Aktualne
II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości wchodzących w skład zasobu gminnego - Patryki Drukuj
czwartek, 23 czerwca 2016 13:51

Wójt Gminy Purda


Działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2015 r. poz. 1774) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. 2014 poz. 1490) informuje, że

o g ł a s z a

II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości wchodzących w skład zasobu gminnego

 

Przedmiotem przetargu są nieruchomości objęte wykazem opublikowanym na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Purdzie, na stronach internetowych: www.purda.pl, www.bip.purda.pl oraz w prasie:

1.    Nieruchomość oznaczona jako działka gruntu numer 128/13 o powierzchni 0,0849 ha położona w obrębie geodezyjnym Patryki o numerze KW OL1O/00050771/3 – sprzedaż
w trybie przetargu ustnego nieograniczonego , cena wywoławcza 15 800,00 zł

W „Zmianie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Purda” – uchwała nr XXXIX/272/14 Rady Gminy Purda z dnia 12 maja 2014 r., nieruchomość położona jest w strefie II – „rolniczo – turystyczno - osadniczej”, w obszarze IIB – „rolniczym”, na terenach rolnych.

Wzdłuż zachodniej granicy działki przebiega napowietrzna linia energetyczna.
W centralnej części działki znajdują się dwie studnie głębinowe: 33m i 35,7m wraz z nieczynną siecią wodociągową.


2.    Nieruchomość oznaczona jako działka gruntu numer 133/4 o powierzchni 0,0788 ha położona w obrębie geodezyjnym Patryki o numerze KW OL1O/00143281/0 – sprzedaż
w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, cena wywoławcza 14 200,00 zł

W „Zmianie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Purda” – uchwała nr XXXIX/272/14 Rady Gminy Purda z dnia 12 maja 2014 r., nieruchomość położona jest w strefie II – „rolniczo – turystyczno - osadniczej”, w obszarze IIB – „rolniczym”, na terenach osadniczych o wiodącej funkcji mieszkaniowej.

Nieruchomość od wschodniej strony ograniczona skarpą, zabudowana studnią z wylewką. Przez północno-wschodnią część nieruchomości przebiega napowietrzna linia telekomunikacyjna. Przez zachodnią część działki przebiega sieć wodociągowa i elektroenergetyczna. Na nieruchomości opisane w pozycjach 1 i 2 nie zostały wydane decyzje o warunkach zabudowy i nie został sporządzony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

Więcej…
 
Ogłoszenie o sprzedaży nieruchomości w trybie I przetargu ustnego nieograniczonego - 11.07.2016 Butryny, Klebark Wielki Drukuj
czwartek, 02 czerwca 2016 07:58

Wójt Gminy Purda


Działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2015 r. poz. 1774) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości
(Dz. U. 2014 poz. 1490) informuje, że

o g ł a s z a
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości wchodzących w skład zasobu gminnego


Przedmiotem przetargu są nieruchomości objęte wykazem opublikowanym na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Purdzie, na stronach internetowych: www.purda.pl, www.bip.purda.pl oraz w prasie:

1.Nieruchomość oznaczona jako działka gruntu numer 138/16 o powierzchni 0,0958 ha położona w obrębie geodezyjnym Butryny o numerze KW OL1O/00138079/3, cena wywoławcza 36 400,00 zł
Dla nieruchomości nie został sporządzony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.
W „Zmianie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Purda” – uchwała nr XXXIX/272/14 Rady Gminy Purda z dnia 12 maja 2014 r., nieruchomość położona jest w strefie IV – „leśnej”, obszar IV A – „rolniczy”, tereny osadnicze o wiodącej funkcji przemysłowo – składowej, produkcji i obsługi gospodarki rolnej i rybackiej.
Dla nieruchomości została wydana decyzja Nr I-55/15 o warunkach zabudowy ustalająca warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z infrastrukturą techniczną.


