Harmonogram wywozu odpadów zmieszanych oraz segregacji workowej na rok 2017 Drukuj
czwartek, 29 grudnia 2016 14:33

Odpady komunalne zmieszane:

Miejscowości: Bruchwałd, Gąsiorowo, Giławy, Groszkowo, Kaborno, Kołpaki, Linowo, Nerwik, Marcinkowo 27, 27F, 27H, Purda Leśna, Purdka, Rykowiec, Trękus, Wygoda, Wyrandy, Zaborowo - odbiór w co drugą środę w następujące dni:

 • styczeń 4, 18
 • luty 1, 15
 • marzec 1, 15, 29
 • kwiecień 12, 26
 • maj 10, 24
 • czerwiec 7, 21

Miejscowości: Bałdy, Bałdzki Piec, Butryny, Chaberkowo, Kazimierzowo, Klebark Mały (część), Klebark Wielki, Kopanki, Łajs, Nowa Kaletka, Nowa Wieś, Nowy Ramuk, Ostrzeszewo, Patryki, Pokrzywy, Prejłowo, Przykop, Nowy Przykop, Silice, Stara Kaletka, Stary Olsztyn, Szczęsne, Trękusek, Wojtkowizna, Zazdrość, Zgniłocha - odbiór w co drugi czwartek w następujące dni:

 • styczeń 5, 19
 • luty 2, 16
 • marzec 2, 16, 30
 • kwiecień 13, 27
 • maj 11, 25
 • czerwiec 8, 22

Miejscowości: Biedówko, Klebark Mały (część), Klewki, Marcinkowo, Pajtuny, Purda, Trękusek - odbiór w co drugi czwartek w następujące dni:

 • styczeń 12, 26
 • luty 9, 23
 • marzec 9, 23
 • kwiecień 6, 20
 • maj 4, 18
 • czerwiec 1, 15, 29

 

Miejscowości: Klewki, Marcinkowo, Pajtuny, Pajtuński Młyn, Patryki, Prejłowo, Purda, Serwent (sezonowo), Silice - odbiór w co drugi piątek w następujące dni:

 • styczeń 13, 27
 • luty 10, 24
 • marzec 10, 24
 • kwiecień 7, 21
 • maj 5, 19
 • czerwiec 2, 16, 30

Miejscowości: Klebark Mały, Klebark Wielki, Szczęsne (kolonia) - odbiór w co drugi piątek w następujące dni:

 • styczeń 6*, 20
 • luty 3, 17
 • marzec 3, 17, 31
 • kwiecień 14, 28
 • maj 12, 26
 • czerwiec 9, 23

Segregacja workowa na rok 2017 - pierwsza środa miesiąca

4 styczeń 2017r. 
1 luty 2017r.
1 marzec 2017r.
5 kwietnia 2017r.
3 maj 2017r.*
7 czerwiec 2017r.

* - przesunięcie o 1-2 dni