Aktualne
Informacja o wyniku rokowań 15.02.2016r. Drukuj
środa, 17 lutego 2016 09:21

Purda, 15 lutego 2015 roku


INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU

 

Na podstawie § rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. Poz. 1490) Wójt Gminy Purda informuje, że w dniu 16 lutego 2016 roku o godzinie 10:00 w pokoju nr 11 A w Urzędzie Gminy w Purdzie (woj. Warmińsko-Mazurskie) odbyły się II rokowania na sprzedaż nieruchomości:

- Klewki dz. nr 6/321 pow. 1737 m² KW OL1O/00071735/2 cena wywoławcza 26 500,00 zł.
Dla nieruchomości został sporządzony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w obrębie geodezyjnym Klewki, uchwalony Uchwałą Nr XXXVII-202/10 Rady Gminy Purda z dnia 29 stycznia 2010 r. opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurkiego Nr 22 z dnia 26 lutego 2010 r. poz. 546. Zgodnie z zapisami w/w planu nieruchomości położone są w części w strefie 2MN – strefa zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz w części w strefie 5 ZP – strefa zieleni.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła 26 500,00 zł. . W rokowaniach złożono 2 oferty, które spełniły warunki rokowań. W wyniku przeprowadzonych rokowań nabywcami zostali: Pani Magdalena Dawidczyk i Pan Paweł Łukasz Dawidczyk osiągając ostateczną cenę nieruchomości 37 100,00 zł. Brutto.

 

Więcej…
 
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży: Patryki, Purda, Butryny, Marcinkowo, Kaborno, Klebark Wielki Drukuj
czwartek, 11 lutego 2016 11:14

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

Na podstawie art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 z późn. zm.) podaje się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży:

1.    Nieruchomość oznaczona jako działka gruntu numer 128/13 o powierzchni 0,0849 ha położona w obrębie geodezyjnym Patryki o numerze KW OL1O/00050771/3 – sprzedaż
w trybie przetargu ustnego nieograniczonego , cena wywoławcza 15 800,00 zł

Wzdłuż zachodniej granicy działki przebiega napowietrzna linia energetyczna.
W centralnej części działki znajdują się dwie studnie głębinowe: 33m i 35,7m wraz z nieczynną siecią wodociągową.
W „Zmianie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Purda” – uchwała nr XXXIX/272/14 Rady Gminy Purda z dnia 12 maja 2014 r., nieruchomość położona jest w strefie II – „rolniczo – turystyczno - osadniczej”, w obszarze IIB – „rolniczym”, na terenach rolnych.

2.    Nieruchomość oznaczona jako działka gruntu numer 128/14 o powierzchni 0,0126 ha położona w obrębie geodezyjnym Patryki o numerze KW OL1O/00050772/0 – sprzedaż
w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, cena wywoławcza 4 400,00 zł

Nieruchomość wpisana do rejestru zabytków. Na działce znajduje się nieczynna stacja uzdatniania wody. Przez działkę przebiega sieć elektroenergetyczna.
W „Zmianie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Purda” – uchwała nr XXXIX/272/14 Rady Gminy Purda z dnia 12 maja 2014 r., nieruchomość położona jest w strefie II – „rolniczo – turystyczno - osadniczej”, w obszarze IIB – „rolniczym”, na terenie parku zabytkowego.


Załączniki:
Pobierz (wykaz nieruchomości.pdf)wykaz nieruchomości.pdf1574 Kb
Więcej…
 
Ogłoszenie o sprzedaży nieruchomości w trybie III przetargu ustnego nieograniczonego: Prejłowo, Groszkowo, Kaborno, Butryny– 23.02.2016 r. Drukuj
czwartek, 21 stycznia 2016 12:21

Wójt Gminy Purda
ogłasza o sprzedaży nieruchomości w trybie III przetargu ustnego nieograniczonego – 23.02.2016 r.

Na podstawie art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2015 r. poz. 1774) oraz §25 i §26 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. 2004 nr 207 poz. 2108) Wójt Gminy Purda ogłasza III przetarg ustny nieograniczony po drugim przetargu ustnym nieograniczonym zakończonym wynikiem negatywnym na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości.

1.Prejłowo dz. 30/6 i 30/8 pow. 0,6420 ha KW OL1O/00058096/3 i KW OL1O/00064964/4 Cena wywoławcza 50 000 zł
2.Groszkowo dz. 25 pow. 0,0792 ha KW OL1O/00135638/9 Cena wywoławcza 8 000 zł
3.Kaborno dz. 27 pow. 0,0429 ha KW OL1O/00064667/2 Cena wywoławcza 8 000 zł
4.Butryny dz. 28/5 pow. 0,3490 ha KW OL1O/00158550/5 Cena wywoławcza 38 500 zł
5.Butryny dz. 28/9 pow. 0,7000 ha  KW OL1O/00158550/5 Cena wywoławcza 59 500 zł

Więcej…
 
Ogłoszenie o sprzedaży nieruchomości w trybie rokowań: Patryki, Purda, Wyrandy, Marcinkowo – 16.02.2016r. Drukuj
czwartek, 14 stycznia 2016 15:51

Wójt Gminy Purda

ogłasza o sprzedaży nieruchomości w trybie rokowań – 16.02.2016r.

