Ogłoszenia
Akcja sterylizacja 2016 Drukuj
poniedziałek, 05 września 2016 11:27

 

 
Spotkanie informacyjne OZE dla potencjalnych beneficjentów z gminy Purda Drukuj
poniedziałek, 05 września 2016 10:58
alt
 
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej dla miejscowości Trękusek Drukuj
wtorek, 23 sierpnia 2016 09:13

16 sierpnia br. została zawarta umowa pomiędzy Wójtem Gminy Purda Piotrem Płoskim a Dyrektorem Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie Grzegorzem Kierozalskim o udzielenie bezzwrotnej pomocy w kwocie 447 tys. zł na wybudowanie kanalizacji sanitarnej o długości prawie 2 km i sieci wodociągowej o długości ok. 300 m dla budynków na osiedlu mieszkaniowym po PGR w miejscowości Trękusek.
Termin wykonania prac przewidziano na połowę listopada tego roku.
Na realizację inwestycji został ogłoszony przetarg i w jego wyniku w dniu dzisiejszym został wyłoniony wykonawca, tj. firma Sanprod z Ostrołęki, która złożyła najtańszą ofertę w wysokości 567 tys. zł.

alt

 
Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Olsztyn Drukuj
poniedziałek, 22 sierpnia 2016 08:50

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jako Instytucja Wdrażająca, ogłosiła konkurs nr POIS/1.3.2/1/2016 na dofinansowanie projektów w ramach poddziałania 1.3.2 Wspieranie efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym ze środków Funduszu Spójności alokowanych w krajowym Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Wnioski w konkursie mogą składać spółdzielnie mieszkaniowe oraz wspólnoty mieszkaniowe ze wskazanych obszarów w Strategiach ZIT miast wojewódzkich. W przypadku Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Olsztyna jest to cały obszar MOF. Wsparcie mogą otrzymać projekty inwestycyjne dotyczące głębokiej kompleksowej modernizacji energetycznej wielorodzinnym budynków mieszkaniowych, w zakresie określonym w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Ponad to składane projekty muszą wynikać z Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla gminy. Szczegółowe informacje na temat warunków ubiegania się o dofinansowanie znajdują się na stronie www.pois.gov.pl.

Informujemy również, że ze Strategią ZIT Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Olsztyna oraz aktualnościami nt. ogłaszanych konkursów można zapoznać się za pośrednictwem serwisu internetowego, poświęconego Zintegrowanym Inwestycjom Terytorialnym: www.zit.olsztyn.eu.

 
Dziedzictwo Kulinarne Pogranicza Warmii i Mazur Drukuj
środa, 17 sierpnia 2016 15:41

Dziedzictwo Kulinarne Pogranicza Warmii i Mazur

 
« pierwszapoprzednia12345678910następnaostatnia »

Strona 9 z 88

WSPIERAMY LOKALNIE

Jesteś z Gminy Purda i chcesz
mieć tu swoj baner ? - skontaktuj się.


 

 
Kontakt do Sołtysów

Kontakty do Sołtysów

Urząd Gminy czynny

 

poniedziałek - piątek 7.30-15.30

Facebook

Wyszukiwanie

Bank

Bank Spółdzielczy w Szczytnie
Filia w Purdzie
Purda 71B, 11-030 Purda
tel.: (089) 512 04 00; 512 24 80
fax: (089) 512 09 09

purda@bsszczytno.pl

www.bsszczytno.pl

Bank czynny:

Poniedziałek - Piątek: 7.30-15.30
Kasa 7.45-15.00

AMW