Świadczenia rodzinne - nowy okres zasiłkowy Drukuj
piątek, 05 sierpnia 2016 12:22

KOMUNIKAT

ŚWIADCZENIA RODZINNE (OKRES ZASIŁKOWY 2016/2017)

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Purdzie informuje, że nowy okres zasiłkowy świadczeń rodzinnych rozpoczyna się 01 listopada 2016 r. i kończy 30 października 2017 r.

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy przyjmowane będą od dnia 01 września 2016 r.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 30 września 2016 r., ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad br. następuje do dnia 30 listopada 2016 r. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od 1 października do 30 listopada 2016 r., ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 31 grudnia 2016 roku. (art. 26 ust. 2a, 3 i 4 ustawy o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 114 z późn. zm.)

Zgodnie z Ustawą o świadczeniach rodzinnych (Dz. U z 2015 r., poz. 114 z późń. zm.) zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 674 zł.  netto miesięcznie. Jeżeli członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne zasiłek rodzinny  przysługuje jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 764 zł. netto miesięcznie.

Jeżeli dochód rodziny przekracza powyższe kwoty pomnożone przez członków danej rodziny o kwotę nie wyższą niż łączna kwota zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami przysługującymi danej rodzinie w okresie zasiłkowym 2016/2017, zasiłek rodzinny wraz z dodatkami przysługuje w kwocie ustalonej zgodnie z art. 5 ust. 3a Ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. 2015 r. poz. 114 ze zm.)

Rokiem kalendarzowym, z którego dochody stanowią podstawę ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych, jest rok kalendarzowy 2015 (jeżeli natomiast po tym roku nastąpiła utrata bądź uzyskanie dochodu, zmiany te również brane są pod uwagę w przypadku ustalania prawa do świadczenia).

Wnioski wraz z załącznikami, a także odpowiedzi na pytania dotyczące świadczeń rodzinnych można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Purdzie od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30- 15:30 (nr tel. 89 519-50-53).

Informacje oraz wzory wniosków w sprawie ustalenia prawa do zasiłku rodzinnego oraz do specjalnego zasiłku opiekuńczego znajdują się również na stronie internetowej Urzędu Gminy Purda.

 

WSPIERAMY LOKALNIE

Jesteś z Gminy Purda i chcesz
mieć tu swoj baner ? - skontaktuj się.


 

 




Kontakt do Sołtysów

Kontakty do Sołtysów

Urząd Gminy czynny

 

poniedziałek - piątek 7.30-15.30

Facebook

Wyszukiwanie

Bank

Bank Spółdzielczy w Szczytnie
Filia w Purdzie
Purda 71B, 11-030 Purda
tel.: (089) 512 04 00; 512 24 80
fax: (089) 512 09 09

purda@bsszczytno.pl

www.bsszczytno.pl

Bank czynny:

Poniedziałek - Piątek: 7.30-15.30
Kasa 7.45-15.00

AMW