Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego Drukuj
piątek, 29 lipca 2016 12:37

Działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2015 r. poz. 1774) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. 2014 poz. 1490) Wójt Gminy Purda informuje, że w dniu 29 lipca 2016 roku o godzinie 10:00 w pokoju nr 11 A w Urzędzie Gminy w Purdzie (woj. Warmińsko-Mazurskie) odbył się I przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości gminnych

Przedmiotem przetargu ustnego nieograniczonego była nieruchomość niezabudowana oznaczona numerem ewidencyjnym 128/13 o pow. 0,0849 ha położona w obrębie geodezyjnym Patryki, gmina Purda dla której prowadzona jest księga wieczysta KW OL1O/00050771/3.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła 15 800,00 zł. Do uczestniczenia w przetargu ustnym nieograniczonym dopuszczono 2 osoby, gdyż wszystkie spełniły warunki przetargu.
W wyniku przeprowadzonego przetargu Nabywcami zostali Pan Robert Adam Obarski oraz Pan Zbigniew Giers, osiągając najwyższą cenę ostateczną w kwocie: 15 960,00 zł. Do ceny nabycia  dolicza się podatek VAT w wysokości 23%.


Przedmiotem przetargu ustnego nieograniczonego była nieruchomość niezabudowana oznaczona numerem ewidencyjnym 133/4 o pow. 0,0788 ha położona w obrębie geodezyjnym Patryki, gmina Purda dla której prowadzona jest księga wieczysta KW OL1O/00143281/0.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła 14 200,00 zł. Do uczestniczenia w przetargu ustnym nieograniczonym dopuszczono 3 osoby, gdyż wszystkie spełniły warunki przetargu.
W wyniku przeprowadzonego przetargu Nabywcą został Pan Czesław Kołowicz, osiągając najwyższą cenę ostateczną w kwocie: 19 300,00 zł. Do ceny nabycia  nie dolicza się podatku VAT.