Dla inwestorów
Tereny inwestycyjne Drukuj
poniedziałek, 13 grudnia 2010 15:25

Oferta 1
Położenie:
wieś Trękus, nad Jeziorem Linowskim.
Powierzchnia działki: 15,58 ha (działka o numerze geodezyjnym 22/4, KW 79038).
Dojazd: z drogi powiatowej asfaltowej  przez działkę nr 4/5, obręb Linowo, gm. Purda.
Teren pagórkowaty.
Właściciel : Skarb Państwa Agencja Nieruchomości Rolnych, ul. Głowackiego 6, 10-448 Olsztyn; Gospodarstwo Skarbu Państwa Klewki, ul. Bałtycka 65, 10-175 Olsztyn
Uzbrojenie : energia elektryczna
Przeznaczenie: rolnicze z możliwością przeznaczenia terenu pod działalność turystyczną w przyszłym planie miejscowym.

 

 

Oferta 2
Położenie:
wieś Trękus, nad Jeziorem Linowskim.
Powierzchnia działek: 4,76 +7,31 ha  :
- działka o nr geodezyjnym 24/6, KW 79038 – 4,76 ha
- działka o nr geodezyjnym 24/7, KW 79038 – 7,31 ha.
Dojazd: z drogi powiatowej asfaltowej  przez drogi gminne gruntowe.
Teren pagórkowaty.
Właściciel: Skarb Państwa Agencja Nieruchomości Rolnych, ul. Głowackiego 6, 10-448 Olsztyn;     Gospodarstwo Skarbu Państwa Klewki, ul. Bałtycka 65, 10-175 Olsztyn
Uzbrojenie: energia elektryczna.
Przeznaczenie: rolnicze z możliwością przeznaczenia terenu pod budownictwo mieszkalne jednorodzinne i usługi nieuciążliwe w przyszłym planie miejscowym lub na mocy decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

 

Oferta 3
Położenie:
wieś Trękusek, bezpośrednio przy drodze krajowej międzyregionalnej  nr 53 Olsztyn-Szczytno-Ostrołęka.
Powierzchnia działek: 10,6248 +ok.6,00 ha:
- działka o numerze geodezyjnym 9/17, KW 85687/1 – 10,6248 ha
- część działki o numerze geodezyjnym 5/132, KW OL10/00144923/0 – ok. 6,00 ha.
Dojazd: do działki nr 9/17 bezpośrednio z drogi krajowej nr 53, do części działki o nr 5/132 z drogi krajowej  nr 53 przez drogę gminną.
Teren pagórkowaty.
Właściciel:
- działka nr 9/17 – teren prywatny
- część działki o nr 5/132 – Skarb Państwa Agencja Nieruchomości Rolnych, ul. Głowackiego 6, 10-448 Olsztyn, Gospodarstwo Skarbu Państwa Klewki, ul. Bałtycka 65, 10-175 Olsztyn
Uzbrojenie: energia elektryczna, planowana budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w latach 2011-2013.
Przeznaczenie:
działka: 9/17: strefa  U –zabudowa usługowa
strefa 1P - zabudowa produkcyjno-składowo-usługowa
strefa -1ZN  -zieleń nieurządzona 
część działki nr 5/132: strefa 2P- zabudowa produkcyjno-składowo-usługowa.
W granicach działek zezwala się na lokalizację inwestycji mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

 

Oferta 4
Położenie: obręb Klebark Mały i obręb Klebark Wielki, bezpośrednio przy granicy z gminą Barczewo. Powierzchnia działek: 26,20+15,61 ha- działka nr geodezyjny 215,obręb Klebark Mały, KW 78784 – 26,20 ha;- działka nr geodezyjnym55/2,obręb Klebark Wielki KW 78783/2 – 15,61 ha.Dojazd: z drogi krajowej nr 16 Grudziądz -Olsztyn-Augustów  przez drogi gminne gruntowe.Teren pagórkowaty.

Właściciel: Skarb Państwa Agencja Nieruchomości Rolnych, ul. Głowackiego 6, 10-448 Olsztyn; Gospodarstwo Skarbu Państwa Klewki, ul. Bałtycka 65, 10-175 Olsztyn

Uzbrojenie: energia elektryczna

Przeznaczenie: rolnicze z możliwością przeznaczenia terenu pod zabudowę produkcyjno-składowo-usługową w przyszłym planie miejscowym.

