Lokalny Program Wspierania Szczególnie Uzdolnionych Uczniów z terenu Gminy Purda Drukuj
czwartek, 14 lipca 2016 13:46

"Lokalny Program Wspierania Szczególnie Uzdolnionych Uczniów z terenu Gminy Purda" jest to program skierowany do szczególnie uzdolnionej młodzieży szkolnej, która odnosi udokumentowane sukcesy w różnych dziedzinach wiedzy, sztuki lub sportu.

W ramach programu zostały ustalone następujące kategorie stypendiów:

  1. stypendium naukowe,
  2. stypendium artystyczne,
  3. stypendium sportowe.

O stypendium, które przyznawane jest przez Wójta Gminy Purda, mogą ubiegać się uczniowie szkół podstawowych klas IV-VI i uczniowie klas I-III gimnazjum, zamieszkujący na terenie gminy Purda.

Szczegóły Programu oraz wniosek o przyznanie stypendium w ramach „Lokalnego Programu Wspierania Szczególnie Uzdolnionych Uczniów z terenu Gminy Purda” znajdują się w Uchwale Nr XVI/131/2016 Rady Gminy Purda z dnia 20 maja 2016 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy uczniom, form i zakresu tej pomocy oraz trybu postępowania w ramach „Lokalnego Programu Wspierania Szczególnie Uzdolnionych Uczniów z terenu Gminy Purda”.

Wnioski o stypendium należy składać w Urzędzie Gminy w Purdzie w terminie do 15 sierpnia każdego roku kalendarzowego.

 

WSPIERAMY LOKALNIE

Jesteś z Gminy Purda i chcesz
mieć tu swoj baner ? - skontaktuj się.


 

 
Kontakt do Sołtysów

Kontakty do Sołtysów

Urząd Gminy czynny

 

poniedziałek - piątek 7.30-15.30

Facebook

Wyszukiwanie

Bank

Bank Spółdzielczy w Szczytnie
Filia w Purdzie
Purda 71B, 11-030 Purda
tel.: (089) 512 04 00; 512 24 80
fax: (089) 512 09 09

purda@bsszczytno.pl

www.bsszczytno.pl

Bank czynny:

Poniedziałek - Piątek: 7.30-15.30
Kasa 7.45-15.00

AMW