Aktualne
Ogłoszenie o sprzedaży nieruchomości w trybie rokowań - Patryki, Purda, Wyrandy, Marcinkowo Drukuj
czwartek, 05 listopada 2015 16:01

Wójt Gminy Purda

ogłasza o sprzedaży nieruchomości w trybie rokowań

Na podstawie art. 39 u. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 782) oraz § 25 i § 26 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. 2004 nr 207 poz. 2108 ) Wójt Gminy Purda ogłasza rokowania po czwartym przetargu nieograniczonym zakończonym wynikiem negatywnym na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości.

1. Patryki dz. nr 128/36 pow. 1810 m2 KW OL1O/00075090/6 cena wywoławcza 29 000 zł
2. Patryki dz. nr 128/37 pow. 2027 m2 KW OL1O/00075090/6 cena wywoławcza 36 300 zł
3. Patryki dz. nr 329/10 pow. 1790 m2 KW OL1O/00136862/5 cena wywoławcza 43 200 zł
4. Patryki dz. nr 329/12 pow. 1545 m2 KW OL1O/00136862/5 cena wywoławcza 37 300 zł
5. Patryki dz. nr 329/4 pow. 2341 m2 KW OL1O/00136862/5 cena wywoławcza 51 600 zł
6. Patryki dz. nr 329/5 pow. 1651 m2 KW OL1O/00136862/5 cena wywoławcza 39 800 zł
7. Purda dz. nr 367/17 pow. 1997m2 KW OL1O/00128010/9 cena wywoławcza 64 300 zł
8. Purda dz. nr 367/6 pow. 1332m2 KW OL1O/00128010/9 cena wywoławcza 45 000 zł
9. Purda dz. nr 367/7 pow. 1281m2 KW OL1O/00128010/9 cena wywoławcza 43 400 zł
10. Wyrandy dz. nr 96/7 pow. 1644 m2 KW OL1O/00127663/4 cena wywoławcza 23 700 zł
11. Wyrandy dz. nr 96/8 pow. 1515 m2 KW OL1O/00127663/4 cena wywoławcza 23 000 zł
12. Marcinkowo dz. nr 122/1 pow. 1845 m2 KW OL1O/00135336/2 cena wywoławcza 33 800 zł
13. Purda dz. nr 510/5 pow. 1690m2 KW OL1O/00150400/3 cena wywoławcza 22 200 zł
14. Purda dz. nr 725/3 pow. 1188m2 KW OL1O/00180399/2 cena wywoławcza 30 720 zł

Dla nieruchomości opisanych w pozycjach od 1 do 12 nie został sporządzony plan miejscowy zagospodarowania przestrzennego. Na każdą nieruchomość opisaną w pozycjach od 1 do 12 została wydana decyzja o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego.

Więcej…
 
Ogłoszenie o sprzedaży nieruchomości w trybie rokowań - Klewki Drukuj
czwartek, 05 listopada 2015 15:24

Wójt Gminy Purda

ogłasza o sprzedaży nieruchomości w trybie rokowań

Na podstawie art. 39 u. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 782) oraz § 25 i § 26 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. 2004 nr 207 poz. 2108 ) Wójt Gminy Purda ogłasza rokowania po czwartym przetargu nieograniczonym zakończonym wynikiem negatywnym na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości.

1. Klewki dz. nr 6/321 pow. 1737 m2 KW OL1O/00071735/2 cena wywoławcza 64 200 zł
2. Klewki dz. nr 6/322 pow. 1467 m² KW OL1O/00071735/2 cena wywoławcza 56 400 zł

Dla nieruchomości został sporządzony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w obrębie geodezyjnym Klewki, uchwalony Uchwałą
Nr XXXVII-202/10 Rady Gminy Purda z dnia 29 stycznia 2010 r. opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurkiego Nr 22 z dnia 26 lutego 2010 r. poz. 546.

Więcej…
 
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży Drukuj
czwartek, 22 października 2015 09:46

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 782) podaje się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży:

 

 1.  

