Terminy posiedzeń
Zmiana terminu posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów, Infrastruktury, Rozwoju i Promocji Drukuj
piątek, 11 grudnia 2015 11:22

Uprzejmie informuję, że najbliższe posiedzenie Komisję Budżetu, Finansów, Infrastruktury, Rozwoju i Promocji odbędzie się dnia 15 grudnia 2015r. o godzinie 16.00 w remizie OSP w Purdzie.

 
Informacja o terminach posiedzeń Komisji Rady Gminy Purda Drukuj
czwartek, 17 września 2015 07:49

Informacja o terminach posiedzeń komisji Rady Gminy Purda:

 

  1. Komisja Rewizyjna odbędzie się 21.09.2015 r. o godz. 14:00 w Urzędzie Gminy Purda.
  2. Komisja Polityki Społecznej i Rodziny odbędzie się 21.09.2015 r. o godz. 16:00. w remizie Purda.
  3. Komisję Budżetu, Finansów, Infrastruktury, Rozwoju i Promocji odbędzie się 21.09.2015 r. o godz. 18:00 w remizie Purda.

/-/ Iwona Zawadzka
insp. ds. obsługi rady

 
Posiedzenie Komisji Polityki Społecznej i Rodziny Drukuj
piątek, 21 sierpnia 2015 11:27

Informuję, że posiedzenie Komisji Polityki Społecznej i Rodziny odbędzie się 24 sierpnia 2015 r. o godz. 16:00 w Urzędzie Gminy.

 

Temat: Zaopiniowanie projektów uchwał przygotowanych na IX sesję Rady Gminy.

 

Przewodnicząca Komisji
Marzena Wrycz-Rekowska

 
Posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów, Infrastruktury, Rozwoju i Promocji Drukuj
piątek, 21 sierpnia 2015 11:24

Informuję, że posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów, Infrastruktury, Rozwoju i Promocji odbędzie się 24 sierpnia 2015 r. o godz. 18:00 w Urzędzie Gminy.

 

Temat: zaopiniowanie projektów uchwał przygotowanych na IX sesję Rady Gminy.

 

Przewodniczący Komisji
Andrzej Chojnowski

 
IX Sesja Rady Gminy Purda - 28.08.2015 r. Drukuj
środa, 19 sierpnia 2015 11:50

INFORMACJA

IX Sesja Rady Gminy Purda odbędzie się 28 sierpnia 2015 r. (piątek) godz. 11:30 w sali remizy OSP Purda.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad. 
3. Przyjęcie protokołu z VIII sesji.
4. Sprawozdanie z pracy Wójta Gminy Purda.
5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Purda na 2015 r.
6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Purda.
7. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie podziału gminy Purda na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
8. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia czasu bezpłatnego pobytu dziecka w przedszkolu i oddziale przedszkolnym oraz opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych  prowadzonych przez Gminę Purda
9. Zapytania i interpelacje radnych.
10. Sprawy różne.
11. Zakończenie sesji.

Przewodnicząca Rady Gminy Purda

 

/-/ Jolanta Wilga

 

 
VIII Sesja Rady Gminy Purda - 26.06.2015 Drukuj
wtorek, 16 czerwca 2015 14:47

INFORMACJA

VIII Sesja Rady Gminy Purda odbędzie się 26 czerwca 2015 r. (piątek) godz. 11:30 w sali remizy OSP Purda


Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad. (tylko w przypadku zmian)
3. Przyjęcie protokołu z VII sesji.
4. Sprawozdanie z pracy Wójta Gminy Purda.
5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Purda na 2015 r.
6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Purda za rok 2014
7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Purda z tytułu wykonania budżetu za 2014 rok.
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gminnych na nieruchomości stanowiące własność osoby fizycznej.
9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zakup prawa użytkowania wieczystego gruntu wraz z ustanowieniem służebności gruntowej zapewniającą dostęp do drogi publicznej.
10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie odpłatnego nabycia nieruchomości gruntowej od osoby fizycznej.
11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie podziału gminy Purda na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność Wójta Gminy Purda.
13. Zapytania i interpelacje radnych.
14. Sprawy różne.
15. Zakończenie sesji.


Przewodnicząca Rady Gminy Purda
/-/ Jolanta Wilga

 
Posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów, Infrastruktury, Rozwoju i Promocji - 24.06.2015 Drukuj
wtorek, 16 czerwca 2015 13:06

Informuję, że posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów, Infrastruktury, Rozwoju i Promocji odbędzie się 24 czerwca 2015 r. o godz. 16:00 w Urzędzie Gminy.
Temat: zaopiniowanie projektów uchwał przygotowanych na VIII sesję Rady Gminy.

Przewodniczący Komisji
Andrzej Chojnowski

 
« pierwszapoprzednia1234następnaostatnia »

Strona 1 z 4