Załączniki:
Pobierz (I PRZETARG 11.07.2016.pdf)I PRZETARG 11.07.2016.pdf1362 Kb
Więcej…
 
Ogłoszenie o odwołaniu części nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie IV przetargu ustnego nieograniczonego - 07.06.2016 Drukuj
środa, 18 maja 2016 11:17

Na podstawie ustawy z dnia 14 kwietnia 2016r. o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 2016 r. poz. 585) Wójt Gminy Purda ogłasza od odwołaniu o sprzedaży nieruchomości w IV przetargu ustnym nieograniczonym po trzecim przetargu ustnym nieograniczonym zakończonym wynikiem negatywnym dotyczącym niżej wymienionych nieruchomości.

 
Infiormacja o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego - 09.05.2016 Drukuj
poniedziałek, 09 maja 2016 15:29

Wójt Gminy Purda informuje, że w dniu 9 maja 2016 roku w Urzędzie Gminy w Purdzie odbył się I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gminnych w Patrykach i Marcinkowie.

 
Ogłoszenie o sprzedaży nieruchomości w trybie IV przetargu ustnego nieograniczonego - 07.06.2016 Prejłowo, Groszkowo, Butryny Drukuj
czwartek, 28 kwietnia 2016 08:44

Wójt Gminy Purda
ogłasza o sprzedaży nieruchomości w trybie IV przetargu ustnego nieograniczonego – 07.06.2016 r.Na podstawie art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2015 r. poz. 1774) oraz §13 i §14 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. 2004 nr 207 poz. 2108) Wójt Gminy Purda ogłasza IV przetarg ustny nieograniczony po trzecim przetargu ustnym nieograniczonym zakończonym wynikiem negatywnym na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości.

1.    Prejłowo dz. 30/6 i 30/8 pow. 0,6420 ha KW OL1O/00058096/3 i KW OL1O/00064964/4 Cena wywoławcza 50 000 zł
2.    Groszkowo dz. 25 pow. 0,0792 ha KW OL1O/00135638/9 Cena wywoławcza 8 000 zł
3.    Butryny dz. 28/9 pow. 0,7000 ha  KW OL1O/00158550/5 Cena wywoławcza 59 500 zł

Przeznaczenie nieruchomości:

  • Nieruchomości opisane w pozycji 1 zgodnie z zapisami ewidencji gruntów oznaczone są  jako Ps - pastwiska i N - nieużytki.  Zgodnie z zapisami „Zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Purda” - uchwała nr XXXIX/272/14 Rady Gminy Purda z dnia 12 maja 2014 r., nieruchomości położone są w strefie  II - „ rolniczo – turystyczno - osadniczej”, obszar IIB - „rolniczy”, tereny osadnicze o wiodącej funkcji mieszkaniowej.
  • Nieruchomość opisana w pozycji 2 zgodnie z zapisami ewidencji  gruntów oznaczona jest  jako RVI – grunty orne klasy VI. Zgodnie z zapisami „Zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Purda” - uchwała nr XXXIX/272/14 Rady Gminy Purda z dnia 12 maja 2014 r.,  nieruchomość położona jest w strefie III - „turystyczno - wypoczynkowej”, tereny osadnicze o wiodącej funkcji mieszkaniowej. Przez teren działki przebiega napowietrzna linia energetyczna wraz ze słupem.
  • Nieruchomość  opisana w pozycji 3  zgodnie z zapisami ewidencji  gruntów oznaczona jest  jako RVIa – grunty orne klasy VIa. Zgodnie z zapisami „Zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Purda” - uchwała nr XXXIX/272/14 Rady Gminy Purda z dnia 12 maja 2014 r., nieruchomość położona jest w strefie IV - „leśnej”, obszar „IVA” - „rolniczy”, tereny rolnicze. Przejście i przejazd odbywa się przez służebność ustanowioną na nieruchomości 28/5, obręb Butryny, gmina Purda.

Dla nieruchomości opisanych w pozycjach 1,2,3 nie zostały wydane decyzje o warunkach zabudowy i nie zostały sporządzone miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego.

Więcej…
 
« pierwszapoprzednia123456789następnaostatnia »

Strona 5 z 9