  Nieruchomość oznaczona jako działka gruntu numer 60/116 o powierzchni 62m² położona w obrębie geodezyjnym Klewki o numerze KW OL1O/00151284/0 – sprzedaż w trybie bezprzetargowym w celu poprawy zagospodarowania nieruchomości przyległej o numerze ewidencyjnym 60/9, cena wywoławcza – 868,00zł.

   

 2.  

  Nieruchomość oznaczona jako działka gruntu numer 60/127 o powierzchni 193m² położona w obrębie geodezyjnym Klewki o numerze KW OL1O/00151284/0 – sprzedaż w trybie bezprzetargowym w celu poprawy zagospodarowania nieruchomości przyległej o numerze ewidencyjnym 60/38, cena wywoławcza – 2702,00zł.

   

 3.  

  Nieruchomość oznaczona jako działka gruntu numer 60/141 o powierzchni 22m² położona w obrębie geodezyjnym Klewki o numerze KW OL1O/00151284/0 – sprzedaż w trybie bezprzetargowym w celu poprawy zagospodarowania nieruchomości przyległej o numerze ewidencyjnym 60/17, cena wywoławcza – 308,00zł.

   

 4.  

  Nieruchomość oznaczona jako działka gruntu numer 60/154 o powierzchni 56m² położona w obrębie geodezyjnym Klewki o numerze KW OL1O/00151284/0 – sprzedaż w trybie bezprzetargowym w celu poprawy zagospodarowania nieruchomości przyległej o numerze ewidencyjnym 60/39, cena wywoławcza – 784,00zł.

   

 5.  

  Nieruchomość oznaczona jako działka gruntu numer 60/155 o powierzchni 199m² położona w obrębie geodezyjnym Klewki o numerze KW OL1O/00151284/0 – sprzedaż w trybie bezprzetargowym w celu poprawy zagospodarowania nieruchomości przyległej o numerze ewidencyjnym 60/39, cena wywoławcza – 2786,00zł.

   

 6.  

  Nieruchomość oznaczona jako działka gruntu numer 60/164 o powierzchni 108m² położona w obrębie geodezyjnym Klewki o numerze KW OL1O/00049373/3 – sprzedaż w trybie bezprzetargowym w celu poprawy zagospodarowania nieruchomości przyległej o numerze ewidencyjnym 60/44, cena wywoławcza – 1512,00 zł.

   

 7.  

  Nieruchomość oznaczona jako działka gruntu numer 60/165 o powierzchni 78m² położona w obrębie geodezyjnym Klewki o numerze KW OL1O/00049373/3 – sprzedaż w trybie bezprzetargowym w celu poprawy zagospodarowania nieruchomości przyległej o numerze ewidencyjnym 60/45, cena wywoławcza – 1092,00 zł.

   

 8.  

  Nieruchomość oznaczona jako działka gruntu numer 60/167 o powierzchni 13m² położona w obrębie geodezyjnym Klewki o numerze KW OL1O/00145699/7 – sprzedaż w trybie bezprzetargowym w celu poprawy zagospodarowania nieruchomości przyległej o numerze ewidencyjnym 60/45, cena wywoławcza – 182,00 zł.

   

 9.  

  Nieruchomość oznaczona jako działka gruntu numer 60/168 o powierzchni 78m² położona w obrębie geodezyjnym Klewki o numerze KW OL1O/00145699/7 – sprzedaż w trybie bezprzetargowym w celu poprawy zagospodarowania nieruchomości przyległej o numerze ewidencyjnym 60/46, cena wywoławcza – 1092,00 zł.

   

 10.  

  Nieruchomość oznaczona jako działka gruntu numer 60/169 o powierzchni 71m² położona w obrębie geodezyjnym Klewki o numerze KW OL1O/00145699/7 – sprzedaż w trybie bezprzetargowym w celu poprawy zagospodarowania nieruchomości przyległej o numerze ewidencyjnym 60/47, cena wywoławcza – 994,00 zł.

   

 11.  

  Nieruchomość oznaczona jako działka gruntu numer 60/171 o powierzchni 17m² położona w obrębie geodezyjnym Klewki o numerze KW OL1O/00145699/7 – sprzedaż w trybie bezprzetargowym w celu poprawy zagospodarowania nieruchomości przyległej co numerze ewidencyjnym 60/48, cena wywoławcza – 238,00 zł.

