Forum Rozwoju Przedsiębiorczości - przedsiębiorcy z Gminy Purda w centrum uwagi Drukuj
piątek, 16 grudnia 2016 15:36
Dnia 15 grudnia 2016 r. w Klewkach odbyło się spotkanie inicjujące powstanie Gminnego Forum Rozwoju Przedsiębiorczości. Na zaproszenie Wójta Gminy Purda Piotra Płoskiego, który był jednocześnie pomysłodawcą projektu, w naszym regionie odpowiedziało ponad sześćdziesięciu przedsiębiorców, firm oraz organizacji okołobiznesowych.

Na spotkanie zostali zaproszeni również prelegenci, którzy prezentowali sposoby rozwoju, dotacji i wspomagania biznesu:
- przedstawiciele Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego
- przedstawiciel Lokalnej Grupy Działania „Południowa Warmia”
- przedstawiciele Banku Spółdzielczego w Szczytnie mającego także filię w Purdzie
W rolę moderatora wcieliła się pani Dorota Czarzasta-Wardyn, a o medialną obsługę zadbali Telewizja Kopernik (kopernik.tv) oraz Gazeta Olsztyńska.

Podstawowym celem powołania FOROP jest rozpoczęcie systemowej współpracy pomiędzy samorządem a biznesem, aby stworzyć korzystne warunki rozwoju lokalnej przedsiębiorczości.

Kwestie, które będą poruszane w przyszłości przez FOROP to:
- określenie przeszkód w funkcjonowaniu firm, ich rozwoju, jak również zakładaniu;
- stworzenie pełnej bazy informacji o firmach w gminie – cele reklamowe;
- pomoc w zakładaniu firm;
- kwestie szkoleń;
- potrzeby odnośnie zatrudnień;
- stworzenie planu wspierania przedsiębiorców;
- innowacje w firmach;
- tematy podatkowe;
- infrastruktura – potrzeby, przeszkody;
- dobre praktyki z innych gmin;
- wyjazdy studyjne;
- miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego;
- formy finansowania: dotacje, pożyczki, leasingi, środki pomocowe, pomostowe itp.;
- poprawa konkurencyjności lokalnych firm.

Na spotkaniu zaprezentowano możliwości uzyskania dotacji na rozwój swoich firm oraz sposoby finansowania tych projektów.

Spotkanie otworzył Wójt Gminy Purda Piotr Płoski, który po przywitaniu gości podziękował za przybycie i nakreślił zadania FOROP oraz zaprosił przedsiębiorców i instytucje okołobiznesowe do nawiązania ściślejszej współpracy poprzez planowaną do powołania radę gospodarczą, działającą jako organ opiniodawczo-doradczy. Wspomniał również o udogodnieniach jakie już funkcjonują na terenie gminy, m.in. zwolnienia z podatków od nieruchomości czy obniżone podatki od środków transportu. Następnie prelegenci opowiedzieli o szeregu sposobów dotyczących pozyskiwania środków na rozwój firm, jak i na stworzenie nowych.

Serdecznie dziękujemy wszystkim za udział w spotkaniu, które dostarczyło dużo informacji. Już wkrótce określimy termin kolejnego spotkania w nowej, jeszcze bardziej efektywnej formule.