Baza budynkowa olsztyńskiego Sądu w Starym Olsztynie Drukuj
piątek, 23 września 2016 11:18

Dnia 22 września 2016r. w siedzibie Oddziału Terenowego Agencji Nieruchomości Rolnych w Olsztynie odbyło się wstępne spotkanie, w którym uczestniczyli Grzegorz Kierozalski – Dyrektor Oddziału Terenowego Agencji Nieruchomości Rolnych w Olsztynie, Danuta Hryniewicz – Prezes Sądu Okręgowego w Olsztynie, Rafał Turek – Dyrektor Sądu Okręgowego w Olsztynie oraz Piotr Płoski – Wójt Gminy Purda,  Małgorzata Dolińska - pracownik OT ANR w Olsztynie, dotyczące omówienia możliwości przekazania nieruchomości położonej na terenie naszej gminy, Sądowi Okręgowemu i Sądowi Rejonowemu w Olsztynie.

Przedmiotem spotkania było przekazanie przez Agencję Nieruchomości Rolnych w trwały zarząd części działki na 8/60, położonej w miejscowości Stary Olsztyn, obręb geodezyjny Linowo, na potrzeby budowy bazy budynkowej Sądu Okręgowego i Sądu Rejonowego w Olsztynie.

Obecny na spotkaniu Wójt Gminy Purda przedstawił możliwości podłączenia do infrastruktury technicznej proponowanej części nieruchomości oraz poinformował o konieczności uwzględnienia takiego przeznaczenia terenu w tworzonej zmianie „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gmina Purda”.