   

 12.  

  Nieruchomość oznaczona jako działka gruntu numer 60/172 o powierzchni 37m² położona w obrębie geodezyjnym Klewki o numerze KW OL1O/00145699/7 – sprzedaż w trybie bezprzetargowym w celu poprawy zagospodarowania nieruchomości przyległej o numerze ewidencyjnym 60/49, cena wywoławcza – 518,00 zł.

   

 13.  

  Nieruchomość oznaczona jako działka gruntu numer 60/173 o powierzchni 36m² położona w obrębie geodezyjnym Klewki o numerze KW OL1O/00145699/7 – sprzedaż w trybie bezprzetargowym w celu poprawy zagospodarowania nieruchomości przyległej o numerze ewidencyjnym 60/50, cena wywoławcza – 504,00 zł.

   

 14.  

  Nieruchomość oznaczona jako działka gruntu numer 60/174 o powierzchni 34m² położona w obrębie geodezyjnym Klewki o numerze KW OL1O/00145699/7 – sprzedaż w trybie bezprzetargowym w celu poprawy zagospodarowania nieruchomości przyległej o numerze ewidencyjnym 60/51, cena wywoławcza – 476,00 zł.

   

 15.  

  Nieruchomość oznaczona jako działka gruntu numer 60/175 o powierzchni 33m² położona w obrębie geodezyjnym Klewki o numerze KW OL1O/00145699/7 – sprzedaż w trybie bezprzetargowym w celu poprawy zagospodarowania nieruchomości przyległej o numerze ewidencyjnym 60/52, cena wywoławcza – 462,00 zł.

   

 16.  

  Nieruchomość oznaczona jako działka gruntu numer 60/176 o powierzchni 30m² położona w obrębie geodezyjnym Klewki o numerze KW OL1O/00145699/7 – sprzedaż w trybie bezprzetargowym w celu poprawy zagospodarowania nieruchomości przyległej o numerze ewidencyjnym 60/53, cena wywoławcza – 420,00 zł.

   

 17.  

  Nieruchomość oznaczona jako działka gruntu numer 60/177 o powierzchni 10m² położona w obrębie geodezyjnym Klewki o numerze KW OL1O/00145699/7 – sprzedaż w trybie bezprzetargowym w celu poprawy zagospodarowania nieruchomości przyległej o numerze ewidencyjnym 60/47, cena wywoławcza – 140,00zł.

   

 18.  

  Nieruchomość oznaczona jako działka gruntu numer 60/178 o powierzchni 36m² położona w obrębie geodezyjnym Klewki o numerze KW OL1O/00145699/7 – sprzedaż w trybie bezprzetargowym w celu poprawy zagospodarowania nieruchomości przyległej o numerze ewidencyjnym 60/44, cena wywoławcza – 504,00 zł.

   

 19.  

  Nieruchomość oznaczona jako działka gruntu numer 60/180 o powierzchni 69m² położona w obrębie geodezyjnym Klewki o numerze KW OL1O/00151284/0– sprzedaż w trybie bezprzetargowym w celu poprawy zagospodarowania nieruchomości przyległej o numerze ewidencyjnym 60/6, cena wywoławcza – 966,00 zł.

   

 20.  

  Nieruchomość oznaczona jako działka gruntu numer 60/182 o powierzchni 132m² położona w obrębie geodezyjnym Klewki o numerze KW OL1O/00149755/6 – sprzedaż w trybie bezprzetargowym w celu poprawy zagospodarowania nieruchomości przyległej o numerze ewidencyjnym 60/6, cena wywoławcza – 1848,00 zł.

   

 21.  

  Nieruchomość oznaczona jako działka gruntu numer 60/183 o powierzchni 85m² położona w obrębie geodezyjnym Klewki o numerze KW OL1O/00149755/6 – sprzedaż w trybie bezprzetargowym w celu poprawy zagospodarowania nieruchomości przyległej o numerze ewidencyjnym 60/7, cena wywoławcza – 1190,00 zł.

   

 22.  

