Serwis Internetowy Gminy Purda
Mieszkańcy Purdy mają już gdzie aktywnie spędzać czas Drukuj
poniedziałek, 07 listopada 2016 15:34

Nowoczesne boisko wielofunkcyjne w Purdzie zostało oddane do użytku 30 września. Mieszkańcy mogą korzystać z boiska do piłki siatkowej, koszykówki, tenisa ziemnego, piłki nożnej i ręcznej.

W ramach zadania wykonano boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej wraz z ogrodzeniem, oświetleniem, ławkami i stojakami na rowery. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 354 000 złotych. Najważniejsze jest jednak to, że Gmina pozyskała dofinansowanie w kwocie 116 000 zł z programu „Rozwój Szkolnej Infrastruktury Sportowej” realizowanego przez Ministerstwo Sportu, obniżając tym samym koszty inwestycji.

Największą nowością na boisku jest sposób zarządzania oświetleniem. Jego zastosowanie umożliwi korzystanie z obiektu w godzinach popołudniowych i wieczornych bez konieczności angażowania opiekuna boiska. Osoby chcące pograć w piłkę mogą włączyć oświetlenie wysyłając sms na numer podany w regulaminie boiska. Wszystkich zainteresowanych pełną treścią regulaminu i szczegółami korzystania z obiektu zachęcamy do przystąpienia do grupy otwartej Orlik Purda na Facebooku.

Warto wspomnieć, że w najbliższym czasie w bezpośrednim sąsiedztwie boiska zostanie zamontowana siłownia zewnętrzna, którą Sołectwo Purda wygrało w konkursie organizowanym przez firmę Nestle.

 
KONSULTACJE SPOŁECZNE W SPRAWIE „ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY PURDA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE NA 2017 R Drukuj
poniedziałek, 07 listopada 2016 15:03

Wójt Gminy Purda zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do konsultacji projekt uchwały w sprawie „Rocznego programu współpracy Gminy Purda z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 r.”

Termin rozpoczęcia konsultacji na dzień: 7 listopada 2016 roku.

Planowany termin zakończenia konsultacji na dzień: 14 listopada 2016 roku.

Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie zbierania uwag, wniosków, opinii i propozycji na temat projektu przedmiotowej uchwały, przekazywanych przez interesariuszy osobiście w Biurze Obsługi Interesanta w Urzędzie Gminy w Purdzie, faksem lub pocztą tradycyjną na adres Urzędu, lub za pośrednictwem Internetu, lub do skrzynki e-mailowej Urzędu, z możliwością wykorzystania formularza konsultacyjnego stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

Formularz uwag oraz projekt Programu dostępne na stronie bip.purda.pl

 
Zapraszamy na obchody Święta Niepodległości w Gminie Purda Drukuj
poniedziałek, 07 listopada 2016 14:17
alt
 
Święto Niepodległości już wkrótce Drukuj
środa, 02 listopada 2016 13:49
W gminie Purda nie zapominamy o historii i ważnych dla naszego kraju datach. Trwają już przygotowania do obchodów Święta Niepodległości upamiętniającego wydarzenia z roku 1918. W programie uroczysta Msza św. za Ojczyznę, IX Turniej o Puchar Orła Białego, II Gminny Bieg Niepodległości oraz VI Konkurs Pieśni i Poezji Narodowo-Patriotycznej.
Szczegółów szukajcie już wkrótce na plakatach!
alt
 
OGŁOSZENIE Drukuj
środa, 02 listopada 2016 13:09

W związku ze zbliżającą się zimą, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Purdzie prosi o każdą informację dotyczącą osób bezdomnych przebywających na terenie Gminy Purda.

Informacje można przekazywać pod numerem telefonu (89) 519 50 50 lub bezpośrednio w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Purdzie od poniedziałku do piątku od godz. 7.30 do 15.30.

CAŁODOBOWA INFOLINIA DLA OSÓB BEZDOMNYCH: 800 165 320.

