Ogłoszenia
Baza budynkowa olsztyńskiego Sądu w Starym Olsztynie Drukuj
piątek, 23 września 2016 11:18

Dnia 22 września 2016r. w siedzibie Oddziału Terenowego Agencji Nieruchomości Rolnych w Olsztynie odbyło się wstępne spotkanie, w którym uczestniczyli Grzegorz Kierozalski – Dyrektor Oddziału Terenowego Agencji Nieruchomości Rolnych w Olsztynie, Danuta Hryniewicz – Prezes Sądu Okręgowego w Olsztynie, Rafał Turek – Dyrektor Sądu Okręgowego w Olsztynie oraz Piotr Płoski – Wójt Gminy Purda,  Małgorzata Dolińska - pracownik OT ANR w Olsztynie, dotyczące omówienia możliwości przekazania nieruchomości położonej na terenie naszej gminy, Sądowi Okręgowemu i Sądowi Rejonowemu w Olsztynie.

Przedmiotem spotkania było przekazanie przez Agencję Nieruchomości Rolnych w trwały zarząd części działki na 8/60, położonej w miejscowości Stary Olsztyn, obręb geodezyjny Linowo, na potrzeby budowy bazy budynkowej Sądu Okręgowego i Sądu Rejonowego w Olsztynie.

Obecny na spotkaniu Wójt Gminy Purda przedstawił możliwości podłączenia do infrastruktury technicznej proponowanej części nieruchomości oraz poinformował o konieczności uwzględnienia takiego przeznaczenia terenu w tworzonej zmianie „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gmina Purda”.

 

 

 

 
Środki unijne na inwestycje proekologiczne w jednostkach Gminy Purda Drukuj
czwartek, 22 września 2016 13:29

Ponad 650 tys. zł pozyskała Gmina Purda na inwestycje proekologiczne w jednostkach Gminy Purda, co stanowi 85% wartości całego przedsięwzięcia. Jeszcze w tym roku planowane jest ogłoszenie przetargu na modernizację dwóch niskosprawnych kotłowni na węgiel na dwie nowe wysokosprawne kotłownie na biomasę (pellet) wraz z automatyką w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Butrynach (100Kw) oraz Szkole Podstawowej w Szczęsnem (75KW). Zaś w marcu 2017 roku planowane jest rozstrzygnięcie przetargu na budowę czterech elektrowni fotowoltaicznych o łącznej mocy 97,79 kW. (energia ze słońca) zlokalizowanych w:
1) Purda (Gimnazjum) 12,99 kW
2) Marcinkowo (hala sportowa) 39,75 kW
3) Purda (oczyszczalnia) 39,75 kW
4) Trękusek (oczyszczalnia) 5,3 kW.

Efektem realizacji ww. inwestycji będzie m.in. uzyskanie oszczędności w kosztach produkcji energii w placówkach objętych projektem.

 
ZAPRASZAMY Drukuj
czwartek, 08 września 2016 09:21

 

 
Kolejne punkty oświetlenia ulicznego Drukuj
czwartek, 08 września 2016 09:07

W ramach realizacji Funduszu Sołeckiego Sołectwa Marcinkowo na rok 2016, w ostatnich dniach zostały zamontowane nowe punkty oświetleniowe oświetlenia ulicznego. W miejscowości Marcinkowo zostały ustawione dwie sztuki kompletnych lamp sodowych 70W na słupach betonowych h=9m oraz pięć kompletnych lamp solarnych 30W na słupach stalowych h=6m. Jedna lampa solarna została ustawiona na skrzyżowaniu drogi powiatowej  z drogą gminną do miejscowości Wyrandy. Koszt ww. inwestycji wyniósł 40959,00 zł brutto.

 
Nowe nieruchomości w zasobie Gminy Drukuj
czwartek, 08 września 2016 08:31

Dnia 14 lipca 2016r. zastępca Wójta Gminy Purda Jarosław Dzioba podpisał akt notarialny związany z zakupem przez Gminę Purda działki o nr geodezyjnym 285/1, położonej w Marcinkowie. Agencja Mienia Wojskowego w Olsztynie udzieliła 75% bonifikaty, co dało kwotę do zapłaty 10750,00 zł, na zakup niezabudowanej nieruchomości o powierzchni 2425 m2. Nieruchomość została nabyta z przeznaczeniem na cele mieszkaniowe.

W celu poprawy rozwoju rekreacji oraz poprawy warunków życia mieszkańców Ostrzeszewa Wójt Gminy Purda dnia 26 sierpnia 2016r. nabył nieruchomość oznaczoną nr geodezyjnym 27/20 za kwotę 135300,00 zł brutto. Zgodnie z zapisami zawartymi w wydanej decyzji o warunkach zabudowy z dnia 25 maja 2016r. nieruchomość o powierzchni 1158 m2  została przeznaczona na plac zabaw oraz siłownie zewnętrzną.

 
« pierwszapoprzednia12345678910następnaostatnia »

Strona 8 z 88

WSPIERAMY LOKALNIE

Jesteś z Gminy Purda i chcesz
mieć tu swoj baner ? - skontaktuj się.


 

 
Kontakt do Sołtysów

Kontakty do Sołtysów

Urząd Gminy czynny

 

poniedziałek - piątek 7.30-15.30

Facebook

Wyszukiwanie

Bank

Bank Spółdzielczy w Szczytnie
Filia w Purdzie
Purda 71B, 11-030 Purda
tel.: (089) 512 04 00; 512 24 80
fax: (089) 512 09 09

purda@bsszczytno.pl

www.bsszczytno.pl

Bank czynny:

Poniedziałek - Piątek: 7.30-15.30
Kasa 7.45-15.00

AMW