XXIII Sesja Rady Gminy Purda Drukuj
środa, 21 grudnia 2016 09:50

Informuję, że XXIII sesja Rady Gminy Purda odbędzie się 29 grudnia (czwartek)

godz. 10:30 w świetlicy wiejskiej w Purdzie.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad (tylko w przypadku zmian).
 3. Przyjęcie protokołu z XXII sesji Rady Gminy.
 4. Sprawozdanie z pracy Wójta Gminy.
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w  budżecie gminy Purda na 2016 r.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Purda na lata 2017-2029.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Purda na 2017 r.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta gminy Purda.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Polityki Społecznej i Rodziny na 2017 r.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Budżetu, Finansów, Infrastruktury, Rozwoju i Promocji na 2017 r.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie skargi na działalność Kierownika GOPS w Purdzie
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie skargi na działalność Wójta Gminy Purda.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie skargi na działalność Wójta Gminy Purda.
 14. Zapytania i interpelacje radnych.
 15. Sprawy różne.
 16. Zakończenie sesji.

Przewodnicząca Rady Gminy Purda

/-/ Jolanta Wilga