Podatki
Stawki podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości na 2016 rok
  • Podatek rolny

Średnia cena skupu żyta za okres jedenastu kwartałów  wyniosła 53,75 zł za 1dt (Komunikat Prezesa GUS z dnia 19 października 2015 r. - MP. poz. 1025).

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Purda Nr XI/67/2015 z dnia 13 listopada 2015 roku w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów ustalenia podatku rolnego na rok 2016 cenę skupu żyta obniża się do kwoty 50,00 zł za 1q (1dt).

Wyszczególnienie

Stawki podatku rolnego na 2016 rok

za 1 ha przeliczeniowy gruntów

50 zł x 2,50 q żyta= 125,00 zł

za 1 ha fizyczny gruntów

50 zł x 5 q żyta = 250,00 zł

 

  • Podatek leśny

Średnia cena sprzedaży drewna, obliczona według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2015 roku (Komunikat Prezesa GUS z dnia 20 października 2015 r. - MP. Poz. 1028).

Wyszczególnienie

Stawki na 2016 rok

Podatek leśny

Za 1 ha lasów pozostałych

191,77 x 0,220 m3 = 42,1894 zł

___________________________________________

Za 1 ha lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych

191,77 x 0,220 m3 x 50% = 21,0947 zł

 

  • Podatek od nieruchomości

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Purda Nr XI/68/2015 z dnia 13 listopada 2015 roku w sprawie podatku od nieruchomości wysokość stawek podatku na rok 2016 wynosi:

L.p.

Wyszczególnienie -przedmioty opodatkowania

Wysokość stawek

1.

OD GRUNTÓW:

a)

Związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków

0,89 zł od 1 m² powierzchni

b)

Pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych

4,58 zł od 1 ha powierzchni

c)

Pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego

0,47 zł od powierzchni

2.

OD BUDYNKÓW LUB ICH CZĘŚCI:

a)

Mieszkalnych

0,75 zł od 1 m² powierzchni użytkowej

b)

Związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej

20,00 zł od 1 m² powierzchni użytkowej

c)

Zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym

10,68 zł od 1 m² powierzchni użytkowej

d)

Związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych

4,65 zł od 1 powierzchni użytkowej

e)

Pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego

7,68 zł od 1 m² powierzchni użytkowej

f)

Od budynków gospodarczych (szopy, chlewiki,stodoły)

3,99 zł od 1 m² powierzchni użytkowej

3.

OD BUDOWLI

a)

Od budowli

2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych
 
Deklaracje i informacje ws. podatków od nieruchomości, rolnych i leśnych

Poniżej wzory deklaracji i informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.

 
Stawki podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości na 2015 rok
  • Podatek rolny


Średnia cena skupu żyta za okres jedenastu kwartałów  wyniosła 61,28 zł za 1dt (Komunikat Prezesa GUS z dnia 20 października 2014 r. - MP. poz. 935)

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Purda Nr III/9/14 z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów ustalenia podatku rolnego na rok 2015 cenę skupu żyta obniża się do kwoty 56,00 zł za 1q (1dt)

Wyszczególnienie

Stawki podatku rolnego

na 2015 rok

za 1 ha przeliczeniowy gruntów

56 zł x 2,50 q żyta= 140,00 zł

za 1 ha fizyczny gruntów

56 zł x 5 q żyta = 280,00 zł

 

  • Podatek leśny


Średnia cena sprzedaży drewna, obliczona według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2014 roku ( Komunikat Prezesa GUS z dnia 20 października 2014 r. - MP. Poz. 955

 

Wyszczególnienie

Stawki na 2015 rok

Podatek leśny

 

Za 1 ha lasów pozostałych

188,85 x 0,220 m3 = 41,5470 zł ___________________________________________

Za 1 ha lasów ochronnych oraz lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych

155,85 x 0,220 m3 x 50% = 20,7735 zł

 

  • Podatek od nieruchomości


Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Purda Nr III/10/2014 z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie podatku od nieruchomości wysokość stawek podatku na rok 2015 wynosi:

 

L.p.

Wyszczególnienie -przedmioty opodatkowania

Wysokość stawek

.

OD GRUNTÓW:

 

a)

Związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków

0,84 zł od 1 m² powierzchni

b)

Pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych

4,56 zł od 1 ha powierzchni

c)

Pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego

0,46 zł od m2 powierzchni

2.

OD BUDYNKÓW LUB ICH CZĘŚCI:

 

a)

Mieszkalnych

0,74 zł od 1 m² powierzchni użytkowej

b)

Związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej

19,38 zł od 1 m² powierzchni użytkowej

c)

Zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym

10,75 zł od 1 m² powierzchni użytkowej

d)

Związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych

4,68 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej

e)

Pozostałych , w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego

7,73 zł od 1 m² powierzchni użytkowej

f)

Od budynków gospodarczych (szopy, chlewiki,stodoły)

3,99 zł od 1m² powierzchni użytkowej

3.

OD BUDOWLI

 

a)

Od budowli

2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych

 
Deklaracje i informacje ws. podatków od nieruchomośći, rolnych i leśnych

Poniżej wzory deklaracji i informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.

 
Zwrot podatku akcyzowego

Poniżej wzór wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej do pobrania.

Załączniki:
Pobierz (wniosek-zwrot-akcyzy-olej-napedowy-2013.pdf)Wzór wniosku326 Kb