Na podstawie art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2015 r. poz. 1774) oraz §25 i §26 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. 2004 nr 207 poz. 2108 ) Wójt Gminy Purda ogłasza II rokowania po  czwartym przetargu nieograniczonym zakończonym wynikiem negatywnym oraz pierwszych rokowaniach zakończonych wynikiem negatywnym na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości.

1. Patryki dz. nr 128/36 pow. 1810 m2 KW OL1O/00075090/6 cena wywoławcza 12 000,00 zł

2. Patryki dz. nr 128/37 pow. 2027 m2 KW OL1O/00075090/6 cena wywoławcza 15 000,00 zł

3. Patryki dz. nr 329/10 pow. 1790 m2 KW OL1O/00136862/5 cena wywoławcza 18 000,00 zł

4. Patryki dz. nr 329/12 pow. 1545 m2 KW OL1O/00136862/5 cena wywoławcza 15 500,00 zł

5. Patryki dz. nr 329/4 pow. 2341 m2 KW OL1O/00136862/5 cena wywoławcza 21 500,00zł

6. Patryki dz. nr 329/5 pow. 1651 m2 KW OL1O/00136862/5 cena wywoławcza 16 500,00 zł

7. Purda dz. nr 367/17 pow. 1997m2 KW OL1O/00128010/9 cena wywoławcza 26 500,00 zł

8. Purda dz. nr 367/6 pow. 1332m2 KW OL1O/00128010/9 cena wywoławcza 18 500,00 zł

9. Purda dz. nr 367/7 pow. 1281m2 KW OL1O/00128010/9 cena wywoławcza 18 000,00 zł

10. Wyrandy dz. nr 96/7 pow. 1644 m2 KW OL1O/00127663/4 cena wywoławcza 10 000,00 zł

11. Wyrandy dz. nr 96/8 pow. 1515 m2 KW OL1O/00127663/4 cena wywoławcza 9 500,00 zł

12. Marcinkowo dz. nr 122/1 pow. 1845 m2 KW OL1O/00135336/2 cena wywoławcza 14 000,00 zł

13. Purda dz. nr 510/5 pow. 1690m2 KW OL1O/00150400/3 cena wywoławcza 9 500,00 zł

14. Purda dz. nr 725/3 pow. 1188m2 KW OL1O/00180399/2 cena wywoławcza 13 000,00 zł

Dla nieruchomości opisanych w pozycjach od 1 do 12 nie został sporządzony plan miejscowy zagospodarowania przestrzennego. Na każdą nieruchomość opisaną w pozycjach od 1 do 12 została wydana decyzja o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego.

Dla nieruchomości opisanych w pozycjach 13 i 14 został sporządzony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej położonych w obrębie Purda w Gminie Purda. Plan został zatwierdzony Uchwałą Nr XXXIV/207/06 Rady Gminy Purda z dnia 26 października 2006 roku i ogłoszony został w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 197, poz. 2789 z dnia 19 grudnia 2006 roku. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego działka nr 510/5, obręb Purda jest położona w części w strefie 5MN – strefa terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i w części w strefie 7ZP – strefa terenów zieleni urządzonej, działka nr 725/3, obręb Purda jest położona w strefie 4MN – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

 

 

Więcej…
 
Ogłoszenie o sprzedaży nieruchomości w trybie rokowań Klewki – 15.02.2016r. Drukuj
czwartek, 14 stycznia 2016 15:44

Wójt Gminy Purda
ogłasza o sprzedaży nieruchomości w trybie rokowań – 15.02.2016r.


Na podstawie art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami
(Dz. U. 2015 r. poz. 1774) oraz §25 i §26 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. 2004 nr 207 poz. 2108 ) Wójt Gminy Purda ogłasza II rokowania po trzecim przetargu nieograniczonym zakończonym wynikiem negatywnym oraz pierwszych rokowaniach zakończonych wynikiem negatywnym na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości.

1.Klewki dz. nr 6/321 pow. 1737 m² KW OL1O/00071735/2 cena wywoławcza 26 500,00 zł
2.Klewki dz. nr 6/322 pow. 1467 m² KW OL1O/00071735/2 cena wywoławcza 23 500,00 zł

Dla nieruchomości został sporządzony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w obrębie geodezyjnym Klewki, uchwalony Uchwałą
Nr XXXVII-202/10 Rady Gminy Purda z dnia 29 stycznia 2010 r. opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurkiego Nr 22 z dnia 26 lutego 2010 r. poz. 546.
Zgodnie z zapisami w/w planu nieruchomości położone są w części w strefie 2MN – strefa zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz w części w strefie 5 ZP – strefa zieleni.
Do osiągniętej ceny  zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.
Nieruchomości zostały przeznaczone do sprzedaży Zarządzeniem Nr 40/2010 Wójta Gminy Purda
z dnia 13 lipca 2010 roku.

 

Więcej…
 
« pierwszapoprzednia123456789następnaostatnia »

Strona 7 z 9