Decyzja Wójta Gminy Purda dotycząca wskazania osób do zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego o numerze 18 znajdującego się w budynku 4A w miejscowości Klewki, gmina Purda Drukuj
poniedziałek, 05 grudnia 2016 17:16

Purda, dnia 5 grudnia 2016 roku

Decyzja Wójta Gminy Purda dotycząca wskazania osób do zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego o numerze 18 znajdującego się w budynku 4A w miejscowości Klewki, gmina Purda

Do tutejszego urzędu wpłynęły dwa wnioski o przydział lokalu socjalnego. Złożyli je: Pan Piotr Wallendszus oraz Pani Joanna Pieślak. Obydwa wnioski zostały złożone w wyznaczonym terminie oraz zawierały wszystkie niezbędne elementy. Dochody każdego z wnioskodawców w myśl art. 3 pkt. 3 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o dodatkach mieszkaniowych ( Dz. U. z 2013 r. poz. 966) wynoszą 0 zł. Pan Piotr Wallendszus przedstawił ponadto wyrok Sądu Rejonowego w Olsztynie o przyznaniu mu lokalu socjalnego.

Zostały dokonane oględziny lokali, obecnie zajmowanych przez osoby ubiegające się o wynajęcie lokalu socjalnego. Uzyskano opinię Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z której wynika, że każdy z wnioskodawców przebywa w złych warunkach mieszkaniowych. Ponadto przedstawione zostały dokumenty wskazujące, że każdy z wnioskodawców otrzymuje zasiłki. Pani Joanna Pieślak jest matką samotnie wychowującą dziecko, dlatego kwota przyznana na utrzymanie, w przeliczeniu na osobę, jest znacznie niższa od tej, którą otrzymuje Pan Piotr Wallendszus, samotnie prowadzący gospodarstwo domowe.

Ze względu na całokształt okoliczności faktycznych i prawnych oraz możliwości finansowych Komisja Mieszkaniowa rozstrzygnęła o przyznaniu wolnego lokalu socjalnego Pani Joannie Pieślak.

W terminie 14 dni od daty rozstrzygnięcia Komisji Mieszkaniowej nie wpłynęło żadne odwołanie.

Mając powyższe na uwadze, przychylam się do rozstrzygnięć Komisji Mieszkaniowej. Umowa najmu lokalu socjalnego o numerze 18 znajdującego się w budynku 4A w miejscowości Klewki, gmina Purda zostanie zawarta z Panią Joanną Pieślak.

Załączniki:
Pobierz (Decyzja - Klewki 4A.pdf)Decyzja - Klewki 4A.pdf378 Kb