Inwestycje
Inwestycje gminne w roku 2014 Drukuj
wtorek, 08 kwietnia 2014 14:45
 • Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Ostrzeszewie i Klebarku Małym – inwestycja w trakcie realizacji, zakończenie planowane na maj 2014 r.
 • Budowa przepompowni wody czystej w Klebarku Wielkim – inwestycja zakończona, w kwietniu 2014 w trakcie odbioru.
 • Remont stołówki  i adaptacja pomieszczeń dawnej biblioteki na cele stołówki szkolnej oraz jej wyposażenie – zrealizowano i uruchomiono w kwietniu 2014.
 • Oświetlenie – projekty sieci, budowa nowych punktów świetlnych: dwie lampy w Nowej Kaletce i jedna w Trękusie – w trakcie realizacji.
 • Place zabaw w Starym Olsztynie i w Giławach – wnioski o dofinansowanie w przygotowaniu.
 • Budowa świetlicy wiejskiej w Prejłowie – na etapie przetargu, umowa z wykonawcą zostanie podpisana do końca kwietnia.
 • Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Klebarku Wielkim – inwestycja zakończona, w trakcie odbioru, planowane oddanie do użytku w maju 2014.
 
Inwestycje realizowane w 2012 roku Drukuj
środa, 18 stycznia 2012 09:20
 • Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej dla miejscowości Ostrzeszewo i Klebark Mały, planowany koszt – 4.298.098 złotych. Projekt dofinansowywany z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, umowa została podpisana 8 czerwca 2011 r. Został ogłoszony przetarg, termin otwarcia ofert - 27 stycznia 2012 r. Planowany termin realizacji - koniec marca 2013 r.
 • Budowa biblioteki gminnej w Purdzie. Trwają ostatnie prace wykończeniowe. Termin zakończenia inwestycji - 31 stycznia 2012 r. Termin oddania budynku do użytku: kwiecień - maj 2012 r.
 • Budowa świetlicy wiejskiej oraz boisk, bieżni i placu zabaw w Nowej Wsi. Inwestycja została zakończona, termin oddania do użytku - luty 2012 r.
 
Inwestycje zakończone w 2011 roku Drukuj
piątek, 28 stycznia 2011 12:37
 • Budowa oczyszczalni ścieków w Bałdach o przepustowości nominalnej 180 m3
  Oczyszczalnia została uruchomiona w czerwcu 2011 r. Całkowity koszt inwestycji wyniósł około 2.000.000 złotych, w tym wykonanie samej oczyszczalni 1.930.000 złotych. Oczyszczalnia została przewidziana do obsługi miejscowości Butryny, Bałdy , Nowa Kaletka, Zgniłocha. (Rezerwa terenu dla budowy kolejnego bioreaktora umożliwi podłączenie miejscowości Przykop, Nowa Wieś, Stara Kaletka, Chaberkowo.)
 • Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej dla wsi Bałdy i Butryny. Koszt - 1.820.000 złotych. Zakończonoi inwestycję 25 maja 2011 r.
 • Budowa placów zabaw w miejscowościach Purda, Prejłowo, Trękus, Kaborno, Przykop, Nowa Kaletka  i Zgniłocha. Inwestycja została zamknięta z końcem marca 2011 r.
 


WSPIERAMY LOKALNIE

Jesteś z Gminy Purda i chcesz
mieć tu swoj baner ? - skontaktuj się.


 

 
Kontakt do Sołtysów

Kontakty do Sołtysów

Urząd Gminy czynny

 

poniedziałek - piątek 7.30-15.30

Facebook

Wyszukiwanie

Bank

Bank Spółdzielczy w Szczytnie
Filia w Purdzie
Purda 71B, 11-030 Purda
tel.: (089) 512 04 00; 512 24 80
fax: (089) 512 09 09

purda@bsszczytno.pl

www.bsszczytno.pl

Bank czynny:

Poniedziałek - Piątek: 7.30-15.30
Kasa 7.45-15.00

AMW