 
Zapraszamy na spotkania informacyjno-szkoleniowe Drukuj
poniedziałek, 31 października 2016 12:33

altW związku z planowanym rozpoczęciem naboru wniosków na działania konkursowe w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Południowa Warmia” na działania:

  • rozpoczęcie działalności gospodarczej

  • rozwijanie działalności gospodarczej

serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych na spotkania informacyjno-szkoleniowe według niniejszego harmonogramu:

 

DATA

GODZINA

PROPONOWANE MIEJSCE SPOTKANIA

8.11.2016 (wtorek)

16:30 – 18:30

Mazurski Bank Spółdzielczy w Barczewie

ul. Mickiewicza 40, 11-010 Barczewo

9.11.2016 (środa)

16:30 – 18:30

Centrum Kultury w Bęsi

Bęsia, 11-311 Kolno

10.11.2016 (czwartek)

16:30 – 18:30

Inkubator Przedsiębiorczości w Biskupcu

ul. Armii Krajowej 1, 11-300 Biskupiec

21.11.2016 (poniedziałek)

16:30 – 18:30

Ochotnicza Straż Pożarna w Purdzie

11-030 Purda

23.11.2016 (środa)

16:30 – 18:30

Urząd Gminy w Stawigudzie

ul. Olsztyńska 10, 11-034 Stawiguda

24.11.2016 (czwartek)

16:30 – 18:30

Urząd Miejski w Olsztynku

ul. Ratusz 1, 11-015 Olsztynek

28.11.2016 (poniedziałek)

16:30 – 18:30

Miejski Ośrodek Kultury w Pasymiu

ul. Rynek 10a, 12-130 Pasym

30.11.2016 (środa)

16:30 – 18:30

Centrum Edukacji i Promocji w Łajsach

Łajsy 3, 11-036 Gietrzwałd

 

 

 

 
EKO RAJD ROWEROWY za nami Drukuj
wtorek, 25 października 2016 15:18

W niedzielę 23 października 2016 r. pasjonaci dwóch kółek i miłośnicy przyrody wybrali się na Eko Rajd Rowerowy połączony z jesiennym sprzątaniem Lasów Pogranicza Warmii.

Uczestnicy rajdu zebrali się pod remizą Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowej Wsi, skąd o 11:30 wyruszyli w stronę Jeziora Duża Czerwonka. Każdy rowerzysta przed startem otrzymał pamiątkową koszulkę i został zaopatrzony w foliowe worki. Głównym celem wydarzenia było zebranie śmieci zalegających poza miejscami przeznaczonymi do ich składowania, budowanie świadomości ekologicznej oraz inicjowanie działań na rzecz ochrony środowiska. Najmłodszy uczestnik rajdu miał sześć lat i na pamiątkę dostał kask rowerowy, pozostali otrzymali napoje oraz posiłek regeneracyjny. Na zakończenie wszyscy uczestnicy rajdu zostali zaproszeni do remizy OSP w Nowej Wsi, gdzie przewidziano poczęstunek i gorącą herbatę.

Organizatorem wydarzenia była Gmina Purda, a środki na przygotowanie rajdu rowerowego pozyskano z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy razem z nami aktywnie i pożytecznie spędzili niedzielne popołudnie.


 
UWAGA! GOPS informuje, że będzie wydawana żywność. Drukuj
poniedziałek, 24 października 2016 09:31
 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Purdzie informuje, że w ramach programu operacyjnego pomoc żywnościowa 2014 - 2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym będzie wydawana żywność osobom korzystającym z pomocy społecznej (zasiłek stały, okresowy, celowy na zakup posiłku, dożywianie dzieci w szkole). Żywność będzie wydawana w Świetlicy Wiejskiej w Purdzie (w budynku remizy strażackiej) w terminach:

07.11.2016 r. od godziny   9:00 do 15:30.
08.11.2016 r. od godziny   8:00 do 15:30.
07.12.2016 r. od godziny 10:00 do 15:30.
08.12.2016 r. od godziny   8:00 do 15:30.


Kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Purdzie
Krystyna Sobótka
 
Gmina uzyskała dofinansowanie dla swoich jednostek OSP Drukuj
piątek, 21 października 2016 10:09

Zarząd Województwa Warmińsko – Mazurskiego rozstrzygnął konkurs „Bezpieczeństwo Warmii i Mazur”. W wyniku przeprowadzonej oceny wniosków, zostały przyznane dotacje dla Gminy Purda na trzy jednostki OSP.

