Archiwalne
Wykaz nieruchomości przewidzianych do sprzedaży Drukuj
poniedziałek, 25 maja 2015 14:47

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., poz. 518 z późn. zm.) podaje się do publicznej wiadomości o przeznaczeniu do sprzedaży  nieruchomości:
1. Prejłowo dz. 30/6 i 30/8 o łącznej powierzchni 0,6420 ha, KW OL1O/00058096/3 i KW OL1O/00064964/4 – 77 000 zł
2. Klewki dz. 8/60 powierzchnia 0,0880 ha, KW OL1O/00163027/8 – 27 300 zł,
3. Klewki dz. 8/59, powierzchnia 0,0880 ha, KW OL1O/00162868/8 – 27 300 zł,
4. Klewki dz. 8/58, powierzchnia 0,0878 ha, KW OL1O/00162868/8 – 27 200 zł,
5. Klewki dz. 8/57, powierzchnia 0,1553 ha, KW OL1O/00162869/5 – 45 000 zł,
6. Klewki dz. 8/56, powierzchnia 0,0960 ha, KW OL1O/00162869/5 – 29 800 zł,
7. Linowo dz. 140, powierzchnia 0,50 ha, KW OL1O/00135637/2 – 14 400 zł,
8. Groszkowo dz. 25 o powierzchni 0,0792 ha, KW OL1O/00135638/9 – 15 800 zł,
9. Klebark Mały dz. 77 o powierzchni 0,12 ha , KW OL1O/00092681/1– 15 600 zł,
10. Butryny dz. 286 o powierzchni 0,9786 ha, KW OL1O/00069069/5 – 22 200 zł,
11. Kaborno dz. 27 o powierzchni 0,0429 ha, KW OL1O/00064667/2 – 11 200 zł,
12. Łajs dz. 90/7 o powierzchni 0,0335 ha, KW OL1O/00039195/8 – 8 700 zł,
13. Łajs dz. 33 o powierzchni 0,11 ha, KW OL1O/00039195/8 – 3 200 zł,
14. Purda dz. 621/2 o powierzchni 1,1287 ha, KW OL1O/00145367/1 – 35 100 zł,
15. Purda dz. 494/3 o powierzchni 0,0160 ha, KW OL1O/00143853/1 - 7 040 zł. - sprzedaż
w trybie bezprzetargowym w celu poprawy zagospodarowania nieruchomości przyległej,
16. Purda dz. 142/31 o powierzchni 0,0160 ha, KW OL1O/00144883/7 - 9 280 zł. -  sprzedaż
w trybie bezprzetargowym w celu poprawy zagospodarowania nieruchomości przyległej,
17. Butryny dz. 28/5 o powierzchni 0,3490 ha, KW OL1O/00158550/5 – 76 800 zł,
18. Butryny dz. 28/9 o powierzchni 0,7000 ha, KW OL1O/00158550/5 – 119 000 zł.

Więcej…
 
I przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Trękusek - 26.06.2015 Drukuj
poniedziałek, 25 maja 2015 14:25

Wójt Gminy Purda
ogłasza I publiczny przetarg ustny
na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Purda


położonej w obrębie geodezyjnym Trękusek, oznaczonej numerem geodezyjnym 20/4 o pow. 3,8439 ha, opisanej KW OL1O/000150285/0.

Cena wywoławcza: 244 470 zł


Dla nieruchomości nie został sporządzony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z zapisami Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Purda uchwalonego Uchwałą nr XXV- 204/01 Rady Gminy Purda z dnia 29 marca 2001 roku, działka nr 20/4 położona jest w strefie II - „leśnej” obszar IIB - „rolniczy”.

Więcej…
 
Wykaz nieruchomości przewidzianych do oddania w najem i dzierżawę Drukuj
poniedziałek, 04 maja 2015 13:28

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r. poz. 518 z późn. zm.) podaje się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę:
1. część działki oznaczonej numerem geodezyjnym 673 w Purdzie o powierzchni 375 m², posiadającej KW OL1O/00144883/7 z przeznaczeniem rekreacyjnym. Minimalna wysokość rocznego czynszu dzierżawy 1125 zł netto,  płatne w dwóch ratach w terminach:
- I rata do 30 czerwca każdego roku,
- II rata do 30 listopada każdego roku.
2. część działki oznaczonej numerem geodezyjnym 155/6 w Patrykach o powierzchni 207 m², posiadającej KW 132843/8 z przeznaczeniem pod drobne uprawy warzywne. Minimalna wysokość rocznego czynszu dzierżawy: 8,28 zł netto, płatne w dwóch ratach w terminach:
- I rata do 30 czerwca każdego roku,
- II rata do 30 listopada każdego roku.
3. część działki oznaczonej numerem geodezyjnym 134/4 w Butrynach o powierzchni 100 m², posiadającej KW 118013/7 z przeznaczeniem pod drobne uprawy warzywne. Minimalna wysokość rocznego czynszu dzierżawy: 4 zł netto, płatne w dwóch ratach w terminach:
- I rata do 30 czerwca każdego roku,
- II rata do 30 listopada każdego roku.

