Informacja o wyniku przetargu z dnia 23.02.2015 r. Drukuj
środa, 24 lutego 2016 09:41

Purda, 23 lutego 2016 roku

 

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU


Na podstawie § rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. Poz. 1490) Wójt Gminy Purda informuje, że w dniu 23 lutego 2016 roku o godzinie 10:00 w pokoju nr 11 w Urzędzie Gminy w Purdzie (woj. Warmińsko-Mazurskie) odbył się III przetarg  ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości:


- Butryny dz. 28/5 pow. 0,3490 ha KW OL1O/00158550/5. Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła 38 500 zł. Na nieruchomość nie została wydana decyzja o warunkach zabudowy oraz nie został sporządzony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. W wyniku przeprowadzonego przetargu nabywcą został: Arkadiusz Rafał Niedźwiecki osiągając ostateczną cenę nieruchomości 39 300,00 zł brutto.


- Kaborno dz. 27 pow. 0,0429 ha KW OL1O/00064667/2. Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła 8 000 zł.  Na nieruchomość nie została wydana decyzja o warunkach zabudowyoraz nie został sporządzony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. W wyniku przeprowadzonego przetargu nabywcą został: Pan Leszek Bilicki osiągając ostateczną cenę nieruchomości 8 080,00 zł brutto.

Z up. Wójta Gminy Purda

Sekretarz Gminy - Rafał Wilczek