XVIII nadzwyczajna sesja Rady Gminy Purda Drukuj
wtorek, 23 sierpnia 2016 13:25

Informacja
XVIII nadzwyczajna sesja Rady Gminy Purda odbędzie się 26 sierpnia 2016 r.

(piątek) godz. 09:00 w świetlicy wiejskiej w Purdzie

Proponowany porządek obrad:   
1.    Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.       
2.    Przyjęcie porządku obrad (tylko w przypadku zmian).       
3.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Purda na lata 2016-2029.  
4.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w  budżecie gminy Purda na 2016 r.   
5.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaopiniowania planu aglomeracji Olsztyn. 
6.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.  
7.    Zakończenie sesji.

Komisja Budżetu, Finansów, Infrastruktury, Rozwoju i Promocji odbędzie się w dniu sesji o godz. 8:00 w świetlicy wiejskiej w Purdzie.


Przewodnicząca Rady Gminy Purda
/-/ Jolanta Wilga