Nie ustala się terminu zagospodarowania nieruchomości.
Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu na podstawie art. 34 ust. 1 i 2 cytowanej na wstępie ustawy upływa z dniem 11 czerwca 2015 roku.
Niniejszy wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Purdzie od dnia 30 kwietnia 2015 roku do 11 czerwca 2015 roku.


Sporządził:
Rafał Kruszyński
89 522-89-62

 
III przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości położonych w obrębach geodezyjnych Giławy, Patryki, Purda, Wyrandy, Klebark Wielki, Marcinkowo, Prejłowo - 29.05.2015 Drukuj
środa, 29 kwietnia 2015 07:49

Wójt Gminy Purda ogłasza III publiczny przetarg ustny
na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Purda
(pierwszy przetarg odbył się 30 września 2014 r., drugi przetarg odbył się 9 marca 2015r.)

położonych w obrębach geodezyjnym:

 1. Giławy, dz. nr 50/2, pow. 1156 m², KW OL1O/00138421/6, cena wywoławcza 13.600 zł
 2. Patryki, dz. nr 128/36, pow. 1810 m², KW OL1O/00075090/6, cena wywoławcza 29.000 zł
 3. Patryki, dz. nr 128/37, pow. 2027 m², KW OL1O/00075090/6, cena wywoławcza 36.300 zł
 4. Patryki, dz. nr 329/10, pow. 1790 m², KW OL1O/00136862/5, cena wywoławcza 43.200 zł
 5. Patryki, dz. nr 329/12, pow. 1545 m², KW OL1O/00136862/5, cena wywoławcza 37.300 zł
 6. Patryki, dz. nr 329/4, pow. 2341 m², KW OL1O/00136862/5, cena wywoławcza 51.600 zł
 7. Patryki, dz. nr 329/5, pow. 1651 m², KW OL1O/00136862/5, cena wywoławcza 39.800 zł
 8. Purda, dz. nr 367/17, pow. 1997 m², KW OL1O/00128010/9, cena wywoławcza 64.300 zł
 9. Purda, dz. nr 367/6, pow. 1332 m², KW OL1O/00128010/9, cena wywoławcza 45.000 zł
 10. Purda, dz nr 367/7, pow. 1281 m², KW OL1O/00128010/9, cena wywoławcza 43.400 zł
 11. Wyrandy, dz. nr 96/7, pow. 1644 m², KW OL1O/00127663/4, cena wywoławcza 23.700 zł
 12. Wyrandy, dz. nr 96/8, pow. 1515 m², KW OL1O/00127663/4, cena wywoławcza 23.000 zł
 13. Klebark Wielki, dz. nr 40/18, pow. 1683 m², KW OL1O/00142239/4, cena wywoławcza 28.950 zł
 14. Marcinkowo, dz. nr 122/1, pow. 1845 m², KW OL1O/00135336/2, cena wywoławcza 33.800 zł
 15. Purda, dz. nr 510/5, pow. 1690 m², KW OL1O/00150400/3, cena wywoławcza 22.200 zł
 16. Purda, dz. nr 725/3, pow. 1188 m², KW OL1O/00150399/2, cena wywoławcza 30.720 zł
 17. Prejłowo, dz. nr 6, 12, 121, pow. 5500 m², KW OL1O/00139447/1, KW OL1O/00139138/2, cena wywoławcza 21.950 zł
  Załączniki:
  Pobierz (Giławy.JPG)Giławy599 Kb
  Pobierz (Giławy.pdf)Giławy399 Kb
  Pobierz (Klebark Wielki.JPG)Klebark Wielki127 Kb
  Pobierz (KlebarkW.pdf)Klebark Wielki479 Kb
  Pobierz (Marcinkowo.JPG)Marcinkowo625 Kb
  Pobierz (Marcinkowo.pdf)Marcinkowo367 Kb
  Pobierz (patryki.JPG)Patryki530 Kb
  Pobierz (Patryki.pdf)Patryki334 Kb
  Pobierz (Prejłowo.JPG)Prejłowo415 Kb
  Pobierz (Prejłowo.pdf)Prejłowo294 Kb
  Pobierz (Purda I.JPG)Purda469 Kb
  Pobierz (Purda II.JPG)Purda333 Kb
  Pobierz (Purda.JPG)Purda402 Kb
  Pobierz (Wyrandy.JPG)Wyrandy597 Kb
  Pobierz (Wyrandy.pdf)Wyrandy272 Kb
Więcej…
 
« pierwszapoprzednia12345678910następnaostatnia »

Strona 1 z 23