Rada Gminy
Informacja o terminach posiedzeń komisji Rady Gminy Purda. Drukuj
piątek, 06 listopada 2015 14:18

Informacja o terminach posiedzeń komisji Rady Gminy Purda:

- Komisja Rewizyjna odbędzie się 09.11.2015 r. o godz. 14:00 w Urzędzie Gminy Purda.

- Komisja Polityki Społecznej i Rodziny odbędzie się 09.11.2015 r. o godz. 16:00. w remizie Purda.

- Komisję Budżetu, Finansów, Infrastruktury, Rozwoju i Promocji odbędzie się 10.11.2015 r. o godz. 16:00 w remizie Purda.

 
Informacja o XI Sesji Rady Gminy Purda Drukuj
wtorek, 03 listopada 2015 17:05

Informuję, że XI Sesja Rady Gminy Purda odbędzie się 13 listopada 2015 r. (piątek) godz. 10:30 w siedzibie GOK- Klewki 15.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad. (tylko w przypadku zmian)
3. Przyjęcie protokołu z X sesji.
4. Sprawozdanie z pracy Wójta Gminy Purda.
5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania Skarbnika Gminy Purda.
6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015-2029.
7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Purda na 2015 r.
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zakup nieruchomości składającej się z działek oznaczonych numerami geodezyjnymi 60/107 i 64/6 położonej w miejscowości Klewki.
9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla Gminy Purda.
10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów ustalenia podatku rolnego na 2016 r.
11. Rozpatrzenie projektu w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2016 r.
12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych.
13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia miejscowości, w których pobiera się opłatę miejscową, dziennych stawek opłaty miejscowej, terminu płatności oraz sposobu jej poboru.
14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych gminnych w granicach administracyjnych Gminy Purda na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg.
15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji służących gospodarce wodnej oraz sposobu jej rozliczania.
16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie w sprawie zamiaru połączenia Gminnego Ośrodka Kultury w Purdzie i Gminnej Biblioteki Publicznej w Purdzie.
17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Purdzie.
18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Purdzie jako właściwego do realizacji zadań administracji publicznej dotyczących pomocy materialnej o charakterze socjalnym.
19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Purdzie.
20. Zapytania i interpelacje radnych.
21. Sprawy różne.
22. Zakończenie sesji.

Przewodnicząca Rady Gminy Purda
/-/ Jolanta Wilga

 
X Sesja Rady Gminy Purda odbędzie się 25 września 2015 r. Drukuj
środa, 16 września 2015 11:40

INFORMACJA     
X Sesja Rady Gminy Purda odbędzie się 25 września 2015 r. (piątek) o godz. 11:30
w sali remizy OSP Purda.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad. (tylko w przypadku zmian)
3. Przyjęcie protokołu z IX sesji.
4. Sprawozdanie z pracy Wójta Gminy Purda.
5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Purda na 2015 r.
6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury pod nazwą Gminny Ośrodek Kultury w Purdzie.
7. Rozpatrzenie projektu w sprawie ustanowienia tytułu „Honorowy Obywatel Gminy Purda” oraz „Zasłużony dla Gminy Purda” i uchwalenia regulaminu ich nadawania.
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Olsztynie na kadencję 2016-2019
9. Zapytania i interpelacje radnych.
10. Sprawy różne.
11. Zakończenie sesji.

Przewodnicząca Rady Gminy Purda
/-/ Jolanta Wilga

 
Składy komisji Rady Gminy Drukuj
wtorek, 09 grudnia 2014 09:35

Rady Gminy Purda 8 grudnia 2014 r. powołała Komisję Rewizyjną, Komisję Budżetu, Finansów, Infrastruktury, Rozwoju i Promocji oraz Komisję Polityki Społecznej i Rodziny.

Komisja Rewizyjna:
1) Aleksander Pepłowski - przewodniczący komisji
2) Mariola Poko
3) Genowefa Brach
4) Jerzy Pykało
5) Grzegorz Nosek
6) Dawid Kicki


Komisja Budżetu, Finansów, Infrastruktury, Rozwoju i Promocji:

1) Andrzej Chojnowski - przewodniczący komisji
2) Iwona Grzejdziak
3) Jolanta Wilga
4) Grzegorz Nosek
5) Renata Gan
6) Alfred Studniak


Komisja Polityki Społecznej i Rodziny:
1) Marzena Wrycz-Rekowska (dawniej Kopczyńska) - przewodnicząca komisji
2) Mieczysław Puzio
3) Dawid Kicki
4) Zdzisław Brodzik
5) Bożena Ślubowska
6) Iwona Grzejdziak

 
Pierwsze posiedzenie nowej Rady Gminy Drukuj
poniedziałek, 01 grudnia 2014 17:13

Wręczenie zaświadczenia o wyborze na radnegoW poniedziałek, 1 grudnia 2014 r., odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Gminy Purda nowej VII kadencji (2014-2018).

Sesję otworzył najstarszy wiekiem radny – Aleksander Pepłowski z sołectwa Giławy. Radni odebrali z rąk przewodniczącej Gminnej Komisji Wyborczej Justyny Surowieckiej zaświadczenia o wyborze na radnego. Następnie odbyło się uroczyste ślubowanie członków nowo powołanego gremium. „Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców”  – tak brzmiała rota przysięgi.

Kolejnym punktem obrad był wybór przewodniczącego Rady. W tajnym głosowaniu wybrano na tę funkcję Jolantę Wilgę, radną z Klewek. Nowa przewodnicząca przejęła prowadzenie i obrad, podczas których wybrano jeszcze wiceprzewodniczącą – Bożenę Ślubowską z sołectwa Przykop.

Oto pełny skład Rady Gminy Purda VII kadencji (2014-2018)

Lp.

Imię i nazwisko

Reprezentowany okręg wyborczy (sołectwa)

1

Jolanta Wilga

przewodnicząca Rady

Klewki

2

Bożena Ślubowska

wiceprzewodnicząca Rady

Przykop, Nowa Wieś

3

Mieczysław Puzio

Prejłowo, Pajtuny

4

Marzena Kopczyńska

Marcinkowo, Purdka

5

Alfred Studniak

Chaberkowo, Nowa Kaletka, Zgniłocha

6

Grzegorz Nosek

Purda

7

Genowefa Brach

Trękusek, Kaborno

8

Aleksander Pepłowski

Giławy

9

Mariola Poko

Ostrzeszewo, Szczęsne

10

Jerzy Pykało

Klewki, Biedówko, Wojtkowizna

11

Zdzisław Brodzik

Stary Olsztyn, Trękus

12

Andrzej Chojnowski

Klebark Mały

13

Renata Gan

Klebark Wielki

14

Dawid Kicki

Silice, Patryki

15

Iwona Grzejdziak

Butryny, Bałdzki Piec

 

 

Radni VII kadencji

 
Więcej artykułów…
« pierwszapoprzednia12345678910następnaostatnia »

Strona 9 z 10

WSPIERAMY LOKALNIE

Jesteś z Gminy Purda i chcesz
mieć tu swoj baner ? - skontaktuj się.


 

 
Kontakt do Sołtysów

Kontakty do Sołtysów

Urząd Gminy czynny

 

poniedziałek - piątek 7.30-15.30

Facebook

Wyszukiwanie

Bank

Bank Spółdzielczy w Szczytnie
Filia w Purdzie
Purda 71B, 11-030 Purda
tel.: (089) 512 04 00; 512 24 80
fax: (089) 512 09 09

purda@bsszczytno.pl

www.bsszczytno.pl

Bank czynny:

Poniedziałek - Piątek: 7.30-15.30
Kasa 7.45-15.00

AMW