienie dzieciom zagrożeń, z jakimi mogą się spotkać na drodze oraz promowanie idei bezpiecznego poruszania się po drogach.

W konkursie należy nadsyłać prace plastyczne wykonane na papierze formatu A3 techniką dowolną, również w formie komiksów i plakatów, na adres Starostwa Powiatowego w Olsztynie do dnia 21 listopada br.

Regulamin konkursu w załączeniu.

 
Serdecznie zapraszamy do udziału w eko-rajdzie Drukuj
piątek, 14 października 2016 13:29

 

 
Zapraszamy na konsultacje społeczne Drukuj
piątek, 14 października 2016 12:39

 

Załączniki:
Pobierz (Mapka - szkic.jpg)Mapka - szkic.jpg713 Kb
 
Życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej Drukuj
piątek, 14 października 2016 10:44

 
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - Prejłowo dz. 55/4 Drukuj
piątek, 14 października 2016 08:32

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH
DO SPRZEDAŻY


Działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2015 r. poz. 1774), ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. 2016 poz. 446) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. 2014 poz. 1490), podaje się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży:

1.    Nieruchomość gruntowa zabudowana oznaczona jako działka gruntu numer 55/4 o powierzchni 0,2734 ha położona w obrębie geodezyjnym Prejłowo o numerze KW OL1O/00010554/4 - cena wywoławcza 99 200,00 zł netto. Do ceny zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.

Na nieruchomości nie został sporządzony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. W "Zmianie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Purda" - uchwała nr XXXIX/272/14 Rady Gminy Purda z dnia 12 maja 2014 r. , nieruchomość położona jest w strefie II – „rolniczo-turystyczno-osadniczej”, na obszarze IIB – „rolniczym”, na terenach rolniczych.

Nieruchomość zabudowana jest budynkiem mieszkalno – gospodarczym. Budynek jest w złym stanie technicznym.

Nieruchomość nie jest obciążona prawami osób trzecich, wynikającymi z działu III księgi wieczystej przedmiotowej nieruchomości oraz nie jest przedmiotem zobowiązań.
Nie ustala się terminu zagospodarowania nieruchomości.

Załączniki:
Pobierz (wykaz Prejłowo dz. 55_4.pdf)wykaz Prejłowo dz. 55_4.pdf1386 Kb
Więcej…
 
Pierwsza Gala Stypendialna w Gminie Purda Drukuj
piątek, 14 października 2016 08:20
Dnia 13 października 2016 roku w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury w Purdzie odbyła się gala z okazji wręczenia stype ndiów naukowych i sportowych.

„Lokalny Program Wspierania Szczególnie Uzdolnionych Uczniów” powstał z inicjatywy Wójta Gminy Purda Piotra Płoskiego, jednak jego realizacja nie byłaby możliwa gdyby nie przychylność i poparcie Radnych.
Podczas Gali Stypendialnej Gminy Purda zebranych gości przywitała Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Purdzie Agnieszka Budziszewska i zapowiedziała koncert skrzypcowy G-dur Fryderyka Seitz'a w wykonaniu Luizy Piotrowskiej. Następnie na scenę zaproszeni zostali Wójt Gminy Purda Piotr Płoski oraz Przewodnicząca Rady Gminy Purda Jolanta Wilga, którzy wręczyli stypendia naukowe dla uczniów.
Po wręczeniu listów gratulacyjnych uczniom, którzy osiągnęli najlepsze wyniki w nauce zapowiedziano kolejny występ artystyczny. Był to pokaz szabli, który przygotowali Aniela i Piotr Kozłowscy oraz Aleksandra Romańczyk.
Następnie na scenie pojawili się stypendyści, którzy z rąk Wójta i Przewodniczącej Rady, otrzymali stypendia sportowe. Po wyróżnieniu wszystkich stypendystów nastąpiła prezentacja filmu poświęconego konkursowi „Biznes się kręci” zorganizowanego przez fundację im. Elżbiety Stanisława Gutów. Pierwsze miejsce zdobyli gimnazjaliści z Purdy, którym pan Arkadiusz Gut przedstawiciel fundacji Pro Liberis et Arte, wręczył vouchery na naukę języka angielskiego.
Następnie Wójt Gminy Purda złożył nauczycielom najserdeczniejsze życzenia z okazji zbliżającego się Dnia Edukacji Narodowej i wręczył trzy awanse zawodowe nauczycielom pracującym w placówkach oświatowych na terenie gminy Purda.
Dyrektor GOK-u zapowiedziała trzeci występ artystyczny. Zebrani goście mogli obejrzeć niesamowity pokaz gimnastyki sportowej zaprezentowany przez Wanessę Piotkowską. Po części oficjalnej na wszystkich uczestników wydarzenia czekał słodki poczęstunek.
Serdecznie gratulujemy wszystkim wyróżnionym stypendystom doskonałych wyników w nauce i wysokich osiągnięć sportowych.