  Nieruchomość oznaczona jako działka gruntu numer 60/184 o powierzchni 89m² położona w obrębie geodezyjnym Klewki o numerze KW OL1O/00149755/6 – sprzedaż w trybie bezprzetargowym w celu poprawy zagospodarowania nieruchomości przyległej o numerze ewidencyjnym 60/8, cena wywoławcza – 1246,00 zł.

   

 23.  

  Nieruchomość oznaczona jako działka gruntu numer 60/185 o powierzchni 95m² położona w obrębie geodezyjnym Klewki o numerze KW OL1O/00149755/6 – sprzedaż w trybie bezprzetargowym w celu poprawy zagospodarowania nieruchomości przyległej o numerze ewidencyjnym 60/9, cena wywoławcza – 1330,00 zł.

   

 24.  

  Nieruchomość oznaczona jako działka gruntu numer 60/186 o powierzchni 101m² położona w obrębie geodezyjnym Klewki o numerze KW OL1O/00149755/6 – sprzedaż w trybie bezprzetargowym w celu poprawy zagospodarowania nieruchomości przyległej o numerze ewidencyjnym 60/10, cena wywoławcza – 1414,00 zł.

   

 25.  

  Nieruchomość oznaczona jako działka gruntu numer 60/187 o powierzchni 94m² położona w obrębie geodezyjnym Klewki o numerze KW OL1O/00149755/6 – sprzedaż w trybie bezprzetargowym w celu poprawy zagospodarowania nieruchomości przyległej o numerze ewidencyjnym 60/11, cena wywoławcza – 1316,00 zł.

   

 26.  

  Nieruchomość oznaczona jako działka gruntu numer 60/189 o powierzchni 124m² położona w obrębie geodezyjnym Klewki o numerze KW OL1O/00149755/6 – sprzedaż w trybie bezprzetargowym w celu poprawy zagospodarowania nieruchomości przyległej o numerze ewidencyjnym 60/13, cena wywoławcza – 1736,00 zł.

   

 27.  

  Nieruchomość oznaczona jako działka gruntu numer 60/190 o powierzchni 130m² położona w obrębie geodezyjnym Klewki o numerze KW OL1O/00149755/6 – sprzedaż w trybie bezprzetargowym w celu poprawy zagospodarowania nieruchomości przyległej o numerze ewidencyjnym 60/14, cena wywoławcza – 1820,00 zł.

   

 28.  

  Nieruchomość oznaczona jako działka gruntu numer 60/191 o powierzchni 134m² położona w obrębie geodezyjnym Klewki o numerze KW OL1O/00149755/6 – sprzedaż w trybie bezprzetargowym w celu poprawy zagospodarowania nieruchomości przyległej o numerze ewidencyjnym 60/15, cena wywoławcza – 1876,00 zł.

   

 29.  

  Nieruchomość oznaczona jako działka gruntu numer 60/192 o powierzchni 136m² położona w obrębie geodezyjnym Klewki o numerze KW OL1O/00149755/6 – sprzedaż w trybie bezprzetargowym w celu poprawy zagospodarowania nieruchomości przyległej o numerze ewidencyjnym 60/16, cena wywoławcza – 1904,00 zł.

   

 30.  

  Nieruchomość oznaczona jako działka gruntu numer 60/188 o powierzchni 116m² położona w obrębie geodezyjnym Klewki o numerze KW OL1O/00149755/6 – sprzedaż w trybie bezprzetargowym w celu poprawy zagospodarowania nieruchomości przyległej o numerze ewidencyjnym 60/12, cena wywoławcza – 1624,00 zł. Nieruchomość, zgodnie z zapisami ewidencji gruntów oznaczona jest jako Bi – inne tereny zabudowane. Nieruchomość położona jest w terenie uzbrojonym w elementy pełnej infrastruktury technicznej. Na nieruchomości znajduje się budynek usługowy. Dla w/w nieruchomości nie został sporządzony plan zagospodarowania przestrzennego i nie zostały wydane decyzje o warunkach zabudowy.

   


 

Nieruchomości opisane w pozycji od 1 do 5, zgodnie z zapisami ewidencji gruntów oznaczone są jako Bp – zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy. Położone są w terenie uzbrojonym w elementy pełnej infrastruktury technicznej. Na nieruchomościach znajdują się ogrodzenia oraz nasadzenia. Dla nieruchomości nie został sporządzony plan zagospodarowania przestrzennego i nie zostały wydane decyzje o warunkach zabudowy.

