Nowe nieruchomości w zasobie Gminy Drukuj
czwartek, 08 września 2016 08:31

Dnia 14 lipca 2016r. zastępca Wójta Gminy Purda Jarosław Dzioba podpisał akt notarialny związany z zakupem przez Gminę Purda działki o nr geodezyjnym 285/1, położonej w Marcinkowie. Agencja Mienia Wojskowego w Olsztynie udzieliła 75% bonifikaty, co dało kwotę do zapłaty 10750,00 zł, na zakup niezabudowanej nieruchomości o powierzchni 2425 m2. Nieruchomość została nabyta z przeznaczeniem na cele mieszkaniowe.

W celu poprawy rozwoju rekreacji oraz poprawy warunków życia mieszkańców Ostrzeszewa Wójt Gminy Purda dnia 26 sierpnia 2016r. nabył nieruchomość oznaczoną nr geodezyjnym 27/20 za kwotę 135300,00 zł brutto. Zgodnie z zapisami zawartymi w wydanej decyzji o warunkach zabudowy z dnia 25 maja 2016r. nieruchomość o powierzchni 1158 m2  została przeznaczona na plac zabaw oraz siłownie zewnętrzną.