 

 
Podpisanie umów na dofinansowanie gminnych inwestycji proekologicznych w jednostkach Gminy Purda Drukuj
czwartek, 13 października 2016 15:22
W dniu dzisiejszym w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie Wójt Gminy Purda Piotr Płoski podpisał umowy na dofinansowanie inwestycji proekologicznych w gminie Purda w kwocie ponad 650 tys. zł.
Stało się to możliwe dzięki pozytywnemu rozstrzygnięciu konkursu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2014-2020.

Przedmi otem inwestycji jest modernizacja dwóch niskosprawnych kotłowni na węgiel na dwie nowe wysokosprawne kotłownie na biomasę (pellet) wraz z automatyką w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Butrynach (100Kw) oraz Szkole Podstawowej w Szczęsnem (75KW) oraz budowa czterech elektrowni fotowoltaicznych o łącznej mocy 97,79 kW. (energia ze słońca) zlokalizowanych w:
1) Purda (Gimnazjum) 12,99 kW
2) Marcinkowo (hala sportowa) 39,75 kW
3) Purda (oczyszczalnia) 39,75 kW
4) Trękusek (oczyszczalnia) 5,3 kW.

Efektem realizacji ww. inwestycji będzie m.in. uzyskanie oszczędności w kosztach produkcji energii w placówkach objętych projektem.

foto. źródło archiwum WFOŚiGW w Olsztynie

 

 
51 biskup warmiński przekroczył Wrota Warmii Drukuj
wtorek, 11 października 2016 13:10
Arcybiskup Józef Górzyński został powitany przez wiernych w Bałdach. Nowo mianowany biskup będzie 51 biskupem warmińskim.

W sobotę 8 października o godz. 8:00 w Bałdach odbyła się uroczystość powitania nowego biskupa warmińskiego. Wierni zebrali się u Wrót Warmii pomimo niesprzyjającej aury. Arcybiskup Józef Górzyński został powitany w imieniu duchowieństwa przez Prepozyta ks. prał. kan. dr Andrzeja Lesińskiego. Biskupa powitał także chlebem i solą Wójt Gminy Purda Piotr Płoski. W imieniu swoim i mieszkańców wręczył biskupowi kosz kwiatów i pamiątkowy kafel ze specjalną dedykacją. Arcybiskupa Józefa Górzyńskiego witali także mieszkańcy. W uroczystości wzięły udział delegacje z Butryn i Chaberkowa, Giław, Klebarka Wielkiego, Klewek, Pajtun, Prejłowa, Przykopu, Starego Olsztyna i Szczęsnego. Biskupa witali przedstawiciele Koła Gospodyń Wiejskich Szczęściary, Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Purdzie, Zarząd Gminny OSP oraz dyrekcja i pracownicy Gminnego Ośrodka Kultury w Purdzie. Wśród gości znaleźli się także przedstawiciele Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Lasów Państwowych i pracownicy Urzędu Gminy w Purdzie. Całemu wydarzeniu towarzyszyły media i przedstawiciele prasy.
Wójt Gminy Purda złożył także życzenia Arcybiskupowi Wojciechowi Ziembie z okazji zbliżających się 75-tych urodzin.
O oprawę muzyczną podczas uroczystości zadbał chór im. Elżbiety Gołębiowskiej z Klewek.