 

 

Nieruchomości opisane w pozycji od 6 do 29, zgodnie z zapisami ewidencji gruntów oznaczone są jako B – tereny mieszkaniowe. Położone są w terenie uzbrojonym w elementy pełnej infrastruktury technicznej. Na nieruchomościach znajdują się ogrodzenia oraz nasadzenia. Dla nieruchomości nie został sporządzony plan zagospodarowania przestrzennego i nie zostały wydane decyzje o warunkach zabudowy.

 


 

Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu na podstawie art. 34 ust. 1 i 2 cytowanej na wstępie ustawy upływa z dniem 3 grudnia 2015 roku.

 

Niniejszy wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Purdzie od dnia 22 października 2015 roku do dnia 12 listopada 2015 roku.

 
II publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Purda, położonych w obrębach geodezyjnych: Prejłowo, Klewki, Groszkowo, Kaborno, Purda, Butryny - 22.10.2015r. Drukuj
wtorek, 22 września 2015 11:34

Wójt Gminy Purda

ogłasza II publiczny przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Purda

położonych w obrębach geodezyjnym:

1. Prejłowo dz. 30/6 i 30/8 pow. 6420 m2 KW OL1O/00058096/3, KW OL1O/00064964/4 Cena wywoławcza 77 000 zł

2. Klewki dz. 8/59 pow. 880 m2 KW OL1O/00162868/8 Cena wywoławcza 27 300 zł

3. Klewki dz. 8/56 pow. 960 m2 KW OL1O/00162869/5 Cena wywoławcza 29 800 zł

4. Groszkowo dz. 25 pow. 792 m2 KW OL1O/00135638/9 Cena wywoławcza 15 800 zł

5. Butryny dz. 286 pow. 9786 m2 KW OL1O/00069069/5 Cena wywoławcza 22 200 zł

6. Kaborno dz. 27 pow. 429 m2 KW OL1O/00064667/2 Cena wywoławcza 11 200 zł

7. Purda dz. 621/2 pow. 11287 m2 KW OL1O/00145367/1 Cena wywoławcza 35 100 zł

8. Butryny dz. 28/5 pow. 3490 m2 KW OL1O/00158550/5 Cena wywoławcza 76 800 zł

9. Butryny dz. 28/9 pow. 7000 m2 KW OL1O/00158550/5 Cena wywoławcza 119 000 zł

Przeznaczenie nieruchomości:

- nieruchomości opisane w pozycji 1 w ewidencji gruntów oznaczone są jako Ps- pastwiska trwałe i N- nieużytki. Nieruchomość położona jest w strefie zabudowy mieszkalno-usługowej zgodnie ze „Zmianą w miejscowym planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego Gminy Purda” zatwierdzoną dnia 10.11.1994 roku przez Radę Gminy Purda Uchwałą Nr V-12/94 (Dz. Urz. Woj. Olsztyńskiego Nr 25, poz. 235 z 1994 r.), która utraciła moc obowiązującą z dniem 31 grudnia 2003 r,

- dla nieruchomości opisanej w pozycji 2 została wydana decyzja o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz
z infrastrukturą techniczną.

- nieruchomość opisana w pozycji 3 zgodnie z zapisami ewidencji gruntów oznaczona jest jako Ps-pastwiska trwałe i Ls-las,

- nieruchomość opisana w pozycji 4 zgodnie z zapisami w ewidencji gruntów oznaczona jest jako R - rola.

- nieruchomość opisana w pozycji 5 zgodnie z zapisami ewidencji gruntów oznaczona jest jako Ps – pastwiska trwałe i N- nieużytki,

- nieruchomość opisana w pozycji 6 zgodnie z zapisami w ewidencji gruntów oznaczona jest jako B – tereny mieszkaniowe.

- nieruchomość opisana w pozycji 7 zgodnie z zapisami ewidencji gruntów oznaczona jest jako
R – grunty orne, Ł – łąki trwałe i W - rowy,

- nieruchomości opisane w pozycjach 8 i 9 zgodnie z zapisami w ewidencji gruntów oznaczone są jako tereny rolne. Nieruchomość o nr 28/5 zostanie obciążona służebnością polegającą na prawie przejścia i przejazdu na rzecz każdoczesnego właściciela działki o nr 28/9.

