Rada Gminy
Informacja o terminach posiedzeń Rady Gminy Purda oraz Komisji w 2016 roku Drukuj
środa, 10 lutego 2016 12:10

 
Informacja o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Drukuj
poniedziałek, 01 lutego 2016 10:29

Informuję, że posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbędzie się 8 lutego 2016 r. (poniedziałek) o godz. 14:00 w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Purdzie.
Temat: kontrola działalności jednostki.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
/-/ Aleksander Pepłowski

 
Zmiana miejsca posiedzenia Komisji Drukuj
poniedziałek, 25 stycznia 2016 08:39

Informuję, że zmieniono miejsce posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów, Infrastruktury i Promocji. Posiedzenie odbędzie się w Urzędzie Gminy Purda. Data i czas posiedzenia bez zmian.

Przewodniczący Komisji
/-/ Andrzej Chojnowski

 
Informacja o posiedzeniu Komisji Budżetu, Finansów, Infrastruktury, Rozwoju i Promocji Drukuj
środa, 20 stycznia 2016 11:17

Informuję, że posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów, Infrastruktury, Rozwoju i Promocji odbędzie się 26 stycznia 2016 r. (wtorek) o godz. 16:30 w remizie OSP Purda.
Temat: zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu na 2016 rok.

Przewodniczący Komisji
/-/ Andrzej Chojnowski

 
XIII Sesja Rady Gminy Purda Drukuj
wtorek, 19 stycznia 2016 12:49

INFORMACJA

XIII Sesja Rady Gminy Purda odbędzie się 29  stycznia 2016 r. (piątek) godz. 11:30
w remizie OSP Purda

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXII sesji.
4. Sprawozdanie z pracy Wójta Gminy Purda.
5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Purda na lata 2016-2029.
6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Purda na 2016 r.
7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących
w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Purda.
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Szczęsne.
9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Purda na 2016 rok.
10. Rozpatrzenie projektu uchwały w  sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej.
11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie  przyjęcia planu pracy
Komisji Budżetu, Finansów, Infrastruktury, Rozwoju i Promocji.
12. Przedstawienie sprawozdania z prac komisji stałych Rady Gminy Purda.
13. Przedstawienie sprawozdania z realizacji programu współpracy organizacji pozarządowych
z gminą Purda za rok 2014.
14. Przedstawienie sprawozdania o stanie oświaty na terenie Gminy Purda w 2014 r.
15. Zapytania i interpelacje radnych.
16. Sprawy różne.
17. Zakończenie sesji.

Przewodnicząca Rady Gminy Purda
/-/ Jolanta Wilga

 
« pierwszapoprzednia12345678910następnaostatnia »

Strona 7 z 10

WSPIERAMY LOKALNIE

Jesteś z Gminy Purda i chcesz
mieć tu swoj baner ? - skontaktuj się.


 

 
Kontakt do Sołtysów

Kontakty do Sołtysów

Urząd Gminy czynny

 

poniedziałek - piątek 7.30-15.30

Facebook

Wyszukiwanie

Bank

Bank Spółdzielczy w Szczytnie
Filia w Purdzie
Purda 71B, 11-030 Purda
tel.: (089) 512 04 00; 512 24 80
fax: (089) 512 09 09

purda@bsszczytno.pl

www.bsszczytno.pl

Bank czynny:

Poniedziałek - Piątek: 7.30-15.30
Kasa 7.45-15.00

AMW