Obniżka stawek podatku od środków transportu Drukuj
środa, 25 listopada 2015 15:43

 

Właściciele firm z terenu gminy Purda posiadający autobusy zapłacą od nowego roku niższe podatki.  Ostatnia sesja Rady Gminy Purda przyniosła wiele istotnych rozstrzygnięć. Przedsiębiorców z pewnością zainteresuje fakt przychylenia się radnych do propozycji Wójta Piotra Płoskiego w sprawie obniżenia stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w Gminie Purda. Jednomyślność radnych dowodzi, że było to rozwiązanie szczególnie pożądane.
Przyjęty projekt uchwały zakłada obniżenie aktualnie obowiązujących stawek podatku od środków transportowych dla wszystkich środków o około 40%  a w przypadku autobusów o 75% w stosunku do stawek Ministra Finansów odpowiednio:
- autobusy mniej niż 22 miejsca o 1418,50 zł,
- autobusy równej lub wyżej niż 22 miejsca o 1825,51 zł.
Propozycja ta wychodzi naprzeciw oczekiwaniom podatników prowadzących działalność w sektorze transportu, uwzględniając aktualną sytuację rynku lokalnego oraz krajowego, w tym ciągły wzrost obciążeń ponoszonych przez przedsiębiorców z tytułu np. zakupu paliwa. Projekt uchwały jest ponadto inicjatywą zmierzającą do aktywizacji przedsiębiorców, zarówno lokalnych, jak i tych spoza terenu Gminy Purda oraz zachęcenia ich do rejestrowania nowych pojazdów na terenie Gminy Purda.
Uchwała wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego  z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2016 roku.

Załączniki:
Pobierz (Uchwała Rady Gminy Purda.pdf)Uchwała Rady Gminy Purda.pdf737 Kb