Ogłoszenie o naborze członków Komisji Konkursowej opiniującej złożone oferty w otwartym konkursie ofert Drukuj
wtorek, 22 listopada 2016 08:49

O G Ł O S Z E N I E

o naborze członków Komisji Konkursowej opiniującej złożone oferty w otwartym konkursie ofert na wspieranie lub powierzenie realizacji zadania „Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy w Prejłowie dla 60-ciu podopiecznych od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.”

Wójt Gminy Purda zaprasza osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 1817), zwanej w dalszej części ogłoszenia ustawą, do pracy w Komisji Konkursowej w otwartym konkursie ofert realizowanym w trybie ustawy.

Szczegóły naboru oraz formularz zgłoszenia znajduje się na bip.purda.pl

 

WSPIERAMY LOKALNIE

Jesteś z Gminy Purda i chcesz
mieć tu swoj baner ? - skontaktuj się.


 

 
Kontakt do Sołtysów

Kontakty do Sołtysów

Urząd Gminy czynny

 

poniedziałek - piątek 7.30-15.30

Facebook

Wyszukiwanie

Bank

Bank Spółdzielczy w Szczytnie
Filia w Purdzie
Purda 71B, 11-030 Purda
tel.: (089) 512 04 00; 512 24 80
fax: (089) 512 09 09

purda@bsszczytno.pl

www.bsszczytno.pl

Bank czynny:

Poniedziałek - Piątek: 7.30-15.30
Kasa 7.45-15.00

AMW