Dokonano naprawy części pobocza drogi powiatowej 1468N między drogą krajową DK53 a Nową Wsią. Drukuj
środa, 21 grudnia 2016 14:15
Dzięki dobrej współpracy między Wójtem Gminy Purda Piotrem Płoskim a Starostą Olsztyńskim Małgorzatą Chyziak oraz dyrektorem Powiatowej Służby Drogowej Arturem Balem naprawiono część poboczy drogi powiatowej 1468N na odcinku od drogi krajowej DK53 do Nowej Wsi oraz w samej miejscowości.

Dostępne środki pozwoliły na poprawienie dwóch odcinków o łącznej długości około 600 m. Jeden docinek to pobocze na łuku w samej miejscowości Nowa Wieś długości około 200 m oraz drugi między miejscowością, a drogą krajową DK53 o długości 400 m.
Prace polegały między innymi na ścięciu pobocza (aby wody opadowe spływały do rowu), wycięciu części krzaków, a następnie uzupełnieniu spadku pobocza destruktem asfaltowym o szerokości ok. 1m. Zakres robót dotyczył miejsc szczególnie niebezpiecznych,  których poprawienie było konieczne w pierwszej kolejności. Obecnie jazda drogą do Nowej Wsi będzie bezpieczniejsza.