Dofinansowanie w wysokości 680.000,00 zł zostanie przeznaczone na zakup dwóch średnich samochodów ratowniczo – gaśniczych oraz sprzętu do usuwania skutków katastrof, w tym powodzi, dla jednostek OSP w Butrynach, OSP w Nowej Wsi oraz OSP w Klebarku Wielkim.

Celem projektu pn. „Poprawa bezpieczeństwa w regionie poprzez doposażenie w samochody ratowniczo - gaśnicze oraz sprzęt do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków katastrof dla OSP z terenu Gminy Purda” jest wzmocnienie ochrony przeciwpożarowej na terenie gminy i powiatu, zapewnienie bezpieczeństwa wewnętrznego gminy i wzrost poczucia bezpieczeństwa jej mieszkańców, zwiększenie dostępu jednostek ochotniczych straży pożarnych w akcjach ratowniczych odbywających się w trudnych warunkach. Celem projektu jest także poprawa bezpieczeństwa osób (strażaków) biorących udział w akcjach bojowych.

 

 

 
PO GMINNE STYPENDIA Drukuj
czwartek, 20 października 2016 09:29

Gminne stypendia to nagroda za dotychczasowe osiągnięcia – i wsparcie w dalszym rozwoju. Gmina Purda przyznała stypendia najzdolniejszym uczniom. Zapraszamy do obejrzenia relacji.

 
Informacja o wyniku I przetargu ustnego ograniczonego - Dz. 350/1 w Nowej Wsi Drukuj
środa, 19 października 2016 12:00

Purda, dnia 19 października 2016 roku

INFORMACJA O WYNIKU I PRZETARGU USTNEGO OGRANICZONEGODziałając na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2015 r. poz. 1774) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. 2014 poz. 1490) Wójt Gminy Purda informuje, że w dniu 19 października 2016 roku o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Gminy w Purdzie odbył się I przetarg ustny ograniczony do właścicieli nieruchomości przyległych o numerach ewidencyjnych 350/2, 350/3, 351, 99/3 na sprzedaż nieruchomości wchodzącej w skład zasobu gminnego.

Przedmiotem przetargu ustnego ograniczonego była nieruchomość niezabudowana oznaczona numerem ewidencyjnym 350/1 o pow. 0,0300 ha położona w obrębie geodezyjnym Nowa Wieś, gmina Purda dla której prowadzona jest księga wieczysta KW OL1O/00151726/1.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła 9 000,00 zł. Do uczestniczenia w przetargu ustnym ograniczonym dopuszczono 1 oferenta. Spełnił warunki przetargu tj. jest właścicielem działek sąsiednich o nr ew. 350/2, 350/3, wpłacił wadium w wyznaczonym terminie, złożył pisemną ofertę w wyznaczonym terminie, uczestniczył w przetargu.
W wyniku przeprowadzonego przetargu Nabywcami zostali Państwo Mieczysława i Adam Szczechowicz, osiągając najwyższą cenę ostateczną w kwocie: 9 100,00 zł. Do ceny nabycia  nie dolicza się podatku VAT w wysokości 23%.


Sporządziła:
Magdalena Dawidczyk
tel. 89 522 89 62

 
« pierwszapoprzednia12345678910następnaostatnia »

Strona 5 z 77

WSPIERAMY LOKALNIE

Jesteś z Gminy Purda i chcesz
mieć tu swoj baner ? - skontaktuj się.


 

 
Kontakt do Sołtysów

Kontakty do Sołtysów

Urząd Gminy czynny

 

poniedziałek - piątek 7.30-15.30

Facebook

Wyszukiwanie

Bank

Bank Spółdzielczy w Szczytnie
Filia w Purdzie
Purda 71B, 11-030 Purda
tel.: (089) 512 04 00; 512 24 80
fax: (089) 512 09 09

purda@bsszczytno.pl

www.bsszczytno.pl

Bank czynny:

Poniedziałek - Piątek: 7.30-15.30
Kasa 7.45-15.00

AMW