Wydarzenia
Pierwsza Gala Stypendialna w Gminie Purda Drukuj
piątek, 14 października 2016 08:20
Dnia 13 października 2016 roku w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury w Purdzie odbyła się gala z okazji wręczenia stype ndiów naukowych i sportowych.

„Lokalny Program Wspierania Szczególnie Uzdolnionych Uczniów” powstał z inicjatywy Wójta Gminy Purda Piotra Płoskiego, jednak jego realizacja nie byłaby możliwa gdyby nie przychylność i poparcie Radnych.
Podczas Gali Stypendialnej Gminy Purda zebranych gości przywitała Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Purdzie Agnieszka Budziszewska i zapowiedziała koncert skrzypcowy G-dur Fryderyka Seitz'a w wykonaniu Luizy Piotrowskiej. Następnie na scenę zaproszeni zostali Wójt Gminy Purda Piotr Płoski oraz Przewodnicząca Rady Gminy Purda Jolanta Wilga, którzy wręczyli stypendia naukowe dla uczniów.
Po wręczeniu listów gratulacyjnych uczniom, którzy osiągnęli najlepsze wyniki w nauce zapowiedziano kolejny występ artystyczny. Był to pokaz szabli, który przygotowali Aniela i Piotr Kozłowscy oraz Aleksandra Romańczyk.
Następnie na scenie pojawili się stypendyści, którzy z rąk Wójta i Przewodniczącej Rady, otrzymali stypendia sportowe. Po wyróżnieniu wszystkich stypendystów nastąpiła prezentacja filmu poświęconego konkursowi „Biznes się kręci” zorganizowanego przez fundację im. Elżbiety Stanisława Gutów. Pierwsze miejsce zdobyli gimnazjaliści z Purdy, którym pan Arkadiusz Gut przedstawiciel fundacji Pro Liberis et Arte, wręczył vouchery na naukę języka angielskiego.
Następnie Wójt Gminy Purda złożył nauczycielom najserdeczniejsze życzenia z okazji zbliżającego się Dnia Edukacji Narodowej i wręczył trzy awanse zawodowe nauczycielom pracującym w placówkach oświatowych na terenie gminy Purda.
Dyrektor GOK-u zapowiedziała trzeci występ artystyczny. Zebrani goście mogli obejrzeć niesamowity pokaz gimnastyki sportowej zaprezentowany przez Wanessę Piotkowską. Po części oficjalnej na wszystkich uczestników wydarzenia czekał słodki poczęstunek.
Serdecznie gratulujemy wszystkim wyróżnionym stypendystom doskonałych wyników w nauce i wysokich osiągnięć sportowych.

 

 
Podpisanie umów na dofinansowanie gminnych inwestycji proekologicznych w jednostkach Gminy Purda Drukuj
czwartek, 13 października 2016 15:22
W dniu dzisiejszym w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie Wójt Gminy Purda Piotr Płoski podpisał umowy na dofinansowanie inwestycji proekologicznych w gminie Purda w kwocie ponad 650 tys. zł.
Stało się to możliwe dzięki pozytywnemu rozstrzygnięciu konkursu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2014-2020.

Przedmi otem inwestycji jest modernizacja dwóch niskosprawnych kotłowni na węgiel na dwie nowe wysokosprawne kotłownie na biomasę (pellet) wraz z automatyką w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Butrynach (100Kw) oraz Szkole Podstawowej w Szczęsnem (75KW) oraz budowa czterech elektrowni fotowoltaicznych o łącznej mocy 97,79 kW. (energia ze słońca) zlokalizowanych w:
1) Purda (Gimnazjum) 12,99 kW
2) Marcinkowo (hala sportowa) 39,75 kW
3) Purda (oczyszczalnia) 39,75 kW
4) Trękusek (oczyszczalnia) 5,3 kW.

Efektem realizacji ww. inwestycji będzie m.in. uzyskanie oszczędności w kosztach produkcji energii w placówkach objętych projektem.

foto. źródło archiwum WFOŚiGW w Olsztynie

 

 
51 biskup warmiński przekroczył Wrota Warmii Drukuj
wtorek, 11 października 2016 13:10
Arcybiskup Józef Górzyński został powitany przez wiernych w Bałdach. Nowo mianowany biskup będzie 51 biskupem warmińskim.

W sobotę 8 października o godz. 8:00 w Bałdach odbyła się uroczystość powitania nowego biskupa warmińskiego. Wierni zebrali się u Wrót Warmii pomimo niesprzyjającej aury. Arcybiskup Józef Górzyński został powitany w imieniu duchowieństwa przez Prepozyta ks. prał. kan. dr Andrzeja Lesińskiego. Biskupa powitał także chlebem i solą Wójt Gminy Purda Piotr Płoski. W imieniu swoim i mieszkańców wręczył biskupowi kosz kwiatów i pamiątkowy kafel ze specjalną dedykacją. Arcybiskupa Józefa Górzyńskiego witali także mieszkańcy. W uroczystości wzięły udział delegacje z Butryn i Chaberkowa, Giław, Klebarka Wielkiego, Klewek, Pajtun, Prejłowa, Przykopu, Starego Olsztyna i Szczęsnego. Biskupa witali przedstawiciele Koła Gospodyń Wiejskich Szczęściary, Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Purdzie, Zarząd Gminny OSP oraz dyrekcja i pracownicy Gminnego Ośrodka Kultury w Purdzie. Wśród gości znaleźli się także przedstawiciele Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Lasów Państwowych i pracownicy Urzędu Gminy w Purdzie. Całemu wydarzeniu towarzyszyły media i przedstawiciele prasy.
Wójt Gminy Purda złożył także życzenia Arcybiskupowi Wojciechowi Ziembie z okazji zbliżających się 75-tych urodzin.
O oprawę muzyczną podczas uroczystości zadbał chór im. Elżbiety Gołębiowskiej z Klewek.

