Rada Gminy
Informacja o współnym posiedzeniu Komisji Drukuj
środa, 13 stycznia 2016 10:52
Informuję, że wspólne posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów, Infrastruktury i Promocji oraz 
Komisji Polityki Społecznej i Rodziny odbędzie się 19 stycznia 2016 r.
o godz. 16:00 w remizie OSP Purda.
Temat: zaopiniowanie projektów uchwał przygotowanych na XIII Sesję Rady Gminy

Przewodniczący Komisji Przewodniczący Komisji
Andrzej Chojnowski Mieczysław Puzio
 
Informacja o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Drukuj
czwartek, 07 stycznia 2016 11:48
Informuję, że posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbędzie się 11 stycznia 2016 r. o godz. 14:00 
w siedzibie Urzędu Gminy Purda.
Temat: przygotowanie planu pracy Komisji na 2016 rok.

Przewodniczący Komisji
Aleksander Pepłowski
 
Informacja o posiedzeniu Komisji Budżetu, Finansów, Infrastruktury, Rozwoju i Promocji Drukuj
poniedziałek, 28 grudnia 2015 08:46

Informuję, że posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów, Infrastruktury, Rozwoju i Promocji odbędzie się 29 grudnia 2015 r. o godz. 10:00 w siedzibie OSP Purda.

Temat: zaopiniowanie projektów uchwał przygotowanych na XII sesję Rady Gminy.

 

Przewodniczący Komisji

Andrzej Chojnowski

 
XII Sesja Rady Gminy Purda Drukuj
wtorek, 22 grudnia 2015 14:08

INFORMACJA

XII Sesja Rady Gminy Purda odbędzie się 29 grudnia 2015 r. (wtorek) o godz. 11:30 w sali remizy OSP Purda.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad. (tylko w przypadku zmian).
 3. Przyjęcie protokołu z XI sesji.
 4. Sprawozdanie z pracy Wójta Gminy Purda.
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Purda na 2015 r.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia "Rocznego programu współpracy Gminy Purda z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 r.
 7. Rozpatrzenie projektu w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Purda na lata 2015-2025.
 8. Zapytania i interpelacje radnych.
 9. Sprawy różne.
 10. Zakończenie sesji.

Przewodnicząca Rady Gminy Purda
/-/ Jolanta Wilga

 
Informacja o odwołaniu Sesji Rady Gminy Purda zaplanowanej w planie rocznym na 27 listopada 2015 r. Drukuj
poniedziałek, 23 listopada 2015 13:49

Sesja Rady Gminy Purda zaplanowana w planie rocznym na 27 listopada 2015 r. nie odbędzie się.


Przewodnicząca Rady Gminy Purda

Jolanta Wilga

 
« pierwszapoprzednia12345678910następnaostatnia »

Strona 8 z 10

WSPIERAMY LOKALNIE

Jesteś z Gminy Purda i chcesz
mieć tu swoj baner ? - skontaktuj się.


 

 
Kontakt do Sołtysów

Kontakty do Sołtysów

Urząd Gminy czynny

 

poniedziałek - piątek 7.30-15.30

Facebook

Wyszukiwanie

Bank

Bank Spółdzielczy w Szczytnie
Filia w Purdzie
Purda 71B, 11-030 Purda
tel.: (089) 512 04 00; 512 24 80
fax: (089) 512 09 09

purda@bsszczytno.pl

www.bsszczytno.pl

Bank czynny:

Poniedziałek - Piątek: 7.30-15.30
Kasa 7.45-15.00

AMW