Aktualne
Odwołanie oddania w dzierżawę nieruchomości oznaczonej nr ew. 5/6, obręb Klewki Drukuj
piątek, 23 września 2016 08:00

Wójt Gminy Purda
odwołuje oddanie w dzierżawę nieruchomości oznaczonej nr ew. 5/6, położonej w obrębie geodezyjnym Klewki, gmina Purda

w trybie I przetargu pisemnego nieograniczonegoOpis nieruchomości:
Nieruchomość oznaczona jako działka gruntu numer 5/6 o powierzchni 1,5719 ha, położona w obrębie geodezyjnym Klewki o numerze KW OL1O/0094641/3 – oddanie w dzierżawę
w trybie przetargu pisemnego nieograniczonego, cena opłaty wywoławczej czynszu dzierżawnego 0,09 zł netto/ m2 rocznie.
Na nieruchomość nie został sporządzony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.
W "Zmianie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Purda" - uchwała nr XXXIX/272/14 Rady Gminy Purda z dnia 12 maja 2014 r. , nieruchomość położona w strefie I - "podmiejskiej" i II – „rolniczo – turystyczno – osadniczej”, obszar IIA – „ turystyczny” na terenach rolniczych.Purda, dnia 22 września 2016 rokuSporządziła:
Magdalena Dawidczyk
Tel. 89 522 89 62

Załączniki:
Pobierz (odwołanie dzierżawa.pdf)odwołanie dzierżawa.pdf246 Kb
 
Informacja o wyniku rokowań - Purda, Wyrandy Drukuj
piątek, 16 września 2016 12:39

Purda, dnia 16 września 2016 roku

INFORMACJA O WYNIKU ROKOWAŃ

Działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2015 r. poz. 1774) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. 2014 poz. 1490) Wójt Gminy Purda informuje, że w dniu
16 września 2016 roku o godzinie 10:00 w pokoju nr 11 A w Urzędzie Gminy w Purdzie (woj. Warmińsko-Mazurskie) odbyły się rokowania na zbycie nieruchomości gminnych

Przedmiotem rokowań były poniżej przedstawione nieruchomości:

  • Purda dz. nr 367/17 pow. 1997m2 KW OL1O/00128010/9 cena wywoławcza 26 500,00 zł
  • Wyrandy dz. nr 96/7 pow. 1644 m2 KW OL1O/00127663/4 cena wywoławcza 10 000,00 zł
  • Wyrandy dz. nr 96/8 pow. 1515 m2 KW OL1O/00127663/4 cena wywoławcza 9 500,00 zł
  • Purda dz. nr 510/5 pow. 1690m2 KW OL1O/00150400/3 cena wywoławcza 9 500,00 zł
  • Purda dz. nr 725/3 pow. 1188m2 KW OL1O/00180399/2 cena wywoławcza 13 000,00 zł

W rokowaniach złożono 1 ofertę na każdą z w/w działek, która spełniła warunki rokowań. W wyniku przeprowadzonych rokowań nabywcą została firma : MANGO Sp. z o. o. z siedzibą Wilimy 5, 11-300 Biskupiec, NIP: 739-384-73-16, REGON: 281339344

Więcej…
 
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEWIDZIANYCH DO ODDANIA W NAJEM I DZIERŻAWĘ Drukuj
czwartek, 08 września 2016 10:59

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEWIDZIANYCH DO ODDANIA W NAJEM I DZIERŻAWĘ

Na podstawie art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku  o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z  2015 r. poz. 1774 ze zmianami.) podaję się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem i dzierżawę na czas określony do trzech lat.

Więcej…
 
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - działka o nr 8/68 Linowo Drukuj
czwartek, 08 września 2016 09:33

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY


Działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2015 r. poz. 1774), ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. 2016 poz. 446) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. 2014 poz. 1490), podaje się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży:

1.    Nieruchomość oznaczona jako działka gruntu numer 8/68 o powierzchni 0,0031 ha położona w obrębie geodezyjnym Linowo o numerze KW OL1O/00042232/4 – sprzedaż w trybie bezprzetargowym, na poprawę zagospodarowania nieruchomości przyległej, składającej się z działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi 8/34 oraz 8/32
- cena wywoławcza 1 400,00 zł

 

Więcej…
 
V przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości wchodzących w skład zasobu gminnego Drukuj
czwartek, 18 sierpnia 2016 07:57

Wójt Gminy Purda

Działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2015 r. poz. 1774) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. 2014 poz. 1490)

o g ł a s z a

V przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości wchodzących w skład zasobu gminnego

Przedmiotem przetargu jest nieruchomość objęta wykazem opublikowanym na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Purdzie, na stronach internetowych: www.purda.pl, www.bip.purda.pl oraz w prasie:

  1. Nieruchomość oznaczona jako działka gruntu numer 25 o powierzchni 0,0792 ha położona w obrębie geodezyjnym Groszkowo o numerze KW OL1O/00135638/9, cena wywoławcza 8 000,00 zł

Na nieruchomość nie został uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z zapisami „Zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Purda” - uchwała nr XXXIX/272/14 Rady Gminy Purda z dnia 12 maja 2014 r., nieruchomość położona jest w strefie III - „turystyczno - wypoczynkowej”, tereny osadnicze o wiodącej funkcji mieszkaniowej. Przez teren działki przebiega napowietrzna linia energetyczna wraz ze słupem.

Więcej…
 
« pierwszapoprzednia123456789następnaostatnia »

Strona 3 z 9