Ogłoszenia
Grywalizacja na Szlaku Zamków Gotyckich Drukuj
piątek, 25 listopada 2016 10:41

Aplikacja mobilna Szlaki Zamków Gotyckich doczekała się potężnej aktualizacji, jest teraz grą turystyczną na szlakach kulturowych Pomorza oraz Warmii i Mazur, która jest już dostępna na smartfony i tablety z systemami Android i iOS.
Rozbudowa aplikacji o questy, czyli gry terenowe i zabawy edukacyjne stworzone w oparciu o przygotowane scenariusze i wykorzystanie modułu GPS, stała się możliwa dzięki staraniom Stowarzyszenia gmin „Polskie zamki gotyckie” – pomysłodawcy projektu - oraz Samorządowi Województwa Pomorskiego i Stowarzyszeniu „Dom Warmiński”, które wsparły go finansowo.

 

 

Więcej…
 
Ogłoszenie o naborze członków Komisji Konkursowej opiniującej złożone oferty w otwartym konkursie ofert Drukuj
wtorek, 22 listopada 2016 08:49

O G Ł O S Z E N I E

o naborze członków Komisji Konkursowej opiniującej złożone oferty w otwartym konkursie ofert na wspieranie lub powierzenie realizacji zadania „Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy w Prejłowie dla 60-ciu podopiecznych od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.”

Wójt Gminy Purda zaprasza osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 1817), zwanej w dalszej części ogłoszenia ustawą, do pracy w Komisji Konkursowej w otwartym konkursie ofert realizowanym w trybie ustawy.

Szczegóły naboru oraz formularz zgłoszenia znajduje się na bip.purda.pl

 
KONSULTACJE SPOŁECZNE W SPRAWIE „ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY PURDA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE NA 2017 R Drukuj
poniedziałek, 07 listopada 2016 15:03

Wójt Gminy Purda zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do konsultacji projekt uchwały w sprawie „Rocznego programu współpracy Gminy Purda z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 r.”

Termin rozpoczęcia konsultacji na dzień: 7 listopada 2016 roku.

Planowany termin zakończenia konsultacji na dzień: 14 listopada 2016 roku.

Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie zbierania uwag, wniosków, opinii i propozycji na temat projektu przedmiotowej uchwały, przekazywanych przez interesariuszy osobiście w Biurze Obsługi Interesanta w Urzędzie Gminy w Purdzie, faksem lub pocztą tradycyjną na adres Urzędu, lub za pośrednictwem Internetu, lub do skrzynki e-mailowej Urzędu, z możliwością wykorzystania formularza konsultacyjnego stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

Formularz uwag oraz projekt Programu dostępne na stronie bip.purda.pl

 
WÓJT GMINY PURDA OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO pn. „Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy w Prejłowie dla 60-ciu podopiecznych od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.” oraz zaprasza do składania ofert Drukuj
poniedziałek, 21 listopada 2016 16:21

WÓJT GMINY PURDA OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT
NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO
pn. „Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy w Prejłowie
dla 60-ciu podopiecznych od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.”
oraz zaprasza do składania ofert.

Zlecenie realizacji zadania publicznego nastąpi w formie powierzenia wraz z udzieleniem dotacji na utrzymanie i funkcjonowanie ŚDS w Prejłowie dla 60-ciu podopiecznych.

1. Rodzaj zadania:

„Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy w Prejłowie dla 60-ciu podopiecznych od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.” (ŚDS), przeznaczonego dla osób dorosłych przewlekle chorych psychicznie, upośledzonych umysłowo i wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych. ŚDS winien funkcjonować i realizować zadania zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. z 2010 r., Nr 238, poz. 1568 ze zm.) oraz ustawą  z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r., poz. 930 ze zm.).

Więcej…
 
Święto Niepodległości już wkrótce Drukuj
środa, 02 listopada 2016 13:49
W gminie Purda nie zapominamy o historii i ważnych dla naszego kraju datach. Trwają już przygotowania do obchodów Święta Niepodległości upamiętniającego wydarzenia z roku 1918. W programie uroczysta Msza św. za Ojczyznę, IX Turniej o Puchar Orła Białego, II Gminny Bieg Niepodległości oraz VI Konkurs Pieśni i Poezji Narodowo-Patriotycznej.
Szczegółów szukajcie już wkrótce na plakatach!
alt
 
« pierwszapoprzednia12345678910następnaostatnia »

Strona 5 z 88

WSPIERAMY LOKALNIE

Jesteś z Gminy Purda i chcesz
mieć tu swoj baner ? - skontaktuj się.


 

 
Kontakt do Sołtysów

Kontakty do Sołtysów

Urząd Gminy czynny

 

poniedziałek - piątek 7.30-15.30

Facebook

Wyszukiwanie

Bank

Bank Spółdzielczy w Szczytnie
Filia w Purdzie
Purda 71B, 11-030 Purda
tel.: (089) 512 04 00; 512 24 80
fax: (089) 512 09 09

purda@bsszczytno.pl

www.bsszczytno.pl

Bank czynny:

Poniedziałek - Piątek: 7.30-15.30
Kasa 7.45-15.00

AMW