- Dla nieruchomości opisanych w pozycjach 1,3,4,5,6,7,8,9 nie zostały wydane decyzje o warunkach zabudowy i nie zostały sporządzone miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego.

Do ceny osiągniętej w licytacji nieruchomości opisanej w pozycji 2 zostanie doliczony podatek VAT
w wysokości 23%.

Nieruchomości zostały przeznaczone do sprzedaży na podstawie:

- Zarządzenia Nr 42/2015 Wójta Gminy Purda z dnia 2 kwietnia 2015 roku,

- Zarządzenia Nr 52/2015 Wójta Gminy Purda z dnia 27 kwietnia 2015 roku.

Przetarg odbędzie się 22 października 2015 roku o godzinie 10:00 w pokoju nr 11A w Urzędzie Gminy w Purdzie (woj. Warmińsko-Mazurskie).

Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej należy wpłacić w pieniądzu najpóźniej do dnia 16 października 2015 roku do kasy urzędu lub na rachunek Urzędu Gminy Purda prowadzony przez Bank Spółdzielczy w Szczytnie nr konta: 29 8838 0005 2016 0800 2001 0001. Dowód wpłaty należy przedłożyć komisji przetargowej.

W przetargu mogą brać udział krajowe i zagraniczne osoby fizyczne i prawne, jeżeli wpłacą wadium w podanej wysokości i w wyznaczonym terminie. Cudzoziemcy zamierzający brać udział w przetargu, winni przedłożyć ważne zezwolenie na nabycie nieruchomości.

Wadium zwraca się niezwłocznie po zamknięciu lub odwołaniu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni, z zastrzeżeniem:

-wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia

- wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy osoba, która wygrała przetarg uchyliła się od zawarcia umowy notarialnej.

Z uzasadnionej przyczyny Wójt Gminy Purda zastrzega prawo odwołania przetargu. Dodatkowe informacje o przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy Purda, pokój nr 11A, tel.: (0-89) 522-89-62, (089) 512-22-23. Ogłoszenie dostępne jest w Biuletynie Informacji Publicznej, prowadzonym przez Urząd Gminy Purda, pod adresem www.bip.purda.pl, na oficjalnej stronie internetowej Gminy Purda pod adresem www.purda.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości na okres co najmniej 30 dni, licząc od dnia
22 września 2015 roku.

 

Wójt Gminy Purda

mgr inż. Piotr Płoski

Purda 22 września 2015 r.

 

Sporządziła: Małgorzata Bartyś-Wittke (89)522-89-62

\

Wójt Gminy Purda

ogłasza II publiczny przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Purda

położonych w obrębach geodezyjnym:

 
IV publiczny przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości położonych w obrębach geodezyjnych: Giławy, Patryki, Purda, Wyrandy, Klebark Wielki, Marcinkowo, Prejłowo - 28.09.2015r. Drukuj
środa, 26 sierpnia 2015 14:10

Wójt Gminy Purda

ogłasza IV publiczny przetarg ustny

na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Purda

(pierwszy przetarg odbył się 30 września 2014 r.,

drugi przetarg odbył się 9 marca 2015r., trzeci przetarg odbył się 29 maja 2015r.)

położonych w obrębach geodezyjnym:

