Baza budynkowa olsztyńskiego Sądu w Starym Olsztynie Drukuj
piątek, 23 września 2016 11:18

Dnia 22 września 2016r. w siedzibie Oddziału Terenowego Agencji Nieruchomości Rolnych w Olsztynie odbyło się wstępne spotkanie, w którym uczestniczyli Grzegorz Kierozalski – Dyrektor Oddziału Terenowego Agencji Nieruchomości Rolnych w Olsztynie, Danuta Hryniewicz – Prezes Sądu Okręgowego w Olsztynie, Rafał Turek – Dyrektor Sądu Okręgowego w Olsztynie oraz Piotr Płoski – Wójt Gminy Purda,  Małgorzata Dolińska - pracownik OT ANR w Olsztynie, dotyczące omówienia możliwości przekazania nieruchomości położonej na terenie naszej gminy, Sądowi Okręgowemu i Sądowi Rejonowemu w Olsztynie.

Przedmiotem spotkania było przekazanie przez Agencję Nieruchomości Rolnych w trwały zarząd części działki na 8/60, położonej w miejscowości Stary Olsztyn, obręb geodezyjny Linowo, na potrzeby budowy bazy budynkowej Sądu Okręgowego i Sądu Rejonowego w Olsztynie.

Obecny na spotkaniu Wójt Gminy Purda przedstawił możliwości podłączenia do infrastruktury technicznej proponowanej części nieruchomości oraz poinformował o konieczności uwzględnienia takiego przeznaczenia terenu w tworzonej zmianie „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gmina Purda”.

 

 

 

 

WSPIERAMY LOKALNIE

Jesteś z Gminy Purda i chcesz
mieć tu swoj baner ? - skontaktuj się.


 

 
Kontakt do Sołtysów

Kontakty do Sołtysów

Urząd Gminy czynny

 

poniedziałek - piątek 7.30-15.30

Facebook

Wyszukiwanie

Bank

Bank Spółdzielczy w Szczytnie
Filia w Purdzie
Purda 71B, 11-030 Purda
tel.: (089) 512 04 00; 512 24 80
fax: (089) 512 09 09

purda@bsszczytno.pl

www.bsszczytno.pl

Bank czynny:

Poniedziałek - Piątek: 7.30-15.30
Kasa 7.45-15.00

AMW