 

 
Konsultacje do Planu Mobilności MOF Olsztyna Drukuj
wtorek, 11 października 2016 12:38

Olsztyn i sześć gmin członkowskich MOF Olsztyna, w tym Gmina Purda przystąpiły do opracowania Planu Mobilności Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Olsztyna na lata 2016-25. Zachęcamy do dzielenia się swoimi propozycjami, opiniami i uwagami.

Plan jest wykonywany na podstawie dokumentu Komisji Europejskiej pn. „Wytyczne. Opracowanie i wdrożenie planu zrównoważonej mobilności miejskiej” oraz Załącznikiem „Koncepcja dotycząca planów mobilności w miastach zgodnej z zasadami zrównoważonego rozwoju” do komunikatu Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu ekonomiczno-społecznego i Komitetu Regionów Nr COM(2013)913final z dnia 17.12.2013 r.

Cele planu mobilności

Plan mobilności ma zadanie umożliwić stworzenie komfortowego systemu transportu poprzez spełnienie następujących celów:

  • zapewnienie wszystkim obywatelom takich opcji transportowych, które umożliwiają dostęp do kluczowych celów podroży i usług;
  • poprawię stanu bezpieczeństwa;
  • przyczynienie się do redukcji zanieczyszczenia powietrza i hałasu, redukcji emisji gazów cieplarnianych oraz konsumpcji energii;
  • poprawienie wydajności i efektywności kosztowej transportu osób i towarów;
  • wpłynięcie pozytywnie na atrakcyjność i jakość środowiska miejskiego z korzyścią dla mieszkańców, gospodarki oraz społeczności jako całości.

Celem opracowania jest uzyskanie Planu mobilności, który będzie wskazywał działania i środki powodujące zwiększenie dostępności obszarów miejskich oraz zapewnienie wysokiej jakości mobilności i transportu, zgodnych z zasadami zrównoważonego rozwoju, obejmujących dojazd do obszaru miejskiego, przejazd przez ten obszar oraz przemieszczanie się w jego obrębie.

Założenia i koncepcje przedstawione w Planie mobilności mają przyczynić się do poprawy spójności i dostępności komunikacyjnej Olsztyna i jego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego (ze szczególnym uwzględnieniem m.in. dojazdu do miejsc prac i nauki, stref aktywności gospodarczej, produkcyjnej, usługowej i handlowej, obszarów rekreacyjno – sportowych oraz funkcjonowania komunikacji zbiorowej).

Teraz nadszedł moment na poznanie Państwa opinii. W związku z tym przedstawiamy Założenia do dokumentu pt. Plan mobilności Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Olsztyna na lata 2016-2025. Chcemy poznać Państwa zdanie, uwagi, opinie na temat mobilności w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Olsztyna.

Zapewniamy, że wszelkie informacje uzyskane w trakcie badania są anonimowe i zostaną wykorzystane wyłącznie w celu poznania Państwa opinii na wskazany temat.

 

Założenia do Planu Mobilności i formularz są załączone na stronie bip.purda.pl

 
« pierwszapoprzednia12345678910następnaostatnia »

Strona 6 z 77

WSPIERAMY LOKALNIE

Jesteś z Gminy Purda i chcesz
mieć tu swoj baner ? - skontaktuj się.


 

 
Kontakt do Sołtysów

Kontakty do Sołtysów

Urząd Gminy czynny

 

poniedziałek - piątek 7.30-15.30

Facebook

Wyszukiwanie

Bank

Bank Spółdzielczy w Szczytnie
Filia w Purdzie
Purda 71B, 11-030 Purda
tel.: (089) 512 04 00; 512 24 80
fax: (089) 512 09 09

purda@bsszczytno.pl

www.bsszczytno.pl

Bank czynny:

Poniedziałek - Piątek: 7.30-15.30
Kasa 7.45-15.00

AMW