Ulgi podatkowe dla przedsiębiorców Drukuj
poniedziałek, 13 grudnia 2010 15:58

Rada Gminy Purda 25 marca 2011 r. podjęła uchwalę o ulgach podatkowych dla inwestorów, którzy na jej terenie  ulokują swoją działalność gospodarczą.

Ulga przewiduje zwolnienie z podatku od nieruchomości na okres jednego roku grunty, budynki, budowle i ich części zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej przez podmioty, które po raz pierwszy podejmują działalność na terenie gminy Purda. Zwolnienie z tego podatku przysługuje od 1 stycznia roku następującego po roku, w którym podmiot wnioskujący złożył odpowiedni wniosek do Wójta Gminy Purda.

Treść uchwały: http://bip.warmia.mazury.pl/purda_gmina_wiejska/system/pobierz.php/VI-31-2011.pdf?id=616