XIX nadzwyczajna sesja Rady Gminy Purda Drukuj
poniedziałek, 12 września 2016 09:43

Informacja

XIX nadzwyczajna sesja Rady Gminy Purda odbędzie się 16 września 2016 r. (piątek)

godz. 1600 w świetlicy wiejskiej w Purdzie

 

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
  2. Przyjęcie porządku obrad (tylko w przypadku zmian).
  3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie pozbawienia kategorii grogi gminnej.
  4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaopiniowania planu aglomeracji Olsztyn.
  5. Zakończenie sesji.

 

Przewodnicząca Rady Gminy Purda

/-/ Jolanta Wilga