X Sesja Rady Gminy Purda odbędzie się 25 września 2015 r. Drukuj
środa, 16 września 2015 11:40

INFORMACJA     
X Sesja Rady Gminy Purda odbędzie się 25 września 2015 r. (piątek) o godz. 11:30
w sali remizy OSP Purda.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad. (tylko w przypadku zmian)
3. Przyjęcie protokołu z IX sesji.
4. Sprawozdanie z pracy Wójta Gminy Purda.
5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Purda na 2015 r.
6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury pod nazwą Gminny Ośrodek Kultury w Purdzie.
7. Rozpatrzenie projektu w sprawie ustanowienia tytułu „Honorowy Obywatel Gminy Purda” oraz „Zasłużony dla Gminy Purda” i uchwalenia regulaminu ich nadawania.
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Olsztynie na kadencję 2016-2019
9. Zapytania i interpelacje radnych.
10. Sprawy różne.
11. Zakończenie sesji.

Przewodnicząca Rady Gminy Purda
/-/ Jolanta Wilga