"Hydrant 2016" - sprawdzanie hydrantów Drukuj
wtorek, 27 września 2016 12:21

Zgodnie z obowiązującym obecnie prawem hydranty zewnętrzne ppoż. powinny być co najmniej raz w roku poddawane przeglądom technicznym i konserwacji. W związku z tym obowiązkiem w miesiącach wrześniu i październiku strażacy OSP z terenu naszej gminy będą sprawdzać sprawność hydrantów, aby w razie pożaru nie było problemu z dostarczeniem wody.

„Hydrant 2016” to inicjatywa strażaków ochotników OSP Butryny, OSP Klebark Wielki, OSP Purda, OSP Nowa Wieś, Komendanta Gminnego ZOSP RP w Purdzie – Tomasza Czarniewskiego oraz Wójta Gminy Purda – Piotra Płoskiego, która na celu ma sprawdzenie i zinwentaryzowanie hydrantów, by w przypadku potrzeby wykorzystania ich podczas akcji ratowniczych, działania przebiegały sprawnie.

„Gmina Purda to jedna z niewielu gmin, w której przybywa mieszkańców z każdym rokiem, dlatego musimy zapewnić mieszkańcom bezpieczeństwo.” – mówią strażacy.

Dotychczas zostały sprawdzone hydranty w miejscowościach: Giławy, Pajtuny, Patryki, Silice. W najbliższych dniach zostaną zinwentaryzowane i sprawdzone hydranty w kolejnych miejscowościach na terenie naszej gminy, w sołectwach: Bałdzki Piec, Butryny, Klebark Mały, Klebark Wielki, Klewki, Marcinkowo, Nowa Wieś, Ostrzeszewo, Pajtuny, Przykop, Purda, Purdka, Stary Olsztyn, Szczęsne, Trękusek.

Po sprawdzeniu hydrantów zostanie opracowana mapa sieci hydrantowej, z zaznaczonymi sprawnymi i niesprawnymi hydrantami na terenie gminy. Pozwoli ona na sukcesywną wymianę i bieżącą naprawę uszkodzonych hydrantów. Uwagi zostaną przekazane do Referatu Gospodarki Komunalnej i Inwestycji Urzędu Gminy w Purdzie.

Dodatkowo prosimy wszystkich mieszkańców, aby zwrócili uwagę na osoby niszczące hydranty. Od ich sprawności może zależeć nasze bezpieczeństwo.

 

W przypadku awarii, zniszczenia, uszkodzenia hydrantu prosimy o informację i kontakt z Referatem Gospodarki Komunalnej i Inwestycji Urzędu Gminy w Purdzie, tel. 89 512 24 08 lub 89 512 24 12.