 

 
Konsultacje do Planu Mobilności MOF Olsztyna Drukuj
wtorek, 11 października 2016 12:38

Olsztyn i sześć gmin członkowskich MOF Olsztyna, w tym Gmina Purda przystąpiły do opracowania Planu Mobilności Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Olsztyna na lata 2016-25. Zachęcamy do dzielenia się swoimi propozycjami, opiniami i uwagami.

Plan jest wykonywany na podstawie dokumentu Komisji Europejskiej pn. „Wytyczne. Opracowanie i wdrożenie planu zrównoważonej mobilności miejskiej” oraz Załącznikiem „Koncepcja dotycząca planów mobilności w miastach zgodnej z zasadami zrównoważonego rozwoju” do komunikatu Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu ekonomiczno-społecznego i Komitetu Regionów Nr COM(2013)913final z dnia 17.12.2013 r.

Cele planu mobilności

Plan mobilności ma zadanie umożliwić stworzenie komfortowego systemu transportu poprzez spełnienie następujących celów:

  • zapewnienie wszystkim obywatelom takich opcji transportowych, które umożliwiają dostęp do kluczowych celów podroży i usług;
  • poprawię stanu bezpieczeństwa;
  • przyczynienie się do redukcji zanieczyszczenia powietrza i hałasu, redukcji emisji gazów cieplarnianych oraz konsumpcji energii;
  • poprawienie wydajności i efektywności kosztowej transportu osób i towarów;
  • wpłynięcie pozytywnie na atrakcyjność i jakość środowiska miejskiego z korzyścią dla mieszkańców, gospodarki oraz społeczności jako całości.

Celem opracowania jest uzyskanie Planu mobilności, który będzie wskazywał działania i środki powodujące zwiększenie dostępności obszarów miejskich oraz zapewnienie wysokiej jakości mobilności i transportu, zgodnych z zasadami zrównoważonego rozwoju, obejmujących dojazd do obszaru miejskiego, przejazd przez ten obszar oraz przemieszczanie się w jego obrębie.

Założenia i koncepcje przedstawione w Planie mobilności mają przyczynić się do poprawy spójności i dostępności komunikacyjnej Olsztyna i jego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego (ze szczególnym uwzględnieniem m.in. dojazdu do miejsc prac i nauki, stref aktywności gospodarczej, produkcyjnej, usługowej i handlowej, obszarów rekreacyjno – sportowych oraz funkcjonowania komunikacji zbiorowej).

Teraz nadszedł moment na poznanie Państwa opinii. W związku z tym przedstawiamy Założenia do dokumentu pt. Plan mobilności Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Olsztyna na lata 2016-2025. Chcemy poznać Państwa zdanie, uwagi, opinie na temat mobilności w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Olsztyna.

Zapewniamy, że wszelkie informacje uzyskane w trakcie badania są anonimowe i zostaną wykorzystane wyłącznie w celu poznania Państwa opinii na wskazany temat.

 

Założenia do Planu Mobilności i formularz są załączone na stronie bip.purda.pl

 
"Czad - Cichy Zabójca" Drukuj
poniedziałek, 10 października 2016 14:09

W związku z rozpoczętym sezonem grzewczym 2016/2017 zachęcamy mieszkańców Gminy Purda do udziału w akcji informacyjnej "Czad - Cichy Zabójca", promującej elementarne zasady właściwego eksploatowania urządzeń grzewczych.

W dniach 24 - 30.10.2016 r. został zorganizowany Tydzień informacyjny "Czad - Cichy Zabójca", w ramach którego będzie nagłośniony przedmiotowy temat w mediach (audycje, wywiady, informacje, spoty, artykuły, konkursy z nagrodami w radiu, w prasie i w telewizji regionalnej) oraz informacje na stronach internetowych samorządów i instytucji zaangażowanych w przedsięwzięcie.

W tych dniach, w godz. 10:00 - 14:00 będzie uruchomiony dedykowany akcji bezpłatny nr infolinii 800 165 320. Pod podanym numerem telefonu będzie można uzyskać niezbędną wiedzę na temat m.in. zasad bezpiecznego ogrzewania pomieszczeń i zagrożeń związanych z niewłaściwym eksploatowaniem urządzeń grzewczych.

Dyżurny Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego (WCZK) Wojewody Warmińsko - Mazurskiego zapisze nr tel. interesanta i przekaże go do wł. specjalisty z Komendy Wojewódzkiej PSP w Olsztynie lub Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Olsztynie, który następnie oddzwoni i udzieli informacji zainteresowanemu.

Zapraszamy do udziału mieszkańców Gminy Purda w akcji!

Ulotka informacyjna KM PSP w Olsztynie - TLENEK WĘGLA – CICHY ZABÓJCA

 
« pierwszapoprzednia12345678910następnaostatnia »

Strona 3 z 89

WSPIERAMY LOKALNIE

Jesteś z Gminy Purda i chcesz
mieć tu swoj baner ? - skontaktuj się.


 

 
Kontakt do Sołtysów

Kontakty do Sołtysów

Urząd Gminy czynny

 

poniedziałek - piątek 7.30-15.30

Facebook

Wyszukiwanie

Bank

Bank Spółdzielczy w Szczytnie
Filia w Purdzie
Purda 71B, 11-030 Purda
tel.: (089) 512 04 00; 512 24 80
fax: (089) 512 09 09

purda@bsszczytno.pl

www.bsszczytno.pl

Bank czynny:

Poniedziałek - Piątek: 7.30-15.30
Kasa 7.45-15.00

AMW