XX nadzwyczajna sesja Rady Gminy Purda Drukuj
poniedziałek, 03 października 2016 07:38

INFORMACJA

XX nadzwyczajna sesja Rady Gminy Purda odbędzie się

04 października 2016 r. (wtorek)

o godz. 1600 w świetlicy wiejskiej w Purdzie

 

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przyjęcie porządku obrad (tylko w przypadku zmian).
  3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Purda na lata 2016-2029.
  4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Purda na 2016 r.
  5. Zakończenie obrad.

 

Przewodnicząca Rady Gminy Purda

/-/ Jolanta Wilga