Środki unijne na inwestycje proekologiczne w jednostkach Gminy Purda Drukuj
czwartek, 22 września 2016 13:29

Ponad 650 tys. zł pozyskała Gmina Purda na inwestycje proekologiczne w jednostkach Gminy Purda, co stanowi 85% wartości całego przedsięwzięcia. Jeszcze w tym roku planowane jest ogłoszenie przetargu na modernizację dwóch niskosprawnych kotłowni na węgiel na dwie nowe wysokosprawne kotłownie na biomasę (pellet) wraz z automatyką w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Butrynach (100Kw) oraz Szkole Podstawowej w Szczęsnem (75KW). Zaś w marcu 2017 roku planowane jest rozstrzygnięcie przetargu na budowę czterech elektrowni fotowoltaicznych o łącznej mocy 97,79 kW. (energia ze słońca) zlokalizowanych w:
1) Purda (Gimnazjum) 12,99 kW
2) Marcinkowo (hala sportowa) 39,75 kW
3) Purda (oczyszczalnia) 39,75 kW
4) Trękusek (oczyszczalnia) 5,3 kW.

Efektem realizacji ww. inwestycji będzie m.in. uzyskanie oszczędności w kosztach produkcji energii w placówkach objętych projektem.