1.    Giławy dz. nr 50/2  pow. 1156m2 KW OL1O/00138421/6 cena wywoławcza 7 000 zł
2.    Patryki dz. nr 128/36 pow. 1810 m2 KW OL1O/00075090/6 cena wywoławcza 15 000 zł
3.    Patryki dz. nr 128/37 pow. 2027 m2 KW OL1O/00075090/6 cena wywoławcza 19 000 zł
4.    Patryki dz. nr 329/10 pow. 1790 m2 KW OL1O/00136862/5 cena wywoławcza 22 000 zł
5.    Patryki dz. nr 329/12 pow. 1545 m2 KW OL1O/00136862/5 cena wywoławcza 19 000 zł
6.    Patryki dz. nr 329/4 pow. 2341 m2 KW OL1O/00136862/5 cena wywoławcza 26 000 zł
7.    Patryki dz. nr 329/5 pow. 1651 m2 KW OL1O/00136862/5 cena wywoławcza 20 000 zł
8.    Purda dz. nr 367/17 pow. 1997m2 KW OL1O/00128010/9 cena wywoławcza 33 000 zł
9.    Purda dz. nr 367/6 pow. 1332m2 KW OL1O/00128010/9 cena wywoławcza 23 000 zł
10.    Purda dz. nr 367/7 pow. 1281m2 KW OL1O/00128010/9 cena wywoławcza 22 000 zł
11.    Wyrandy dz. nr 96/7 pow. 1644 m2 KW OL1O/00127663/4 cena wywoławcza 12 000 zł
12.    Wyrandy dz. nr 96/8 pow. 1515 m2 KW OL1O/00127663/4 cena wywoławcza 12 000 zł
13.    Klebark Wielki dz. nr 40/18 pow. 1683 m2 KW OL1O/00142239/4cena wywoławcza 15 000 zł
14.    Marcinkowo dz. nr 122/1 pow. 1845 m2 KW OL1O/00135336/2 cena wywoławcza 17 000 zł
15.    Purda dz. nr 510/5 pow. 1690m2 KW OL1O/00150400/3 cena wywoławcza 12 000 zł
16.    Purda dz. nr 725/3 pow.  1188m2 KW OL1O/00180399/2 cena wywoławcza 16 000 zł
17.    Prejłowo dz. nr: 6, 12, 121  pow.  5500m2 KW OL1O/00139447/1, KW OL1O/00139138/2 cena wywoławcza 11 000 zł

Dla nieruchomości opisanych w pozycjach od 1 do 14 nie został sporządzony plan miejscowy zagospodarowania przestrzennego. Na każdą nieruchomość opisaną w pozycjach od 1 do 14 została wydana decyzja o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego.

Dla nieruchomości opisanych w pozycjach 15 i 16 został sporządzony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej położonych w obrębie Purda w Gminie Purda. Plan został zatwierdzony Uchwałą Nr XXXIV/207/06 Rady Gminy Purda z dnia 26 października 2006 roku i ogłoszony został w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 197, poz. 2789 z dnia 19 grudnia 2006 roku. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego działka nr 510/5 jest położona w części w strefie 5MN – strefa terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i w części w strefie 7ZP – strefa terenów zieleni urządzonej, działka nr 725/3 jest położona w strefie 4MN – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Nieruchomość opisana w pozycji 15 jest udostępniona nieodpłatnie spółce „ENERGA-OPERATOR Spółka Akcyjna” w celu posadowienia urządzeń elektroenergetycznych w postaci elektroenergetycznej sieci kablowej niskiego napięcia układanej w ziemi wraz z wolnostojącymi złączami rozdzielczo-pomiarowymi.

Przez działkę 725/3 opisaną w pozycji 16 w odległości 3 metrów od południowej granicy, równolegle do niej przebiega sieci kanalizacji sanitarnej, nabywca zobowiązany będzie do ustanowienia służebności przesyłu na rzecz Gminy Purda.

Dla nieruchomości opisanych w pozycjach 17 nie został sporządzony plan zagospodarowania przestrzennego i nie zostały wydane decyzje o warunkach zabudowy. Zgodnie z zapisami ewidencji gruntów opisane nieruchomości to nieużytki, grunty orne i droga.

Nie ustala się terminu zagospodarowania nieruchomości.

Do ceny osiągniętej w licytacji nieruchomości opisanych w pozycjach od 1 do 16 zostanie doliczony podatek Vat w wysokości 23%.

Nieruchomości zostały przeznaczone do sprzedaży Zarządzeniem Nr 45/2014 Wójta Gminy Purda z dnia 4 lipca 2014 roku.

Przetarg odbędzie się 28 września 2015 roku o godzinie 12:00 w pokoju nr 11A w Urzędzie Gminy w Purdzie (woj. Warmińsko-Mazurskie).

Więcej…
 
« pierwszapoprzednia123456789następnaostatnia »

Strona 8 z 9