Gmina uzyskała dofinansowanie dla swoich jednostek OSP Drukuj
piątek, 21 października 2016 10:09

Zarząd Województwa Warmińsko – Mazurskiego rozstrzygnął konkurs „Bezpieczeństwo Warmii i Mazur”. W wyniku przeprowadzonej oceny wniosków, zostały przyznane dotacje dla Gminy Purda na trzy jednostki OSP.

Dofinansowanie w wysokości 680.000,00 zł zostanie przeznaczone na zakup dwóch średnich samochodów ratowniczo – gaśniczych oraz sprzętu do usuwania skutków katastrof, w tym powodzi, dla jednostek OSP w Butrynach, OSP w Nowej Wsi oraz OSP w Klebarku Wielkim.

Celem projektu pn. „Poprawa bezpieczeństwa w regionie poprzez doposażenie w samochody ratowniczo - gaśnicze oraz sprzęt do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków katastrof dla OSP z terenu Gminy Purda” jest wzmocnienie ochrony przeciwpożarowej na terenie gminy i powiatu, zapewnienie bezpieczeństwa wewnętrznego gminy i wzrost poczucia bezpieczeństwa jej mieszkańców, zwiększenie dostępu jednostek ochotniczych straży pożarnych w akcjach ratowniczych odbywających się w trudnych warunkach. Celem projektu jest także poprawa bezpieczeństwa osób (strażaków) biorących udział w akcjach bojowych.