Odwołanie oddania w dzierżawę nieruchomości oznaczonej nr ew. 5/6, obręb Klewki Drukuj
piątek, 23 września 2016 08:00

Wójt Gminy Purda
odwołuje oddanie w dzierżawę nieruchomości oznaczonej nr ew. 5/6, położonej w obrębie geodezyjnym Klewki, gmina Purda

w trybie I przetargu pisemnego nieograniczonegoOpis nieruchomości:
Nieruchomość oznaczona jako działka gruntu numer 5/6 o powierzchni 1,5719 ha, położona w obrębie geodezyjnym Klewki o numerze KW OL1O/0094641/3 – oddanie w dzierżawę
w trybie przetargu pisemnego nieograniczonego, cena opłaty wywoławczej czynszu dzierżawnego 0,09 zł netto/ m2 rocznie.
Na nieruchomość nie został sporządzony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.
W "Zmianie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Purda" - uchwała nr XXXIX/272/14 Rady Gminy Purda z dnia 12 maja 2014 r. , nieruchomość położona w strefie I - "podmiejskiej" i II – „rolniczo – turystyczno – osadniczej”, obszar IIA – „ turystyczny” na terenach rolniczych.Purda, dnia 22 września 2016 rokuSporządziła:
Magdalena Dawidczyk
Tel. 89 522 89 62

Załączniki:
Pobierz (odwołanie dzierżawa.pdf)odwołanie dzierżawa.pdf246 Kb