Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej dla miejscowości Trękusek Drukuj
wtorek, 23 sierpnia 2016 09:13

16 sierpnia br. została zawarta umowa pomiędzy Wójtem Gminy Purda Piotrem Płoskim a Dyrektorem Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie Grzegorzem Kierozalskim o udzielenie bezzwrotnej pomocy w kwocie 447 tys. zł na wybudowanie kanalizacji sanitarnej o długości prawie 2 km i sieci wodociągowej o długości ok. 300 m dla budynków na osiedlu mieszkaniowym po PGR w miejscowości Trękusek.
Termin wykonania prac przewidziano na połowę listopada tego roku.
Na realizację inwestycji został ogłoszony przetarg i w jego wyniku w dniu dzisiejszym został wyłoniony wykonawca, tj. firma Sanprod z Ostrołęki, która złożyła najtańszą ofertę w wysokości 567 tys. zł.

alt