Informacja o wyniku rokowań 15.02.2016r. Drukuj
środa, 17 lutego 2016 09:21

Purda, 15 lutego 2015 roku


INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU

 

Na podstawie § rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. Poz. 1490) Wójt Gminy Purda informuje, że w dniu 16 lutego 2016 roku o godzinie 10:00 w pokoju nr 11 A w Urzędzie Gminy w Purdzie (woj. Warmińsko-Mazurskie) odbyły się II rokowania na sprzedaż nieruchomości:

- Klewki dz. nr 6/321 pow. 1737 m² KW OL1O/00071735/2 cena wywoławcza 26 500,00 zł.
Dla nieruchomości został sporządzony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w obrębie geodezyjnym Klewki, uchwalony Uchwałą Nr XXXVII-202/10 Rady Gminy Purda z dnia 29 stycznia 2010 r. opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurkiego Nr 22 z dnia 26 lutego 2010 r. poz. 546. Zgodnie z zapisami w/w planu nieruchomości położone są w części w strefie 2MN – strefa zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz w części w strefie 5 ZP – strefa zieleni.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła 26 500,00 zł. . W rokowaniach złożono 2 oferty, które spełniły warunki rokowań. W wyniku przeprowadzonych rokowań nabywcami zostali: Pani Magdalena Dawidczyk i Pan Paweł Łukasz Dawidczyk osiągając ostateczną cenę nieruchomości 37 100,00 zł. Brutto.

 - Klewki dz. nr 6/322 pow. 1467 m² KW OL1O/00071735/2 cena wywoławcza 23 500,00 zł
Dla nieruchomości został sporządzony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w obrębie geodezyjnym Klewki, uchwalony Uchwałą Nr XXXVII-202/10 Rady Gminy Purda z dnia 29 stycznia 2010 r. opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurkiego Nr 22 z dnia 26 lutego 2010 r. poz. 546. Zgodnie z zapisami w/w planu nieruchomości położone są w części w strefie 2MN – strefa zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz w części w strefie 5 ZP – strefa zieleni.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła 23 500,00 zł. . W rokowaniach złożono 3 oferty, które spełniły warunki rokowań. W wyniku przeprowadzonych rokowań nabywcą został Pan Marcin  Krzysztof Adamczyk prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą: Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Adamczyk    NIP 847-125-47-15, REGON 280579282 ,siedziba    ul.Walentego Barczewskiego 1, 10-061 Olsztyn osiągając ostateczną cenę nieruchomości 36 900,00 zł. brutto.