 

Oferta 5

Położenie: bezpośrednio przy drodze krajowej międzyregionalnej nr 53 Olsztyn-Szczytno-Ostrołęka, pomiędzy miejscowościami Szczęsne i Klewki, ok. 3,5 km od granic miasta Olsztyna , przy jeziorze Linowskim.

Powierzchnia działek: 3,4636+11,2808 h

- działka o nr geodezyjnym 287/1,obręb Szczęsne, KW OL10/00078791/1– 3,4636 ha

- działka o nr geodezyjnym 59/2,obręb Klewki KW 104291/8 – 11,2808 ha.

Dojazd: z drogi krajowej nr 53.

Teren pagórkowaty.

Właściciel: Skarb Państwa Agencja Nieruchomości Rolnych

Ul. Głowackiego 6, 10-448 Olsztyn

Gospodarstwo Skarbu Państwa Klewki

Ul. Bałtycka 65, 10-175 Olsztyn

- działka nr 59/2- teren prywatny

Uzbrojenie: energia elektryczna, wodociąg, kanalizacja sanitarna we wsi Klewki

Przeznaczenie: rolnicze z możliwością przeznaczenia terenu pod działalność turystyczną w przyszłym planie miejscowym lub na mocy decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu

 

 

Oferta 6

Położenie: wieś Trękusek, przy drodze krajowej międzyregionalnej Nr 53 Olsztyn-Szczytno-Ostrołęka, około 10km od granic miasta Olsztyna, działka o nr geodezyjnym 20/4, obręb Trękusek

Powierzchnia działki: 3,8439 ha

Dojazd: z drogi krajowej nr 53 przez drogę gminną

Właściciel: Gmina Purda, 11-030 Purda 19

Uzbrojenie: energia elektryczna, planowana budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej

Przeznaczenie: rolnicze z możliwością przeznaczenia terenu pod usługi lub pod budownictwo mieszkalne jednorodzinne w przyszłym planie miejscowym lub na mocy decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu

 
Południowa obwodnica Olsztyna Drukuj
poniedziałek, 13 grudnia 2010 14:31

Północno-zachodnia część gminy to tereny podolsztyńskie, przez które będzie przebiegała południowa obwodnica Olsztyna. Jej budowa rozpocznie się w 2013 roku. Będzie ona przebiegać w rejonach wsi Stary Olsztyn, Szczęsne i Klebark Mały, tam też zaplanowane są węzły komunikacyjne. Tereny w niedalekim zasięgu obwodnicy zostały w planach zagospodarowania przeznaczone zwłaszcza pod inwestycje gospodarcze.

Pliki graficzne:
1. Odcinek: Kudypy - Bartąg (744 kB)
2. Odcinek: Bartąg - Stary Olsztyn (680 kB)
3. Odcinek: Stary Olsztyn - Klebark (617 kB)
4. Odcinek: Klebark - Wójtowo (611 kB)

Pliki z projektem technicznym:
1. Obszar: Bartąg/Stary Olsztyn (1,8 MB)
2. Obszar: Stary Olsztyn (1,6 MB)
3. Obszar: Szczęsne (1,5MB)
4. Obszar: Ostrzeszewo/Klebark Mały (1,4MB)
5. Obszar: Klebark Mały (5,3 MB)

 
« pierwszapoprzednia12następnaostatnia »

Strona 2 z 2

WSPIERAMY LOKALNIE

Jesteś z Gminy Purda i chcesz
mieć tu swoj baner ? - skontaktuj się.


 

 
Kontakt do Sołtysów

Kontakty do Sołtysów

Urząd Gminy czynny

 

poniedziałek - piątek 7.30-15.30

Facebook

Wyszukiwanie

Bank

Bank Spółdzielczy w Szczytnie
Filia w Purdzie
Purda 71B, 11-030 Purda
tel.: (089) 512 04 00; 512 24 80
fax: (089) 512 09 09

purda@bsszczytno.pl

www.bsszczytno.pl

Bank czynny:

Poniedziałek - Piątek: 7.30-15.30
Kasa 7.45-15.00

AMW