Podpisanie umów na dofinansowanie gminnych inwestycji proekologicznych w jednostkach Gminy Purda Drukuj
czwartek, 13 października 2016 15:22
W dniu dzisiejszym w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie Wójt Gminy Purda Piotr Płoski podpisał umowy na dofinansowanie inwestycji proekologicznych w gminie Purda w kwocie ponad 650 tys. zł.
Stało się to możliwe dzięki pozytywnemu rozstrzygnięciu konkursu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2014-2020.

Przedmi otem inwestycji jest modernizacja dwóch niskosprawnych kotłowni na węgiel na dwie nowe wysokosprawne kotłownie na biomasę (pellet) wraz z automatyką w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Butrynach (100Kw) oraz Szkole Podstawowej w Szczęsnem (75KW) oraz budowa czterech elektrowni fotowoltaicznych o łącznej mocy 97,79 kW. (energia ze słońca) zlokalizowanych w:
1) Purda (Gimnazjum) 12,99 kW
2) Marcinkowo (hala sportowa) 39,75 kW
3) Purda (oczyszczalnia) 39,75 kW
4) Trękusek (oczyszczalnia) 5,3 kW.

Efektem realizacji ww. inwestycji będzie m.in. uzyskanie oszczędności w kosztach produkcji energii w placówkach objętych projektem.

foto. źródło archiwum WFOŚiGW w Olsztynie