Nowe nieruchomości w zasobie Gminy Drukuj
czwartek, 08 września 2016 08:31

Dnia 14 lipca 2016r. zastępca Wójta Gminy Purda Jarosław Dzioba podpisał akt notarialny związany z zakupem przez Gminę Purda działki o nr geodezyjnym 285/1, położonej w Marcinkowie. Agencja Mienia Wojskowego w Olsztynie udzieliła 75% bonifikaty, co dało kwotę do zapłaty 10750,00 zł, na zakup niezabudowanej nieruchomości o powierzchni 2425 m2. Nieruchomość została nabyta z przeznaczeniem na cele mieszkaniowe.

W celu poprawy rozwoju rekreacji oraz poprawy warunków życia mieszkańców Ostrzeszewa Wójt Gminy Purda dnia 26 sierpnia 2016r. nabył nieruchomość oznaczoną nr geodezyjnym 27/20 za kwotę 135300,00 zł brutto. Zgodnie z zapisami zawartymi w wydanej decyzji o warunkach zabudowy z dnia 25 maja 2016r. nieruchomość o powierzchni 1158 m2  została przeznaczona na plac zabaw oraz siłownie zewnętrzną.

 

WSPIERAMY LOKALNIE

Jesteś z Gminy Purda i chcesz
mieć tu swoj baner ? - skontaktuj się.


 

 
Kontakt do Sołtysów

Kontakty do Sołtysów

Urząd Gminy czynny

 

poniedziałek - piątek 7.30-15.30

Facebook

Wyszukiwanie

Bank

Bank Spółdzielczy w Szczytnie
Filia w Purdzie
Purda 71B, 11-030 Purda
tel.: (089) 512 04 00; 512 24 80
fax: (089) 512 09 09

purda@bsszczytno.pl

www.bsszczytno.pl

Bank czynny:

Poniedziałek - Piątek: 7.30-15.30
Kasa 7.45-15.00

AMW