Informacja o wyniku rokowań 16.02.2016r. Drukuj
środa, 17 lutego 2016 09:27


Purda, 16 lutego 2015 rokuINFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU


Na podstawie § rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. Poz. 1490) Wójt Gminy Purda informuje, że w dniu 16 lutego 2016 roku o godzinie 10:00 w pokoju nr 11 A w Urzędzie Gminy w Purdzie (woj. Warmińsko-Mazurskie) odbyły się II rokowania na sprzedaż nieruchomości:

- Patryki dz. nr 128/36 pow. 1810 m2 KW OL1O/00075090/6 cena wywoławcza 12 000,00 zł. Na nieruchomość została wydana decyzja o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła 12 000,00 zł. . W rokowaniach złożono 1 ofertę, która spełniła warunki rokowań. W wyniku przeprowadzonych rokowań nabywcami zostali: Pani Martyna Maria Gołaszewska i Pan Marcin  Wojciech Wyrzykowski osiągając ostateczną cenę nieruchomości 16051,50 zł. brutto.

- Patryki dz. nr 128/37 pow. 2027 m2 KW OL1O/00075090/6 cena wywoławcza 15 000,00 zł. Na nieruchomość została wydana decyzja o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła 15 000,00 zł. . W rokowaniach złożono 1 ofertę, która spełniła warunki rokowań. W wyniku przeprowadzonych rokowań nabywcami zostali: Pani Martyna Maria Gołaszewska i Pan Marcin  Wojciech Wyrzykowski osiągając ostateczną cenę nieruchomości 20092,05 zł. brutto.- Patryki dz. nr 329/10 pow. 1790 m2 KW OL1O/00136862/5 cena wywoławcza 18 000,00 zł. Na nieruchomość została wydana decyzja o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła 18 000,00 zł. . W rokowaniach złożono 1 ofertę, która spełniła warunki rokowań. W wyniku przeprowadzonych rokowań nabywcą został: Pan Marcin  Krzysztof Adamczyk osiągając ostateczną cenę nieruchomości 23001,00 zł. brutto.

- Patryki dz. nr 329/12 pow. 1545 m2 KW OL1O/00136862/5 cena wywoławcza 15 500,00 zł. Na nieruchomość została wydana decyzja o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła 15 500,00 zł. . W rokowaniach złożono 1 ofertę, która spełniła warunki rokowań. W wyniku przeprowadzonych rokowań nabywcą został: Pan Marcin  Krzysztof Adamczyk osiągając ostateczną cenę nieruchomości 19495,50 zł. brutto.

- Patryki dz. nr 329/4 pow. 2341 m2 KW OL1O/00136862/5 cena wywoławcza 21 500,00zł. Na nieruchomość została wydana decyzja o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła 21 500,00 zł. . W rokowaniach złożono 1 ofertę, która spełniła warunki rokowań. W wyniku przeprowadzonych rokowań nabywcą został: Pan Marcin  Krzysztof Adamczyk osiągając ostateczną cenę nieruchomości 26973,90 zł. brutto.

- Patryki dz. nr 329/5 pow. 1651 m2 KW OL1O/00136862/5 cena wywoławcza 16 500,00 zł. Na nieruchomość została wydana decyzja o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła 16 500,00 zł. . W rokowaniach złożono 1 ofertę, która spełniła warunki rokowań. W wyniku przeprowadzonych rokowań nabywcą został: Pan Marcin  Krzysztof Adamczyk osiągając ostateczną cenę nieruchomości 20805,45 zł. brutto.

- Purda dz. nr 367/6 pow. 1332m2 KW OL1O/00128010/9 cena wywoławcza 18 500,00 zł.  Na nieruchomość została wydana decyzja o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła 18 500,00 zł. . W rokowaniach złożono 1 ofertę, która spełniła warunki rokowań. W wyniku przeprowadzonych rokowań nabywcami zostali: Pani Marta Kozioł i Pan Grzegorz Marcin Kowalczyk osiągając ostateczną cenę nieruchomości 24600,00 zł. brutto.

- Purda dz. nr 367/7 pow. 1281m2 KW OL1O/00128010/9 cena wywoławcza 18 000,00 zł. Na nieruchomość została wydana decyzja o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła 18 000,00 zł. . W rokowaniach złożono 1 ofertę, która spełniła warunki rokowań. W wyniku przeprowadzonych rokowań nabywcami zostali: Pani Marta Kozioł i Pan Grzegorz Marcin Kowalczyk osiągając ostateczną cenę nieruchomości 23985,00 zł. brutto.

- Marcinkowo dz. nr 122/1 pow. 1845 m2 KW OL1O/00135336/2 cena wywoławcza 14 000,00 zł.   Na nieruchomość została wydana decyzja o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła 14 000,00 zł. . W rokowaniach złożono 1 ofertę, która spełniła warunki rokowań. W wyniku przeprowadzonych rokowań nabywcą został: Pan Marcin  Krzysztof Adamczyk prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą: Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Adamczyk NIP 847-125-47-15, REGON 280579282 ,siedziba    ul. Walentego Barczewskiego 1, 10-061 Olsztyn osiągając ostateczną cenę nieruchomości 17668,95 zł. brutto.